Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

NOFI Generell tråd

Investeringer: #<Tag:0x00007f877d2d8ff0>

Fant ingen generell tråd om NOFI her. Hvordan tror dere et salg av NAS vil slå ut for Nofi?

Vanskelig å si, jeg ser på koblingen NAS/NOFI som viktig, ser på ekspansjonsmulughetene i NOFI som veldig store og gunstige nettopp på grunn av koblingen til NAS. Blir NAS kjøpt opp kan det bety et større marked også for NOFI, men også mulig rebranding og muligens vanskeligere å etablere seg på NAS nye destinasjoner fordi koblingen svekkes. Alt i alt tenker jeg negativt for Nofi. Men det kommer an på strategien i forhold til oppkjøpet.

Begynner å bli interessant teknisk?
1H:

1D:

Ett breakout her er vel nært forestående, enten opp eller ned…

Myrseth tar inn NOFI i Dovreporteføljen. Dette skriver han: Bank Norwegian fremstår som et godt kjøp etter de siste ukers korreksjon. Dernest har Bank Norwegian solid verdsettelsesstøtte. En P/E på 8,7 for inneværende år for et selskap som har en egenkapitalrentabilitet rundt 30 prosent og vokser friskt, er billig. Til sist kan rapporten for fjerde kvartal overraske positivt, blant annet på grunn av valutamedvinder.

Hovedrisikoen er at høy lønnsomhet har stimulert til sterk nyetablering, noe som fører til stadig mer intens konkurranse og marginpress. Jeg blir ikke overrasket om noen av de sist ankomne forbruksbankene «brenner» fordi de har lånt ut for mye penger for raskt basert på for dårlige kredittmodeller.

Funker tydeligvis, opp 2% ved åpning. RT 90,35