Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Gigante Salmon

Gigante Salmon gikk på børs 5 juli 2021, notert på Euronext Growth.

Største eier er Gigante Havbruk AS som har lang fartstid innen lakseoppdrett, i forbindelse med notering av Gigante Salmon ble det hentet 222 millioner der blant annet Gjelsten og Lundkvist kom inn som hjørnesteninvestorer. Kurs ved emisjon var 5,50 som verdsatte selskapet til 580 millioner.

Mer info om emisjon og hjørnesteninvestorer her:

Anlegget som nå skal bygges, har lokasjon Lille Indre Rosøy i Rødøy Kommune. De har tillatelse til å produsere 13 371 MTB. Byggestart er andre halvår 2021 og produksjonsstart 2023.

Mer info her:

Teknologien de skal bruke er gjennomstrømning, les mer om det her:

Disclamer: eier noen få aksjer, for å følge med.

https://newsweb.oslobors.no/message/553022

Gigante ønsker ytterligere rensing av vann, det vil også spare energikostnader. Opp 6% i dag.