Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Insplorion

Investeringer: #<Tag:0x00007f74128399c8>

Kom over denne saken her om dagen.

Nortert i Sverige
MCAP 250MSEK @25,5SEK.

Produserer sensorer for diverse formål, NOx måling av luft. Hydrogen mengde måling (samarbeid med powercell), men det som fattet min interesse var sensor for måling tilstand til batterier.

Mätning av batteristatus inuti Litium-jonceller med hjälp av vår batterisensor resulterar i upp till 50% ökning i tillgänglig energi och upp till 23% ökad laddningshastighet [1]. Detta resulterar i upp till 38% lägre kostnader på packnivå. Insplorions teknik finns i dag i kommersiellt producerade prototyper och man vet att den går att miniatyrisera och massproducera till en kostnad som är jämförbar med dagens batteristyrsystem.

Om denne teknologien virker som de sier, vil den kunne forbedre ladekurven til batterier (høyere effekt, over en lengre periode) og redusere bufferne i batteriene (Dagens elbiler har en buffer i batteriet som aldri blir brukt, er kun der for sikkerhet/forbedret batterilevetid), samt at det vil kunne gi et bedre bilde av batteriets “helse” tilstand.

Selskapet meldte igår at de har inngått samarbeid med et større produsent av batterier battersensorteknologifirma innenfor transport- og industrisektoren om pilotprosjekt rundt denne teknologien.

Uhyre interessant teknologi og jeg har enda ikke klart å google frem noen som driver med samme forskningen, så kan være et spennende bet i ESG sjangeren.

Fant flere som jobber med samme problemstillingen:

2 Likes

Analyse av Erik Penser bank

https://links.penser.se/f/a/insp_20200515.pdf

3 Likes

Og der rundet de 40…