Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Fortuna / Fota

Investeringer: #<Tag:0x00007f74064513f8>

Lager en egen tråd om en av mine absolutte favoritter, Fortuna/Fota.
Skal forsøke å oppdatere litt etterhvert som nye ting blir introdusert.

Fortuna ønsker å utvikle en desentralisert markedsplass for finansielle produkter og da primært otc derivater. Først ute er fota.com, enn så lenge en sentralisert krypto derivat børs. Senere når fortuna er ferdig med blokkjeden vil fota.com migrere over på kjeden til en desentralisert børs. Fota.com vil da fungere som en av mange dapper på fortuna-blokkjeden.
Fota utbetaler utbytte i btc på all Futures-trading. 40% dersom man holder tokens på børs, 80% dersom man låser tokens på plattformen. Fota.com har også opsjonshandel og vanlig spot.
Det vil komme indexfond og også noen aktivt forvaltede fond. Usikker på hvor tilgjengelige disse vil være for menigmann…

MC ≈ 7m

Webside: www.FOTA.io
Selskap: www.FOTA.com
Twitter: www.twitter.com/Fortuna_FOTA
Medium: www.medium.com/@FOTA
Youtube: www.youtube.com/FortunaBlockchain

3 Likes

Fortuna lanserte i går sine nye fond. Dette er på siden av selskapets hovedsatsing og blir gjort hovedsakelig for å gi enda flere bein å gå på.

Kommer en god del nyheter denne måneden. Neste er visstnok en liten rebranding og en del nye handlefunksjoner mm.