Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nickel Mountain Resources (NICK)

Investeringer: #<Tag:0x00007f69e1354218>

“Nickel Mountain har ett majoritetsägande i ett oljeprojekt utanför Tomsk i Ryssland. Därtill så äger och förvaltar vi nickelfyndigheterna i Rönnbäcken som har potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid.”

1 Like

https://www.ft.com/content/1709b318-cb26-11e9-a1f4-3669401ba76f

1 Like