Diskusjon Triggere Porteføljer

EAM Solar (EAM)

Investeringer: #<Tag:0x00007f15fd3285d8>

26/02-2019 11:30:00: (EAM.OAX) EAM Solar ASA: Q4 2018 Financial Report Presentation

Q4 sammendrag(av Salamis)

Kriminalsaken : Ny guiding i tidslinjen, en veldig knapp utsettelse fra Q1 til Q2. Det var en høring i Milan i dag, 26.02 med Achmerov sin forsvarers sluttprosedyre. Domstolen skal så beslutte når statsadvokatene og EAM skal legge frem siste tilsvarende motsvar, antagelig 2 eller 9 april. Domstolen trekker seg så tilbake i en tenkeperiode, for å avgjøre skyldspørsmålene til de tiltalte på 6 forskjellige tiltalepunkter, de blir funnet skyldig eller ikke skyldig. Tenkeperioden kan være 1 dag, den kan være en uke. Mitt beste anslag akkurat nå på når skyldspørsmålet endelig blir avgjort er derfor: 3.-16. april.

Voldgiftssaken : Ingen videre prosedyrer eller høringer så langt i 2019. De 3 dommerne har utsatt avgjørelsen flere ganger fordi de sannsynligvis venter på dom i kriminalsaken. Med mindre avgjørelsen blir utsatt igjen, har dommerne frist til å avgi voldgiftsdommen midt i april . Denne datoen passer veldig godt med datoene til kriminalsaken.

Therium: 3. og foreløpig siste, tranche på ca 775k eur av totalt 2,1M eur er nettopp utbetalt. EAM har brukt veldig lite av tranche 3.

UBI Leasing: Avelos sitt søsterselskap bygget solparkene i 2010. UBI Leasing har vært juridisk eier av solparkene siden 2010, Aveleos eide SPVene som leide parkene av UBI, EAM kjøpte aksjene i SPVene fra Aveleos i 2014. GSE(italienske Statkraft) terminerte FIT kontraktene til UBI i 2015 fordi P17 parkene er oppført i ikke-godkjente Kinapaneler, og krever tilbakebetalt FIT utbetalingene gjort til UBI i 2010-2014. EAM har aldri mottatt noen FIT utbetalinger. UBI mener likevel at EAM skylder dem 6 mill eur for leasing, og kontakter Oslo tingrett i juni. Oslo Tingrett sender en forkynning til EAM først i november. Kravet er ikke rettsgyldig på noe slags vis, EAM har sendt inn anke, anken blir hørt i slutten av mai. Tidspunktet til UBI sitt krav er interessant, de har ventet i 5 år, og nå tror jeg de også ser lyset i enden av tunnelen for EAM og vil prøve å få en slice av kaken. Nice try…

SPV kreditor: Aveleos ønsker seg ny karriere på tampen av livet sitt; nemlig å bli en av kreditorene til de konkursrammede svindel SPVene(solparkene). Aveleos ble avvist av domstolen i Milan på 1 SPV så langt, flere SPVer vil nok følge og Aveleos blir nok derfor ikke kreditor. Buu-huu.

Solparkene i nord går bra som alltid, de holder hjulene igang, både i selskapet og i søksmålene.

Årsrapporten 2018 slippes 19.03.2019 . Nye opplysninger og oppdateringer kan komme allerede da.

Min egen konklusjon nå: Hold tight til (årsrapport 19 mars og) lyd fra Milan midt i april.

6 Likes

Var du tilstede på presentasjonen i dag?

Ja visst

Noen andre ting å melde som ikke er dekket av den publiserte rapporten eller det du allerede har skrevet her? Mener det ved presentasjonen av Q3-tallene var snakk om å muligens splitte selskapet i to, en del for den vanlige driften og et for erstatningssakene. Ble det nevnt noe om det?

Dekket det viktigste i sammendraget.

Viktor bekreftet at de fremdeles har tenkt å splitte selskapet slik at alle aksjonærer får en sol- og en søksmål-aksje hver, men planene blir ikke konkretisert før dommene er i boks og det sivilrettslige søksmålet ruller.

2 Likes

Takk for godt sammendrag, Salamis.

Ble det gitt noen kommentar på presentasjonen angående hvorvidt det er noe hold i UBIs påstand? Jeg synes å huske at EAM hadde visse forpliktelser til å bidra med egenkapital til SPVene, så det er vel der UBI setter inn støtet?

Vet du forresten hvorvidt det er UBI som finansierte alle de fallerte solparkene? Finnes det noen kobling mellom UBI og Aveleos-sfæren?

Jeg skal prøve å forklare dette etter beste evne…

Om UBI:

GSE sin FIT kontrakt var inngått med UBI. SPVene ,som EAM eier, leide solparkene av UBI. Det er min forståelse at UBI skulle så delvis eller i helhet overføre FIT utbetalingene til EAM, EAM har aldri mottatt FIT utbetalinger. UBI er inkludert i kriminaldomstolens liste over victims of contractual fraud slik at de får en del av kaken. UBI må betale tilbake FIT utbetalingene fra 2010-2014. Jeg antar at disse pengene ble forløpende sendt videre til Aveleos i perioden. Så UBI søker nok at Aveleos returnerer disse pengene slik at de kan sende pengene videre til GSE.

Om egenkapital

En del kjøpskontrakten mellom Aveleos og EAM, var en forpliktelse for eier å spytte inn egenkapital i SPVene dersom de begynner å skrante økonomisk. Viktor sier at hovedmotivet for at Aveleos ønsket å kvitte seg med SPVene var nettopp å unnslippe denne forpliktelsen hvis SPVene skulle havne i uføre. Aveleos visste at SPVene var under etterforskning da de begynte salgsprosessen, og visste at GSE ville kansellere FIT, og håpet at SPVene ville skrante, så tømme den nye SPV eieren for penger, for så gå konkurs en etter en. Hvis EAM måtte ha spyttet inn penger inn i SPVene over en lengre periode, ville EAM antagelig gått under, og vipps: Aveleos slipper antageilig unna.

EAM nektet å holde sin forpliktende del av avtalen ettersom de var utsatt for svindel, og sendte SPVene til skifteretten i 2016. Restruktureringen feilet og SPVene gikk under. Solpanelene var jo ubrukelige.

Om UBI har et gyldig krav mot EAM må avgjøres i retten.

Jeg kjenner ikke til noen kobling mellom UBI og svindelgutta. UBI virker som et offer, slik som EAM. Viktor sier at ledelsene i EAM og UBI er i uformelle samtaler, slik at vi kan håpe at denne saken forsvinner av seg selv.

4 Likes

Takk for godt og utfyllende svar, Salamis.

Kinkig sak det her, så vi får trøste oss med at krangelen med UBI først blir avgjort etter at vi har fasit på de pågående prosessene i Milano. Og som du er inne på er det fristende å tolke timingen av søksmålet som at UBI har tro på at EAM kommer godt ut av voldgiftssaken.

Årsrapporten 2018 er utsatt fra 19.03 til 30.04,

1 Like

Salamis, har viktor på noen av presentasjonene du har vært på sagt noe om hvilke argumenter motparten har i saken, altså hvordan de har valgt å gå frem for å forsvare seg i retten?

Utsettelse av helårsrapporten var begrunn av en i styret døde av langtidssykdom. Får mer informasjon etter bisettelsen

Christiansen døde 12.03.19, bisettes 22.03.19

Ut fra det jeg forstår handler forsvaret mest om å distansere ledelsen(som har innrømmet skyld)og de mange selskapene som de har drevet, og hovedeierne av hele greia: Enovos og Avelar/Renova. Dette har de ikke klart så langt. Ikke i det hele tatt. Retten anser Aveleos som samme enhet som Enovos/Avelar(bl.a fordi Aveleos kun var et skallselskap, uten ansatte og med samme postadresse som Enovos, felles ledere, eiere etc.)

Viktor har gitt en liten advarsel om at utfallet av rettssaker generelt er veldig uforutsigbare. Han har ikke utdypet nøyaktig hvilke argumenter motparten har presentert(som jeg kan huske), men han har utrykket gang på gang at bevisbyrden til forsvarerne er enorm og bevisene som påklagemakten har presentert er knusende. Viktor anser kriminalsaken nærmest som avgjort fordi bevisene er så veldig dømmende, og har sagt at kun en merkelig teknikalitet eller et dårlig fungerende rettsvesen kan frifinne lederne for Aveleos og Aion. Siden vi i Norge nyter så godt å ha et av verdens beste fungerende og mest rettferdige rettssystemer, er det naturlig for mange å kalle Italias system for korrupt og byråkratisk. Sannheten er at Italias rettssystem er blant topp 20% i verden, ganske så bra.

Til syvende og sist kan vi gjøre lite annet enn å stole på ledelsen. Sundt, Canica(Hagen), Pactum(Astrup), Alden(Austbø), hele sfæren til styreleder Wiborg, har full tillit til ledelsen. En tillitserklæring fra disse finansgigantene gjør at jeg sover godt om natten.

1 Like

Flåsete spørsmål, men stiller det allikevel: Salamis, har du en %-messig bet på hvor sikker du er på at EAM vinner? 80%? 70%?

Er det ikke mulig å få tilgang på sakspapirer? Referater fra høringer? Er det lukkede dører i disse domstolene? Jeg bare spør:)

1 Like

Det sies at caset er binært. Dette er synes jeg er feil. Det er ikke 17kr eller 300kr. Det er alt i mellom også.

Jeg synes det er like lav sannsynlighet for full frifinnelse, for at Eam får tilkjent 300m Eur i erstatning. Vi havner nok et sted i midten etterhvert. Tidsaspektet er også viktig, dette kan bli en lang kamp til seier, men ikke nødvendigvis ikke så langt til betydelig høyere kurs.

Når det gjelder kriminalsaken er jeg ganske sikker. Voldgiftssaken blir sannsynligvis tungt påvirket av utfallet av kriminalsaken. Derfor er jeg relativt sikker på voldgiftssaken også, selv om jeg kan så veldig lite om selve prosessen, som går bak lukkede dører.

Jeg kan ikke gi deg et ordentlig svar. Dessverre.

1 Like

Alt i kriminalsaken er offentlig. Man kan kjøpe seg flybillett til Milan og sette seg i rettssalen med penn og papir.

Nesten ingenting i voldgiftssaken er offentlig. Lukkede dører.

1 Like

Takk for svar Salamis

Trenger ikke så mye volum når ingen vil selge… Tipper vi fort kan se 50 og 60 tall neste par ukene før den plutselige market halten kommer.

2 Likes