Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

NEKKAR ASA Småprat 🚀⚓🌊

Ser ut som det er noen med større beholdning som vil ut?

1 Like

Disse som selger, Barrus Capital.
Noen som har sittet en god stund, gamle Hydramarine eiere

1 Like

Haha - nice 1 :money_mouth_face:

1 Like

Noen ting gjør dette vanskelig for meg å få oversikt over caset:

1: De taper penger (EPS) på continued business i 1H 2019, men går isolert sett i pluss i Q2 til tross for utsatte prosjekter. Skulle da likt å vite om det er normalt eller unormalt at denne forretningsdelen gjør det best utover året, eller om Q1 resultatet gir grunn til uro.

2: “Verdsatt til kontantbeholdning” blir vel litt rart:

520 millioner i netto kontanter, de har utbetalt ca 422 millioner i utbytte. Så netto har de 100 millioner i kontanter. Det er ved å se bort i fra konvertibelt lån, hvor 98% allerede er konvertert - så det virker rimelig, og noen få opsjoner. Dvs at utvanning man må forvente er kanskje 1% - relativt lite relevant.

Men selskapet verdsettes da i teorien til ca 222 millioner + netto kontanter på ca 100 millioner ? Eller har jeg misforstått?

I så fall med ca 110 millioner aksjer og ett forventet overskudd på…tja hva da? De har tapt penger på continued business i 1H 2019, men tjente penger i 2018, så det blir jo en forventning om at de skal tjene penger framover i så fall. Guides det noe her?

3: Forskuddsbetaling kontrakter? Leser dette på Finansavisen men jeg finner ikke informasjonen selv. @Konamixx hvor finner du dette:

1 Like

As of 31 July 2019 net cash (excl convertible
bond) in Nekkar ASA was NOK 520, and MNOK 740 on consolidated basis (incl. cash in BU SYS and Intellilift, of
which a large part include prepayments from customers related to ongoing projects).

740-520 = 220M Hvor mesteparten av den summen er forskuddsbetalinger.

image

Inne i den summen ligger forskuddsbetalingene. Men umulig å vite hvor mye, bare at det er <220MNOK

Rensker du hele greiene og ser på arbeidskapitalen under et så
image

image

Arbeidskapital på -178MNOK.
Cash var 300MNOK.
Så netto fri cash 122MNOK

2 Likes

Ordreboka er på 764mnok etter en kontrakt i september, opp fra 629(?) i 2018, så en oppgang på 21% hittil i år.

Ser de var snill med seg selv i den siste presentasjonen.:
image

2 Likes

Dette blir jo mye mer oversiktlig på neste kvartalsrapport og i hvert fall Q4 antar jeg. Men da vil vel også flere kunne enklere vurdere det :slight_smile:

Nei, og dette er jo den normale måten å presentere det på. Er bare ikke så vanlig i dag at selskaper får mye betalt upfront.

Q3 blir interessant ja :slight_smile:

Det tunge prosjekter, mye manpower som må mobilseres og utstyr som må fraktes.
Klart at hvis dette skyves på blir det litt leit i det kvartalet, tror enn nesten må se Y to Y på ett slikt selskap.

Da vil nok flere også måtte innfinne seg med å betale mer for å komme inn :money_mouth_face:

Vet du om Barrus skal helt ut?

Eller mange som skal realisere tap :slight_smile:

Neida, ser jo interessant ut. Jeg har bare litt problemer med å få oversikt over den faktiske situasjonen.

Hvis du forklarer meg hvordan man kan tape penger på et selskap som:

  • har positiv underliggende drift
  • prises til ca. det de har i cash
  • en ordrebok på 750 mnok
  • Syncrolift kan likvideres for 500 mnok
  • har 75% markedsposisjon globalt
  • forventer å vokse i fremtiden

Then color me interested :wink:

1 Like

Hvordan?

Hva legger du i det? Med investeringene de gjør med merder, så går Nekkar ca i null?

1: Taper penger nå på drift. Skyldes vel satsing på nytt området?
2: Man kan jo ikke bare se på cash, må se på gjeld også - dvs netto cash. Da blir bildet annerledes.
3: 75% markedsposisjon … hvordan vokser man stort da?
4: Kan vokse hvis de lykkes på nytt satsingsområdet som man vel ikke vet før neste år en gang?

Jeg kjenner ikke selskapet eller aner hva sjansen for å lykkes er, men ut fra regnskapet som det er i dag er det veldig vanskelig for en amatør som meg å regne seg fram til hva “korrekt” pris er sånn jeg ser det. Det er vel også derfor du antar det er underpriset? Fordi det rett og slett ikke er helt åpenbart.

De materielle verdiene på syncrolift beregnet @Konamixx til 500mnok. Altså at vi kan selge hele virksomheten for minst 500 mnok og det er i tillegg til cashbeholdning. Det var slik vi kom frem til riktig prising på ca. 9 kr aksjen - og da har vi ikke tatt med ordreboken på 750 mnok, eller inntekter fra de øvrige forretningsområdene.

Jeg ser egentlig lett for meg denne bør nærme seg 1 mrd i mcap innen 01.06.20. Men det forutsetter at markedet ikke krakker totalt OG at det ikke er noe regnskapsmessig vi har oversett.

1 Like

Rolig nå nocturne. Det jeg mente var at om SSHIP har en markedsverdi rundt 1,5mrd, må man da kunne regne med at det er mulig å selge Syncrolift for 500MNOK, da det de leverer i positiv EBIT ikke er langt unna hverandre. :sweat_smile: Var bare napkin math

1 Like

Jeg tok en vurdering av omsetning målt mot market cap + netto kontanter, og målte mot Kitron, og fant ut at Nekkar skal halveres kursmessig eller Kitron skal dobles. Så er ikke selskapene identiske, eller har identiske marginer, eller noe som helst … så hva du velger å sammenligne med styrer vel svaret du får.

1 Like