Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Direkte investering i oljeproduksjon

Kan en direkte investering i oljeproduskjon være lønnsom for Norske investoerer? Dersom oljen allerede er lokalisert og løftekost er 20-25 usd pr fat?

Hvordan er skatten?
Eller PSC som i realiteten avgjør skatten.

Litt mer bakgrunnsstoff hadde vert fint. Hvem, Hva, Hvor?

Om man ønsker direkte eksponering mot olje så finnes det flere god og likvide ETF’er.

Man investerer i et skjøte som tinglysesw i tinghuset i usa g notifiseres i Norge, da eer man en andel i % av det totale prosjektet og dfår betalt hver mnd når olje selges til oljekjøper. 255 brønner er boret og i produksjon og 20 nye er test boret i området ved siden av i samme formasjon og de har enda mer olje. Avkastning første år forventes utfra dette og være ca 70-75 % med dagen WTI pris på arbeidene kapital .Det er 0 skatt i Norge og man skatter i USA , men det er fradrag for 100% av de softe kostnadene som er ca 75 til 80 % av prosjet kostnad de fem første år, så i starten er det meget lite om nesten ikke skatt i usat. Egen regnskaps fører i USA tar seg av selvangivbelser osv og man får egen konto og eget skatte nr i USA. 20 brønner er nå testet og har mer oje en forventet. Så man får mer batalt ved salg på toppen av gevisnten man har opparbeidet på f eks 3 eller 5 år en det som er estimert. Minste innskuddd er vist 25.000 usd.

Det er 0 skatt i Norge og man skatter i USA , men det er fradrag for 100% av de somte kostadene somk er ca 75 til 80 % av prosjet kostnaden de fem førstre år, så i starten er det meget lite om kikike 0 i skatt. Egen regnskaps fører i USA tar seg av selvangivbelser osv og man får egen konto g eget saktte nr i USA. 20 brønner er nå testet og ahr mer oje enee forventet. Så man får mer batalt ved salg på toppen av gevisnten man har opparbeidet på f eks 3 eler 5 år. Minste innskuddd er vist 25.000 usd.

Du bør vite at det er mye ekstra jobb (mye å sette seg inn i første gang!) å skulle levere selvangivelse i Usa i tillegg til i Norge.

En annen ting du bør spørre deg selv om er hvorfor de trenger å tilby dette til utenlandske investorer om det er så gunstig investering som det gis inntrykk av. Regner med dette dreier seg om skiferolje brønner? Disse brønnene produserer mye med en gang men så fallet produksjonen bråkvikt og det er nødvendig med stadig ny boring og frakking for å holde i gang oljeflyten… 20-25 dollar produksjons kost hørtes veldig lavt ut…

For en del år tilbake var det noen bekjente av meg som kjøpte seg inn i brønner i USA. Svært likt det du beskriver her. Som jeg sa til mine venner da sier jeg til deg nå. Hvorfor i alle dager skulle de gi fra seg potensiell oppside til noen utenfor?

Løftekost på 20-25 USD er svært høyt om man sammenligner med for eksempel mange offshore felt. I tillegg til løftekost kommer investeringskostnader. Det som er intressant er breakeven prisen. At den skulle ligge i område 20-25 USD er særdeles usannsynlig. For meg så ringer alarmklokkene når man kommer over slike fantastiske tilbud.

Edit: Skulle du være på jakt etter eksotiske muligheter innen olje så bør du heller bruke tid og penger på å sjekke ut Touchstone exploration som holder til på Trinidad og Tobago. To stenkast fra Venuzuela. Det ligger en del info under North Energy tråden da de eier en stor posisjon der. Har snart gått 50% siden Februar.

1 Like

Det er ovehodet ingen jobb og levere selvangivelse i USAa den selvangivelsen gjelder forhold i usa og er en som ikke har noe med den norske selvagivelsen og gjøre og dte orednes enkelt i USA av oljefimaets regnaskaps fører for 150 usd. tilbyr til utenlanske forde det er meget komplisertte regler i USA og svært mange tilbydere og mye mindre komkuranse i europa og Norge og i USA må den enkelte investor ha 900,000 usd tilgjelige likvider for g få lov etter amrikasnk lov og invrestre i noe som helst. Er ikke skiferolje brønner der er løftre kostnaden ca0 usd , her er den nede i ca 15 usd pr fat. Kontra Statokl som med sone store dyre prosjekt er på 50 usd i løftekstnad7break Evan pr fat. Mye mindre prosjekte en statooil men relativt mye olje gjør at løftekosten komer langt ned. Avkastning ca 80% tilbake på iinnskudd første år.

en brønn koster 1 mill usd det skal bores 1000 brønner så mye kapiital har ikke det amrikaske oljeselkapt tilgjennlig og trenger kapital utenfras i tilegg tile gen kapital for og få igan hele prosjektet. Alle felt også i Nordsjøen har somk kjent flere eiere. Du blander løfte kost og oprasjons kost. Oprasjons kost er 2,65 usd her. Løftekost kan like godt kalles Break Evan pris alt over den er ren inntekt. Nå er det funnet enda mer olje der så nå er løftekost/break evan 17 usd pr fat. Selskapet er 30 år gammelt og 70% av oljeselkapene på Oslo børs har ansatte oljeingeniører osv saom er emediere der. Du er totalt på villspor og kan ikke dette her forstår jeg, du tror du kan men det er feil. Her er det mange som har vært på beøk og rapport om det tatt biklder osv osv og fått utbetalt cashflow i mange år.

Kjør på! Garantert 80% avkastning første året, umulig å tape på dette, hva kan gå galt ikke sant!? Lån opp huset og pansett moren din…

:slight_smile:

1 Like

Jeg tror ingenting. Det var du som skrev løftekost 20-25 USD. Løftekost på flere felt i nordsjøen er under 5 USD og offshore produksjon er som oftes en god del dyrer enn onshore.

Innbiller meg selv at jeg har særdeles god forståelse når det kommer til olje. Send gjerne over ett prospekt eller annet underlag som jeg kan se nærmer på.

Aker BPs cost per barrel i Q4 2019:

Production costs were USD 187 (147) million, equivalent
to USD 13.0 (11.8) per barrel of oil equivalent (“boe”). The
increase in the production costs was caused by the increased
interest in Valhall and Hod following the acquisition of Hess
Norge in the fourth quarter 2017, and by high maintenance
activity in the fourth quarter 2018. For the full year, production cost amounted to USD 12.1 per boe, in line with the
company’s guidance.

1 Like

Flere profersonelle invester med langt over 20 års erfaring selgger eindom for og investere her. Det som avgjør avkastning er break evan prisen og salgspris man får for oljen , ikke sant ? Eller vet du noe som ingen andre proffe investoer vet?

Dette er snittet for selskapet. Det betyr at det ligger noen under og noen over :wink:

Lavest jeg vet om når det kommer til løftekost er rundt 3,5 USD. Dette er jo på installasjonsnivå og i så måte ikke super intressant for denne diskusjonen.

Ett selskap som planlegger å bore 1000 brønner hvor hver av de koster ca 1 million bør jo ha en lang tidshorisont. Med mindre man planlegger å suge markedet tomt for arbeidskraft og drive prisene på tjenester til ett nytt astronomisk nivå.

Selvfølgelig det er dyrere der hva er kostnaden i et offshore felt kontra onshor tror du? Hva er brønn kostnaden i Nordsjøen konta en brønn kostnad f eks i Oklahoma?

1 Like

Norge er blant de beste i verden.

USA ligger noe over ( men store offshorefelt drar ned kostnad). Skiferolje er opp mot 40USD

1 Like

du blander løfte kost og oprasjons kostnader , her er oprasjons kost 2, 50 ca og løst kost ca 15 det gir en break evan på ca 17,5 usd pr fat salgpris ca 60 usd nå vel for WTI gir en prosentvis avkastning pr fat på % ? det er vel lett og regne på eller?

Ikke løftekst, oprasjons kost er ofte som f eks for DNO i kirdistan er vel ca 2…50, så kommer oprasjons kost altså brønn / prosjekt ksot delt på antal fat i reserve produksjon gir løftekost pluss oprasjons kost gir brean evan ofte kalt køfte ksot det og på ca 22 Usd pr fat eler faktisk er den nå nede i 17 usd pr fat

Igjen, du som skrev løftekost på 20-25. Jeg bare etterspurt mer data. Regnestykker med tallene som du oppgir er jo grei den.

Hadde vert veldig fint med noe mer kjøtt på benet. Hvem, Hva, Hvor? Navn på selskap, oljefelt, eventuelt prospekt hadde vert fint.

Ps, dyreste brønn i Nordsjøen passerte 1 milliard med god margin.

Detr er koorret at skiffer olje ligger opp mot 50 usd pr fat , men de skiferolje prosjelteen I texas canada dakota osv er mye mer omfatende og mye større med mye høyere kostnader og har derfor en høyere ksotnad/ Break evan prisen blir da høyere