Diskusjon Triggere Porteføljer

Kitron (KIT)

kit_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36622ec0d0>

#1686

@nofun @Christian hva tenker dere?


#1687

Jeg synes det ser bra ut spesielt med tanke på at en del leveranser har blitt utsatt fra q3 til q4.
5% vekst i revenue er kanskje lavere enn noen forventet men skal ikke glemme at q3 2017 var veldig bra ( 15% opp i forhold til q3 2016? ).


#1688

Rimelig tydelig reaksjon fra markedet fra start.


#1689

Auda, angrer litt nå på at jeg kjøpte før rapporten. Får følge med neste uke, og se hvordan dette utvikler seg.

Synes at selve rapporten var OK :slight_smile:


#1690

Jeg har sluttet å bli overrasket over kursutviklingen i Kitron. Normalt har det uansett vært lurt å kjøpe etter rapport og selge før. Q3 er også normalt et av de svakeste kvartalene og Q4 normalt det beste. Tror vi ser over 700MSEK i revenue i Q4…


#1691

Jepp, kjøp etter Q3 rapport er vel det beste. Da ser kvartal til kvartal tallene verst ut. Det er som folk glemmer at det er ferieavvikling det kvartalet. Hvert år. :stuck_out_tongue_winking_eye:


#1692

Bra opp på slutten i dag da. har ikke sett på rapporten enda skal se over senere. Var det så galt da?


#1693

Kitron selected as main supplier of electronics for CROWS

(2018-10-26) Kitron has signed a long-term manufacturing agreement expected to generate revenues of NOK 300 million with Kongsberg Defence & Aerospace AS for electronic modules that are part of Kongsberg’s weapon control system, Remote Weapon Station (RWS).

“This is a very important agreement with significant potential for Kitron,” said Kitron CEO Peter Nilsson. 

On Friday 14 September, Kongsberg announced a new framework agreement with the U.S Army for its version of the RWS M153 CROWS (Common Remotely Operated Weapon Stations).

For Kitron’s factories in the US and Norway the CROWS program is expected to generate annual revenues of NOK 60 million over the next five years. Volume depends on demand and the annual budgetary procedure in the United States and might therefore be both lower or higher.

For further information, please contact:
Peter Nilsson, President and CEO, tel. +47 94 84 08 50
Hans Petter Thomassen, Managing Director, Kitron Norway, tel. +47 913 92 360
E-mail: [email protected]

Kitron is one of Scandinavia’s leading electronics manufacturing services companies for the Energy/Telecoms, Industry, Defence, Medical devices and Offshore/Marine sectors. The company is located in Norway, Sweden, Lithuania, Germany, China and the United States. Kitron had revenues of about NOK 2,4 billion in 2017 and has about 1,450 employees. www.kitron.com

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kitron ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181026.GlobeNewswire.HUG2222329


#1694

Kitron valgt som hovedleverandør av elektronikk for CROWS

(2018-10-26) Kitron har inngått en langsiktig produksjonsavtale med en forventet omsetning på 300 millioner kroner med Kongsberg Defence & Aerospace AS for elektronikkmoduler som inngår i Kongsbergs våpenkontrollsystem Remote Weapon Station (RWS).

  • Dette er en svært viktig avtale med betydelig potensial for Kitron, sier konsernsjef Peter Nilsson i Kitron.

Fredag 14. september meldte Kongsberg om en ny rammeavtale med U.S. Army for dennes versjon av RWS M153 CROWS (Common Remotely Operated Weapon Stations).

For Kitrons produksjonsanlegg i USA og Norge ventes CROWS-programmet å gi årlige inntekter på 60 millioner kroner de neste fem årene. Volumet vil avhenge av etterspørsel og den årlige budsjettprosessen i USA, og kan derfor bli enten lavere eller høyere.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850
Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: 47 913 92 360
E-post: [email protected]

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.4 milliarder kroner i 2017 og har om lag 1.450 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kitron ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181026.GlobeNewswire.HUG2222330


#1695

Positivt for Kitron at flere går for f35 :


#1696

Gikk en liten post på 1.3mill aksjer nå nettopp…

Ser også at Note har gjort et oppkjøp i UK. Hadde nesten trodd at Kitron skulle gjøre noen oppkjøp men de ble kanskje litt mer forsiktige etter det oppkjøpet som gikk i vasken.


#1697

Jeg vil tro det er billigere å vokse organisk enn via oppkjøp, det bare tar litt mer tid. Selvfølgelig, hvis man finner en konkurrent på billigsalg, så er det jo muligheter, men de er gjerne på billigsalg fordi de har elendige kontrakter…


#1698

Oppkjøp kan være greit hvis man vil inn på nye markeder men jeg liker jo hvordan KIT har gjort det :slight_smile:


#1699

Risikoen ved å vokse organisk er jo mye mindre enn ved opp kjøp. Nå kan det jo være ganske lukrativt å kjøpe et selskap som ikke presterer og så få snudd det. F.eks. hvis de kjøper opp en i samme bransje med 1-2% margin og de klarer å få dem opp på 5-7%. Spørsmålet er bare om det koster mer enn det smaker. :slight_smile:


#1700

#1701

Er det bare meg, eller ser andre bedre marginer også? :stuck_out_tongue:

Hvis noen lurte på hva Kitron driver med, så er tallene her:


#1702

16/11-2018 14:34:41: (KIT) Kitron signs NOK 150 million contract

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181116.GlobeNewswire.HUG2226034


#1703

16/11-2018 14:34:42: (KIT) Kitron signerer kontrakt på 150 millioner kroner

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181116.GlobeNewswire.HUG2226035


#1704

#1705