Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Etablere firma for å administrere AirBnB i eget hjem

Holder på å ferdigstille en praktikantdel i kjelleren, som kan leies ut via AirBnB. Korttidsutleie medfører jo nå beskatning i forhold til langtidsutleie.
Hva om man leier ut langtidsleie til et firma, som igjen baserer seg på framleie i korttidsmarkedet?
Fordeler?

  • man oppnår skattefri inntekt som privatperson på markedsleieprisen for langtidsleie.
  • firmaet må kanskje ha hjemmekontor? (Kan visst leie ut skattefritt til eget firma sålenge det er AS, ifølge Google)

Hva som ellers er direkte fordeler med firma er jeg ikke så dreven på, derav denne post.
Hva er fallgruvene jeg har oversett? Forstår det slik at det er valgfritt for firmaet som skal framleie eiendommen om det skal føres MVA eller ikke (med de fordeler/ulemper dette medfører. I slik småskala opplegg ser jeg det som en fordel å ikke fakturere MVA for utleien, fradragene som man går glipp av vil vel være relativt beskjedne?)

Jeg antar at dette vil være mer arbeidssomt enn vanlig privat utleie, men i turistvennlige områder er det mulig å få mer inntjening via korttidsutleie.
Tips, tricks og innspill til denne planen mottas med takk.

1 Like

Største fallgruven er vel at skattettaten ser at du prøver å unngå skatt og derfor gjennomskjærer.

Desutten er det jo mye jobb for å spare litt skatt.

1 Like

Største fordelen ved å leie ut privat er man ofte slipper unna med kun kapitalbeskatning (22%). Leier du ut via AS så må selskapet skatte av overskuddet (22%) og du må i tillegg skatte privat av evt. lønn eller utbytte som du tar fra selskapet. Dobbel skatt altså…

Veiledende er at man slipper skatt som næringsvirksomhet dersom man leier ut opp til 4 enheter privat jf skatte ABC 3.3.13, men som du ser av bindende forhåndsuttalelse så er dette ikke gjeldene i alle tilfeller:

bilde

Bindende forhåndsuttalelser:
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/kontinuerlig-kortidsutleie-av-to-leiligheter/

Har lest forhåndsuttalelsene, men det som skiller seg i mitt tilfelle, er jo at det skal foregå i eget hjem. Altså, hvis jeg leier ut langtid, ikke Airbnb, så er d skattefritt. Er det noen forskjell om jeg leier ut langtid til et firma? Burde fortsatt være skattefritt?
Firmaet på sin side, vil jo kunne trekke fra betalt husleie fra inntektene. Ergo vil det ikke bli dobbel skatt.
Ja overskuddet i firmaet må beskattes ved lønn/utbytte, men overskuddet kan vel feks investeres i aksjer innen den tid hvis man feks ønsker det?
Er enig at et slikt opplegg nok bør diskuteres med skattetaten ja. I mitt tilfelle er det snakk om ca 30k i årlig besparelse.