Diskusjon Triggere Porteføljer

Gaming Corps (GCOR)

gcor_st
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f81621c50>
#363

17% arbitrasje å selge aksjen og kjøpe bta hvis man er “langsiktig”

0 Likes

#364

https://www.redeye.se/arena/posts/2018-aer-gaming-corps-aar-clas-tellman läs denna om ni inte gjort det tidigare. GCOR är påväg mot en enorm uppvärdering

0 Likes

#365

Håper ingen leser den posten, nikker samtykkende, og føler at dette er en fornuftig investering.
Denne skuta må da være halvveis under vann nå.

PR Q1 hadde de 1,7MSEK på bok etter å dratt inn 10MSEK i emisjoner samme kvartal. De har riktignok dratt inn 20+ i Q2 også, men om de kjører samme cashburn enda er den borte relativt kjapt.
Kan vel også nevnes at de pr Q1 hadde kortsiktig gjeld på 16M!

Hadde ikke tatt i denne investeringen med en jerntang slik tingenes tilstand er.

3 Likes

#366

CEO virker som en spennende navn som muligens kan få til noe, har kun en lyttepost her og er i pluss for øyeblikket!

0 Likes

#367

Godt gjort det, jeg vurderte en lottoposisjon da den var billig på 80 øre, men lot heldigvis være.

1 Like

#368

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @Konamixx (3 likes)
  1. @Alex (2 likes)

[quote=“Alex, post:351720, topic:133”]

  1. @Evilfreud (2 likes)

Resten av topp 10:

  1. @holmes (1 likes)

Gratulerer!

0 Likes

#369

Noe håp her? rt 14 øre

0 Likes

#370

Finalist til verdens mest nitriste aksje prisen!

0 Likes

#371

Gaming Corps (Nasdaq: GCOR, “Bolaget”) vd, Mike Doyle, ger följande kommentarer och förtydliganden.

Våra diskussioner om nya spelprojekt med tidigare och potentiella nya samarbetspartners om nya work-for-hire-uppdrag fortskrider. Vår närvaro vid den stora spelmässan Gamescom i Köln i augusti öppnade vissa för bolaget intressanta dörrar.
Samtidigt har vi ännu inte kommit i hamn gällande de förfinansierade uppdragsavtal som jag nämnde i somras. Det är givetvis inget jag är nöjd med och jag har full förståelse för de aktieägare som kontaktat mig via olika kanaler för att höra mer om vad som händer på den fronten. Jag kan av förklarliga skäl inte gå närmare in på var i processerna vi befinner oss, men jag försäkrar er om att jag jobbar stenhårt för att nå i mål med detta snarast möjligt. Jag är självklart också medveten om att i ett scenario där vårt dotterbolag, Red Fly Studio, i Austin saknar finansiering från kunduppdrag, skulle bli mycket ansträngande för koncernen. Bägge pågående uppdrag i Austin bedöms kunna avslutas under Q4.

Fastän vi inte har formaliserat samarbetet med Chimney Group i ett mer omfattande avtal ser jag stor potential i projektet och bedömer att vi såväl kommer att kunna formalisera samarbetet som att presentera det för potentiella kunder och samarbetspartners under oktober månad 2018. Vi har ännu inte ingått slutliga avtal om att förvärva aktier, alternativt teckna konvertibler, med PlayMagic och Vavel och därmed heller inte belastat likviditeten med investeringar utanför kärnverksamheten. Avslutningsvis vill jag nämna att produktionen av kasino-slots (sex st) via PlayMagic på Malta går enligt plan, om än med en viss förskjutning i tiden, med slutleveranser under det första kvartalet 2019.

Ser dårlig ut nå, solgte en stund etter emisjonen såvidt i pluss. Det er fremdeles håp, men det blir mindre og mindre.

3 Likes

#372

Stiger +22,46 % etter katastrofal rapport? Noe jeg ikke har fått med meg?

0 Likes

#373

Kalles å ta en Starbreeze. Populært i svenske gaming aksjer nå for tiden.

0 Likes

#374

Tja si det, det er ennå et lite håp før siste mann ut slukker lyset.

Trots de på papperet - och i känslan - bra förutsättningarna som förelåg har inga nya förfinansierade spelutvecklingsuppdrag ännu kunnat tecknas. Styrelsen har sedan en tid tillbaka förberett åtgärdsplaner för att minska kostnadsmassan i koncernen. Detta innebär att dotterbolaget Red Fly i Austin, givet att inga nya uppdrag kommer in innan denna månads utgång, kommer att behöva drivas vidare med kraftigt reducerad kostnadsmassa och färre anställda.

Jag för avtalsdiskussioner med Chimney Group om ett ändamålsenligt samarbetsavtal sedan ett par veckor tillbaka med förväntan att det snart skall vara på plats. Nästa fas blir att hålla möten med potentiella köpare av projektet där större plattformsägare av streaming-tjänster är den primära målgruppen. Som säljstöd kommer en prototyp som Gaming Corps och Chimney Group gemensamt tagit fram att kunna visas. Även i ett scenario med mindre kapacitet i studion i Austin bedöms samarbetet med Chimney Group kunna genomföras, givet att projektet kan säljas och därmed finansieras.

0 Likes

#375

Another one bites the dust - hvordan går det med fjerdemann mon tro?

GAMING CORPS

VD FÅR GÅ (Direkt)

2018-12-17 07:21

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i Gaming Corps väljer att avbryta samarbetet med vd Mike Doyle.

“Bolaget och den före detta vd:n hade skilda åsikter om hur verksamheten skulle bedrivas framåt”, heter det i ett pressmeddelande på söndagskvällen.

Styrelsen har valt att utse Juha Kauppinen till tillförordnad vd. Arbetet med att rekrytera en ny vd har redan inletts och styrelsen har en pågående process som beräknas vara klar i början av 2019.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

2 Likes

#376

7 øre nå, og granskes for å kunne beholde noteringen. ATH er 21.4

GAMING CORPS

PÅBÖRJAR NY NOTERINGSPROCESS PÅ BÖRSEN (Direkt)

2018-12-20 17:04

STOCKHOLM (Direkt) Med hänvisning till de genomgripande förändringarna i Gaming Corps styrelse och ledning är det börsens bedömning att bolaget måste betraktas som en ny emittent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Börsen har således mot den bakgrunden beslutat att initiera en ny noteringsprocess för bolaget vilket innebär att bolaget ska genomgå en sedvanlig granskning och prövning beträffande bolagets uppfyllande av gällande noteringskrav. Börsen kommer därefter att fatta beslut om bolaget kan godkännas för fortsatt upptagande till handel på First North.

2 Likes

#377

Kastes muligens ut av First North og det er en handelsplass som ikke er veldig streng i utgangspunktet.

Fascinerende og skremmende å se hvilken vei det gikk med en del aksjer jeg har vært inne i:
SEAM (konkurs), STAR (ned nesten 90% i år), GCOR (ned nesten 90% i år den også), NXTGMS (ned nesten 90% i år). Konkurs eller falt ekstremt mye.

1 Like

#378

Ja, og da har jo ikke “finanskrisen 2” til @RedEnergy begynt skikkelig en gang

0 Likes

#379

Opp 20% lavt volum på denne mld her… YA-lignende greier.

Gaming Corps: Bracknor Investment group påkallar utbyte av konvertibler

	10:00
	I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av andra

tranchen om 400 000 EUR i konvertibellånet som skedde i mars 2018,
har Bracknor Investment Group påkallat del av utbyte av konvertibler
i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, Bolaget) om 384 786 SEK till en
konverteringskurs av 0,06 SEK. Det innebär att 6 412 266 aktier
emitteras.

Konverteringen sker i enlighet med finansieringsavtalet till en kurs
motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta
dagliga volymvägda genomsnittskursen för Gaming Corps aktie under de
15 handelsdagar som föregår dagen för påkallat utbyte av konvertibler
samt avrundat ner till närmaste öre.

Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i
Gaming Corps till 1 776 440,95 SEK fördelat över 284 743 256 aktier,
mot beaktande av verkställd minskning av aktiekapitalet beslutat på
bolagsstämma den 8 november 2018. De nyemitterande aktierna medför en
utspädningseffekt om ca 2,3 procent efter registrering hos
Bolagsverket.

1 Like

#380

Fin nyhet:

GAMING CORPS: SAMARBETSAVTAL VÄRT 5,2 MLN KR (OMS)

	06:25
	(Omsändning: Skickades första gången på fredagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Gaming Corps har via sitt dotterbolag i Austin, Texas, tecknat ett samarbetsavtal med amerikanska datorspelsutvecklaren Certain Affinity till ett värde av 594.000 dollar, motsvarande cirka 5,2 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet innebär att Gaming Corps Austin-kontor kommer att agera underleverantör samt ställa resurser till Certain Affinitys förfogande under de kommande sex månaderna.

Certain Affinity grundades år 2006 och sysselsätter drygt 140 personer.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

1 Like

#381

ikke en god nyhet, kan fort gå mot rettssak.

GAMING CORPS: SÄGER UPP SAMARBETET MED PLAYMAGIC

	06:57
	STOCKHOLM (Direkt) Gaming Corps har sagt upp samarbetet med produktionsbolaget Playmagic.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med samarbetet var att Playmagic skulle utveckla en produktlinje för spelmarknaden inom kategorin casino slots. Då motparten inte uppfyllt sin del av avtalet och inte heller bedöms kunna göra det framöver sägs samarbetet upp, skriver Gaming Corps.

Samarbetsavtalet med Playmagic uppskattades av den förra ledningen uppgå till ett värde om 1,8 miljoner kronor. I samband med att avtalet ingicks erlade bolaget 72.000 euro i förskott tillsammans med ett lån om 50.000 euro ställt till Playmagic. Lånet förfaller till betalning den 27:e mars 2019.

Då samarbetet inte fullbordats och nu avslutats i förtid har Playmagic fakturerats för återföring av oanvänt förskott och bolaget har därtill påkallat återbetalning av lånet. Playmagic har meddelat att de bestrider båda dessa fakturor. I det fall återbetalning inte genomförs, eller annan överenskommelse görs med Playmagic, kommer Gaming Corps att överväga att vidta rättsliga åtgärder.

0 Likes

#382

fra vondt til værre

GAMING CORPS: SKRIVER NER SALSA GAMES-VÄRDE TILL NOLL

	17:17
	STOCKHOLM (Direkt) Gaming Corps skriver ner det ingående värdet på det förvärvade bolaget Salsa Games till noll.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Salsa Games förvärvades i oktober 2017 för motsvarande 7 miljoner kronor.

I november inleddes en genomlysning av Gaming Corps som fortfarande pågår. Gällande Salsa Games har bolaget ännu inte fått tillgång till alla relevanta avtal eller komplett redovisning. Gaming Corps skriver i pressmeddelandet att de inte har gått att nå tidigare nyckelpersoner i det förvärvade Salsa Games.

I dagsläget kan bolaget utifrån denna bakgrund förmedla ytterst lite fakta med säkerhetavseende Salsa Games, skriver bolaget i pressmeddelandet.

I samband med bokslutsarbetet har styrelsen därför fattat beslut att skriva ned värdet på Salsa Games till noll.

Vi vill därför informera marknaden att Salsa Games inte kommer att användas som varumärke för bolagets iGaming-verksamhet, skriver vd Juha Kauppinen i pressmeddelandet.

Bolaget presenterar sin bokslutskommuniké i morgon torsdag den 28 februari.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

hele mld er merkelig lesning:

"Gällande dotterbolaget Salsa Games GmbH som är registrerat i Schweiz har Bolaget ännu inte tillgång till alla relevanta avtal, registreringsbevis eller komplett bokföring. Bolaget har heller inte tillgång till den registrerade domänen. Bolaget har aktivt sökt tidigare nyckelpersoner varav några utan framgång medan andra har visat sig inte varit engagerade till den grad som tidigare förmedlats och har därför inte kunnat bistå med information. "

:smile:

0 Likes