Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

NIU - NIU Technologies - Urban mobility

NIU Technologies lager urbane elektriske kjøretøy. Jeg legger den inn under “Elbil” - selv om det her er snakk om el-scootere og andre elektriske kjøretøy (inkludert sykler og elektriske sparkesykler). NIU driver også med elbil, men ikke under samme selskap.

Merk at NIU ikke er NIO - det er altså to ulike selskap.

Selskapet er listet på NASDAQ med tickeren NIU.

NIU delivers the best electric vehicle in the two-wheel class powered by a Bosch Electric Motor and Panasonic Lithium Battery

NIU er i mine øyne det beste merket for elektriske scootere. Kvaliteten er god, salgskanalene i Kina er gode. Per Q3 2022 hadde de over 3300 franchise stores i Kina og 53 distributører internasjonalt.

I kinesiske storbyer som Beijing og Shanghai, har NIU flere utsalgssteder rundt omkring i byen. Det er veldig enkelt å prøvekjøre scootere, få service, oppgradere med nye deler etc…

I motsetning til de kinesiske bilselskapene, er dette et selskap som allerede tjener penger - spesielt før Covid til tross for at 2022 ikke har vært deres beste år.

Salgsvolum:
2017: 189 467
2018: 339 585
2019: 421 326
2020: 601 652
2021: 1 037 914
2022 YTD (Q3): 693 314

I følge de siste Q-pres, er kapasiteten ved den nåværende fabrikken ca. 2 millioner scootere.

Merk volumet i det siste har vært labert grunnet nedstengninger i Kina.

Det jeg liker med NIU er at de har vist at de kan tjene penger. De startet å gå med overskudd i 2019 (190 MCNY), 2020 (168 MCNY), 2021 (226 MCNY). Dette er net profit GAAP. Adjusted til Non-Gaap var det hhv 209, 208 og 273 MCNY. Mulig vi ser negative tall for 2022, men jeg har tro på NIU på sikt (altså brandet og selskapet - aksjekursen må folk vurdere selv).

Jeg anbefaler at de som er interessert, tar en titt på tallene under KEY FINANCIALS. Man kan utvide Excel-filen til å vise tall helt tilbake til 2017. Det er en veldig oversiktlig fil.

https://ir.niu.com/financial-information/quarterly-results

NIU sine scootere og kjøretøy er perfekte mobility solutions for et urban environment. Jeg tror salget i internasjonale markeder kan ta seg opp etter hvert som man går over fra bensinscooter til el-scooter. Dette er også fine løsninger for transport over kortere strekninger - både for ungdom og for voksne - se f.eks. hvordan de brukes i Kina. Flere deliveryselskap i Europa har også begynt å ta i bruk scootere fra NIU.

Nye markeder som Vietnam, Indonesia og andre ASEAN-land står også for tur.

Mange snakker om NIO, men få ser på el-scooter- og urban mobility-selskapet NIU. Se på veksten i antall solgte enheter og inntekter, både i Kina og internasjonalt. Selskapet prises nå til 2 mrd RBM, men hadde i 2021 inntekter på 3.7mrd og net profits på over 200 mill. YTD 22 (Q3) hadde de 2.5mrd i inntekt, men lavere marginer grunnet økte kostnader og en vridning mot billigere modeller og elsparkesykler.

Klarer de 4-5 mrd innen et par år, viser god vekst og net profit margin går tilbake til 6-9%, altså 240-450 mill RMB ved 4-5mrd, må MCAP øke vesentlig vel (?)… 2022 var en hump i veien, 6% nedgang i inntekter mot en vekst foregående år på 92% (18), 40,5% (19), 17,7% (20) og 51.6% (21).

Balansen kan vel også sies å være sterk. CA/CL=1.56, mye cash, litt mye inventories som skal ut og acc pay som skal betales(neg), men veldig lite gjeld. Det jeg synes er best med selskapet er at jeg har god erfaring med produktene og i motsetning til NIO, XPeng etc. som taper penger, har NIU tjent penger og vist at modellen fungerer. Jeg tror på videre vekst i Kina og internasjonalt. Hva tenker dere andre om tallene? Merk at Q4 kommer snart og ikke nødvendigvis blir så bra, men ved en videre nedgang begynner MCAP å virke veldig lav.

Et selskap det kan være verdt å følge med på. Scooterene finnes i Norge også. De som har en eller har kjøpt til barna kan jo dele erfaringer her. Det er kanskje litt tidlig, men tipper flere får erfaring med NIU om ikke lenge.

1 Like