Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Intervacc AB

Et spennende svensk selskap innenfor dyrevelferd i bioteksektoren. Verdt å ta en kikk på. Arbeider med utvikling av vaksiner for dyr. Q4 rapport fredag 21.02.

Noen som er i aksjen eller har kjennskap til den?

1 Like

Intervacc fra 16:15

Filer for godkjennelse i Europa av Strangevacc i februar/mars
Hentet penger i September (62 mill)

Så reinet de med å få det godkjent for markedet i løpet av ett års tid


Intervju fra november i fjor der det blant annet det blir snakket om hva investorer har å se frem til i 2020.

Vi får vel vite om filing er en-route på fredag (dvs. innen siste februar). Hvis det ikke er noen forsinkelser kan man nok få en positiv kursreaksjon.

Tre uavhengige konsultentselskaper har gått igjennom resultatene av kværke-vaksinen og funnet resultatene fullgode for myndighetsgodkjennelse. Det burde være gode sjanser for positivt utfall.

Markedet er stort og behovet for vaksine er stort. Så kan nok bli bra.

Eier aksjer og krysser fingrene. :+1:

TOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Intervacc, verksamt inom djurhälsa, redovisar en nettoomsättning om 1,1 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (3,2).

Bolaget uppger att omsättningsminskningen, som är förväntad, huvudsakligen beror på den mindre produktportföljen i distributionsverksamheten och att introduktionen av nya läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av tidigare produkter.

Rörelseresultatet var -7,8 miljoner (-6,9) under kvartalet. Resultatförsämringen förklaras främst av en förstärkt organisation, enligt bolaget.

Intervacc bedömer att den finansiella ställningen är god för de kommande tolv månaderna. Likvida medel uppgick på balansdagen till 52,5 miljoner kronor.

Tidpunkten närmar sig för inlämnandet av dossiern för Strangvac, bolagets nya vaccin mot hästsjukdomen kvarka.

“Arbetet går enligt plan och jag känner mig trygg i att vi har en bra och genomarbetad ansökan för marknadsföringstillstånd. I november kommunicerade vi vår avsikt att lämna in ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under första kvartalet 2020 med sikte på slutet av februari. Vi håller tidsplanen”, skriver vd Andreas Andersson i bokslutsrapporten.

VD har ordet

Dossiern för Strangvac färdigställs

Vi närmar oss tidpunkten för inlämnandet av dossiern för Strangvac, vårt nya vaccin mot den smittsamma hästsjukdomen kvarka. Arbetet går enligt plan och jag känner mig trygg i att vi har en bra och genomarbetad ansökan för marknadsföringstillstånd. I november kommunicerade vi vår avsikt att lämna in ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under första kvartalet 2020 med sikte på slutet av februari. Vi håller tidsplanen.

Ett av kraven från EMA är att man innan inlämnandet av dossiern ska ha tillverkat två valideringssatser i kommersiell skala. Det gjorde vi under hösten och vi fick satserna godkända och frisläppta under november. Vi har nu tillverkat två satser med 30 000 färdigställda vialer i varje, dvs totalt 60 000 vaccindoser. Under sommaren tillverkade vi de aktiva substanserna till några miljoner doser, och en del av dessa användes i det färdigställda vaccinet. Vi är väldigt nöjda med tillverkningsprocessen, som är robust, pålitlig och effektiv.

Behovet av att utveckla nya och säkra vaccin är i fokus. Kampen mot antibiotikaresistenta bakterier och sjukdomar som får global spridning är prioriterad. Kampen förs både på humansidan och inom djurhälsa. De flesta sjukdomar som drabbar människor utvecklas hos djur och muterar över till människor, vilket också gäller bakterier som utvecklat antibiotikaresistens. Vi har en viktig roll att spela när det kommer till utvecklandet av nya vacciner.

Parallellt med det regulatoriska arbetet och förberedelserna för marknadslansering av Strangvac arbetar våra forskningsteam vidare med utvecklandet av ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner som drabbar gris och ett vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner som bland annat kan leda till mastit hos mjölkkor. Effektiva vacciner till dessa vanligt förekommande infektioner är ett viktigt verktyg för att förstärka djurens hälsa, förbättra ekonomin i livsmedels-produktionen och minska överanvändningen av antibiotika. Vi arbetar med samma teknik som vi har använt oss av när vi framgångsrikt tog fram Strangvac och vi har goda förhoppningar om att lyckas.

1 Like

Filing en-route

God selvtillit og tro omkring sjansene for godkjennelse

Kassen burde holde til godkjennelse med bra margin

Fortsatt framdrift i pipeline

Selskapet informerer også om at de sitter i forhandlinger med en vaksinedistributør for det europeiske markedet. Det blir spennende å se hvordan denne avtalen blir.

Ingen skjær i sjøen.

2 Likes

Rapporten var vel som forventet, men godt å høre at alt går etter planen og det ikke er noen forsinkelser. Gøy å høre at de har så stor tro på eget produkt. Blir et spennende år.

Virker sånn, dog litt non-chalant av markedet å ta for gitt at forskningsselskaper holder guidede tidsfrister. Jeg er lettet over at det ikke drar ut med filingen.

1 Like

Er veldig spent på når det kommer mer informasjon om hvem de får/velger som distributør. Det ble snakket om en ca. 6 måneder frem i tid i desember om jeg ikke husker feil. Er nok ikke noe de stresser veldig med, men bør jo være på plass i rimelig god tid før vaksinen er klar for salg.

Enig. Blir veldig interessant. Første halvåret 2020 er vel en rimelig forventning.

To andre moment som er interessante:

Nordvacc (datterselskap som distribuerer veterinærmedisin i norden) har nylig gjennomgått et fullstendig utbytte av produktkatalogen, hvilket har ledet til nærmest opphørt salg. Nye produkter har begynt å komme inn, og man kan forvente seg et økt salg i dette forretningsbenet over de nærmeste kvartaler.

De har nå ferdigprodusert 60000 vaksinedoser. Når/Hvis godkjenningen foreligger andre halvår 2020 vil disse kunne verdsettes til markedspris (ca. 500-750 kr stk.) Dette vil lede til en stor oppvurdering på balansen.

Fra random fyr på twitter

Med pris på 250 kr til sluttkunde og 120 kr til Intervacc (svenske kroner)

2 Likes

Veldig interessant. Takk.

I Norden vil dog 250 kr gå til intervacc da de distribuerer selv.

@zappa66 Er dette en del av en lengre analyse du kan dele?

@Bra_Britt

*Jeg er bare en kortsiktig trader, har ikke interesse av selskapet år fram i tid

Er du ute av aksjen nå, eller tror du den vil fortsette opp? Jeg så egentlig for meg at den ville holde seg på disse nivåer eller kanskje synke litt frem til det kommer nyheter om distributør.
Jeg er forresten innstilt på å sitte noen år. Alltid gøy å se verdien vokse, men er først om et års tid jeg håper på den virkelige oppturen.

Jeg tok en tredel av bordet i morges, mitt kortsiktige target er opp mot 34 der jeg vil selge en tredel til, om vi kommer dit.
Har selvfølgelig en stopp loss om aksjen skulle dykke ned

Spennende. Lykke til👍

https://www.introduce.se/foretag/intervacc/Equity-research/2020/2/intervacc---the-dossier-for-strangvac-is-being-completed/

Post-results comment levert av ABG Sundal Collier 23.02

1 Like