Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Inovio Pharmaceuticals Inc

Investeringer: #<Tag:0x00007f7420f54678>

Inovio Pharmaceuticals er et amerikansk bioteknologiselskap med fokus på oppdagelse, utvikling og kommersialisering av syntetiske DNA-produkter for behandling av kreftformer og smittsomme sykdommer.

INOVIO’s first-of-their-kind DNA medicines are precisely designed DNA plasmids delivered through INOVIO’s proprietary smart device — CELLECTRA® — directly into the body’s cells to produce an immune response robust enough to potentially treat or prevent disease.

Nasdaq

June 30, 2020

INOVIO Announces Positive Interim Phase 1 Data For INO-4800 Vaccine for COVID-19

Utvilsomt et covid play mtp kursutviklingen nylig, det er fint å ha en tråd for den. Håper den blir nyttig👍

@FiloD @Bonusfrelst :v:

Denne leveringsmåten sorterer vel inn under metoden elektroporasjon, om jeg ikke har misforstått. Vidt utbredt, men tvilsomt state-of-the-art innenfor leveringsteknologi.

Husker jeg ikke feil, var dette teknologien som var involvert i lisensavtalen mellom Inovio og Medimmune i 2015. Feit avtale i størrelsesorden 6,7 mrd. kroner. Hvor dette løpet står idag, vet jeg ikke, men Medimmune er idag en integrert del av AstraZeneca.

Mulig @FiloD har oppdateringer her.

1 Like

Må sies at den linken eg la ved ang fase 1 virket pretty amazing. 40 friske mennesker mellom 18 og 50 år, så hadde 94% immun respons etter 6 uker (2 doser, en på 1 mg og en til etter 4 uker på 2 mg).
Da og med en tilsynelatende god safety, altså litt rød på såret eneste :open_mouth:

Wow… :exploding_head:

Lurer på om den her skal opp.

Noen som vet hvorfor denne raser så mye idag?

Sektorrotasjon ser det ut som, all biotek raser i dag

Vanskelig å si… er da 6/6 grønne i min bok, men vrient med amerikanerne. Ziccum, axbrane,PCIB, Diamyd , saniona og combigene

Jeg mente biotek i USA spesifikt, ikke europa

My mistake mr :handshake: