Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Mutant Year Zero - Road to Eden (BRL)(Funcom)

funcom_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28a4c0480>

#3548

At omsetningen for GTS #20- 200 er elendig kontra andre måneder tror jeg er ikke er helt riktig(unntatt des og større salgsperioder). Det er dårligere, men jevnere enn man kanskje tror? Strategisk svakt å legge lanseringer rett etter desember mnd, ergo lite oppdateringer og AAA publiseringer og derav mindre top #20 omsetning som er viktig for at statistikken skal være der oppe i januar måned.

———-

Det lagger fra desember måned og gjenspeiler kanskje ikke riktig omsetning, men at det i dag kom ca 20 reviews CE og ca 20 MYZ, gir godfølelse av å være long i Fun. Uavhengig av datoen spillene ble solgt, så kan vi være ganske sikre på at det har blitt solgt nærmere 2500 flere spil kun på PC. Det gir god inntjening , og økt forventing om fremtidig inntjening.

2500 flere potensielle kunder som Funcom kan prøve å dytte mersalg på ved senere anledninger Dette må ikke undervurderes- snøballen fortsetter å rulle.


#3549

Desember 2016 = 3x Januar 2016. Det er riktignok sterk vekst her, men jo, det er stor forskjell på januar og desember.


#3550

Som jeg akkurat skrev ovenfor så ser jeg enorm forskjell i omsetningsfall for GTS 20-xxxx vs GTS 1-20. Slipp GOW+ GTA i januar så skal du nok få se stor utjevning i omsetning kontra andre normale mnd, men det betyr ikke nødvendigvis at feks CE har så stort prosentvis fall som total steam revenue. Nevnte også ovenfor at desember ikke kan sammenliknes med januar. Har en betydning fordi Funcom sine spill er fra 40-150 nå, og viser at de fortsatt har ganske god omsetning- så nei elendig omsetning nedover på steam listen ift hva «det pleier» er jeg ikke helt enig i.


#3551

Steam community:
image

Steam reviews:
image

PS4:
image


#3552

Over til noe annet: nå som steamdb har begynt med average players glidende snitt, og samtidig oppgir total playtime, samt siste 2 ukers playtime. Vil det kunne gå an å bruke en motpost for steam-reviews metoden for å sammenlikne salg? Altså
(24-timer/total playtime) * average players =sale


#3553

Takk for objektiv data. Reviews = salg.


#3554

Det er riktig at det har vært stor forskjell tidligere, men jeg tror inntoget av 30 millioner kinesere siste året kan snu litt på dette. Altså gjøre forskjellen mindre.


#3555

Steam community:
image

Steam reviews:
image

PS4:
image


#3556

Redan 145 reviews köpta på Steam i Q1 med betyg 79.8


#3557

Det tilsvarende tallet for Conan Exiles er 162 steam purchase reviews, 70% positive

Samme trend for begge to da, rett nedover, jeg tenker det vi ser her er siste rest av julesalget som spiller.

EDIT, ikke heelt lik trend, ser bedre ut for MYZ:


#3558

Den brått fallende trendlinjen ser nok litt annerledes ut etter ukesslutt?:face_with_monocle:


#3559

For MYZ er trenden svakt fallende, i samsvar med at spillet er nylig sluppet:

Uken 18/12 - 25/12: 164
Uken 25/12 - 01/01: 141
Uken 01/01 - 08/01: 135

Det er ikke “rett ned”, og ser ut til å bli (som forventet) en fin salgsbane (som holder seg vesentlig bedre enn feks. CE).


#3560

Hvis du leser leeeeengre ned i innlegget mitt, så skriver jeg:

:wink:


#3561

I alle tilfelle er den røde streken du strekker mildt sagt misvisende for begge spillene i all den tid reviews fluktuerer med ukedagene (som @havana12 viser til) :wink:

Man må se på antall / snitt og utvikling over tid. For CE er den positiv, for MYZ svakt fallende.


#3562

Dag 1 (markert søyle) og dag 8 (nest siste søyle) er samme ukedag.
25 / 13 for CE, så et fall på 48%
16 / 11 for MYZ, så et fall på 31%


#3563

Som sagt er dette tallene for MYZ:

Uke 1 og 2 etter launch kan man utelate gitt at det blir en ekstremitet.
Uken 18/12 - 25/12: 164
Uken 25/12 - 01/01: 141
Uken 01/01 - 08/01: 135

For CE er det en stigende trend i antall reviews per dag, review-score og antall spillere fra og med begynnelsen av desember (salg og ditto peaks til side).


#3564

Siste søyle er vel dagens dato slik at den ikke bør tas med da den er delvis.


#3565

Hvis du ser det forrige innlegget mitt, så referer jeg til nest siste søyle når jeg gjør prosentvise beregninger. Mao er jeg jo enig på forhånd :stuck_out_tongue:


#3566

Uff ser det nå, var bare strekene som gikk så langt.


#3567

Steam community:
image

Steam reviews:
image

PS4:
image