Diskusjon Triggere Porteføljer

Follicum

Investeringer: #<Tag:0x00007f4a2fecdfd0>

Spennende selskap med peptid for økt hårvekst på hodet med en topikal-formulering og diabetes (frigjøring av insulin).

"Follicum became a partner in a large research project on diabetes during 2017

The Swedish Foundation for Strategic Research is funding different projects in life science and technology. Follicum was invited to participate in a diabetes project, headed by the University of Lund (LUDC-IRC). The funding is 100 MSEK (roughly 12 MUSD) over several years. Follicum is partnering with several large, commercial players in the project, like Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer and others as well as the Region Skåne through the University Hospital of Malmö.

Our early work with the peptide FOL-014 has been noted by the Novo Nordisk Foundation. The foundation has granted 400 KDKK (roughly 45 KUSD) for continued pre-clinical trials and development of FOL-014."

1 Like

Grei dag og utvikling så langt :slight_smile: Ikke værst å itillegg få valuta-gevinst i samme slengen :slight_smile:

Jeg tok en liten lyttepost i emisjonen ( uten tegningsretter ) men angrer jo selvfølgelig på at jeg ikke tok mer :wink:

1 Like

Jeg deltok også i emisjonen og søkte om en del tusen t-retter ekstra og fikk en del. Aldri vært så høy omsetning som idag i Folli :muscle::blush: Deltok i emisjonen ifjord også. Ble en fin reise :blush: men ventet litt for lenge med å selge.

1 Like