Diskusjon Triggere Porteføljer

Hedge mot valutarisiko

#1

Hei,

jeg har i fjor begynt å trade i det svenske markedet, via norsk broker (bosatt i Norge). For tiden har jeg 90% i svenske aksjer og da merker jeg valutaeffekten i portisen. Hvordan hedger dere mot valutarisiko? En ETF for å shorte SEK er egentlig ikke helt min plan fordi jeg da må binde mye kapital i denne hvis hedgen skal være effektiv. Fins det valutaopsjoner?

0 Likes