Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Norcod

Norcod satser på torskeoppdrett.
Ipo på 50kr, og siden har aksje skutt i veiret.

« PIONERER INNEN TORSKEOPPDRETT

Norcod er resultatet av et omfattende evalueringsprosjekt, hvor vi har sett på muligheten for å gjenoppta en industriell satsing på torsk. Konklusjonen er, basert på hovedfaktorene biologi, utstyr og markedsforhold, at forutsetningene aldri har vært bedre for å lykkes.

Vi samarbeider med fagmiljøer og eksterne partnere for å skape gode forutsetninger. Hovedkontoret vårt ligger sentralt i Trondheim. Vi har allerede to moderne fasiliteter i drift, og ambisiøse planer om flere lokaliteter å drifte på de neste årene.

STRATEGI

Vår strategi er å ta kontroll over verdikjeden fra hav til gaffel.
Gjennom vårt samarbeid med det ledende sjømatfirmaet Sirena Group, kan vi koordinere produksjons- og markedsføringsarbeidet fra første dag.

Dette gjør det mulig for oss å skreddersy vår produksjon for å imøtekomme kundenes behov, og levere et unikt produkt utenfor den normale torsksesongen. Vi har etablerte systemer som gjør det mulig for oss å levere torsken vår med svært kort leverings tid. Kunder over hele Europa kan motta fersk torsk i løpet av 2-5 dager etter at fisken er tatt opp av havet.»

3 Likes

Så etter en tråd om denne, har du kjøpt? Håpet at den skulle synke etter listingen slik som mange av de andre nye, men gått opp 50% istedet. Ser det er noen kjentfolk som også har kjøpt ja.

Eg begynte å se på den tidlig, bet meg merke i at det raskt ble kamp om aksjene, så ventet eg med tanke på at den skulle sige nedover litt igjen, noe den ikkje gjorde.
Har kjøpt litt ja, men bare noe småtterier like under 70

Edit: eg tegner med at det vil komme kritikere til, med at ingen andre tidligere har fått dette til, da blir det dødsdømt for mangen, inntil det motsatte er bevist

1 Like

Nordkødd er jo et fantastisk navn på et selskap.

Der var den på 80kr

Er det lite frie aksjer?

Veit ikkje, men det kan kanskje tenkes når en ser på handelsmønsteret og tidshorisont stor spread

1 Like

Full fart i Norcod, her skulle ein vert tungt lastet

2 Likes
2 Likes

Brukt en del tid på å lese meg opp på Norcod nå. Ser jo ut til at de får en god inntektsstrøm i sommer rundt 300M med årets slakt på 6000 tonn med snittpris på rundt 54kr/kg. Og samtidig utsetting av mer til neste års slakt. De trenger nesten bare følge planen for å nå målet i 2025 om 25000 tonn, som da ville gitt 1,3mrd+ i årlig omsetning med omtrent 45% driftsmargin, om alle anslagene jeg har lest er korrekte på pris, volum og mål for framtiden. Selvfølgelig en del usikkerhet knyttet til det, men selskapet prises nå til 1,8mrd og har ca. 3 års drift i banken og de får snart 3 år til med årets slakt. Minner om Bakkafrost i oppstarten. Får lyst til å kjøpe, selv om de tar ut rett til kapitalforhøyning i generalforsamlingen nå, så vil det i dette caset se ut til å framskynde veksten i stedet for å være en sparebøsse som går tom og må fylles opp.

Godt potensial framover, og så og si 0 omsetning i aksjen per nå. Vurderer sterkt å diversifisere litt og ta inn Norcod i porteføljen.

2 Likes

Veldig god oppsummering! Aksjen har allerede gått litt, men dette er et solid vekstcase som kan gå veldig bra, så lenge de klarer å opprettholde og øke volum. Artikkelen jeg postet over er nettopp en bekreftelse på det.

Det er betryggende å lese at de får torsken til å trives selv i store kvantum. Historisk har dette vært en kjempeutfordring med torsk, og man har kun et par eksempler de senere årene tid hvor bedrifter lykkes med oppdrett av torsk. Dette har vært en prosess man har jobbet med i flere generasjoner, og nå som fisken endelig ser ut til å tilpasse seg oppdrettsvilkår, kan dette bli starten på noe stort. I tillegg blir folk mer bevisst på hva slags mat en får i seg verden over, så markedet i seg selv vil også bare vokse.

Edit: Legger til denne for litt mer rundt historien: Ti år etter torskekollaps puttes nå laksepenger inn i torskeoppdrett | DN

2 Likes

Kun et par handler hittil i dag og opp nestne 3%. Veldig lite som skal til for å endre kursen (begge veier selvfølgelig), men salgsinteressen virker ikke å være tilstede på disse nivåene.

1 Like

+8% i dag på tilsvarende lavt volum, ser det endelig har kommet noen motposter nå på 128 og 129, men størrelsen er ikke så veldig stor akkurat.

1 Like

@pdx Hei, er det mulig å få lagt inn tickeren her? Den finnes ikke på listen når jeg prøver å søke den opp, men den er på forsiden når man søker på aksjer å følge. Tickeren er NCOD.OL

Sånn :slightly_smiling_face:

1 Like

Bra avkasting fra ipo på 50 for dei som deltok der

1 Like

Noen her som har sett på StattTorsk?

3 Likes