Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f81c7c488>
#7601

Man kan vel trygt si at kursen hadde eksplodert hvis innsideinformasjon om oppkjøp hadde vært ute i markedet :wink: At det er kontakt mellom big pharma og ledelsen i Nano vet vi, men her er det nok noen som har startet rykter i håp om en liten trade.

6 Likes

#7602

Jeg husker NAS ifjor da oppkjøpsryktene IAG kom. Riktig nok var det seriøse rykter, ettersom selskaper blant annet hadde kjøpt nær 5% av selskapet for å starte en dialog. Dette skjedde gjennom emisjonen som ble foretatt.
Men da gikk det virkelig unna. Gikk vell fra 165+ til over 300 kr i løpet av kort tid. Kan tenke meg det er meget stort potensiale fra dagens nivåer i Nano også dersom det blir meldt noe tilsvarende.

1 Like

#7603

Mener å huske at Eduardo pratet om at han håpet det kom noen flere større investorer “in the short term” i Radium podcasten. Er vell naturlig at det er tilfellet ettersom man må er godt i gang med avsluttende fase, men det jobbes nok også med å attrahere seg større investorer. Blir morsomt å se aksjonærlisten mot slutten av 2019.

1 Like

#7604

Hadde dette blitt skrevet av «andre» ville det blitt kalt hausing og helst meldt fra til pdx. Tydelig at noen vil ha gang i kursen :grin:…men det vil vi jo egentlig alle.

2 Likes

#7605

Tror egentlig dette er for tidlig tidspunkt, MEN man har sett en økende tendens til at oppkjøpene kommer noe tidligere enn før og Nano år idag er jo på billigsalg deluxe… Hvem vet… Tror selv på oppkjøp, men heller sent 2019 eller 1H 2020

1 Like

#7606

La det være klart. Jeg tror også at NANO kommer til å bli kjøpt opp. Men jeg tror ikke det skjer før Paradigme er avlest/Betalutin er godkjent, og jeg tror ikke investormiljøet i Oslo kommer til å være de som melder det :blush:

10 Likes

#7607

Budet kommer ikke før Nano har bevist at ARCHER-1 duger. Får vi kanondata herfra så kan kursen fort ruse mot uante høyder.

2 Likes

#7608

Som Eduardo sa på Radium, var det veldig viktig at Archer-1 dataene blir ferdig til H1 2020. Kan bli et svært avgjørende og innholdsrikt halvår med andre ord.

1 Like

#7609

Grunnen til at det er viktig at Archer-1 dataene kommer H12020 er at hvis de er klare samtidig med Paradigme (og positive, selvfølgelig), kan man “slå sammen” fase III for Betalutin i tredjelinje og RTX+Betalutin i andrelinje, og slippe å kjøre TO store fase III studier.

6 Likes

#7610

Det stemmer! Men det øker også markedspotensialet til Betalutin med flere 100% også. Derfor kan kursen også øke med X00 kr hvis det kommer data som minner om det som er observert i kliniske forsøk.

0 Likes

#7611

Jeg tilegger Archer-1 null og niks, der har vi ingen solide holdepunkter for å spre det glade budskap enda.
Jeg mener det er 3.FL Betalutin som gjelder, alt annet blir bonus.
Jeg tror ei heller at BP vil basere seg på hva Archer-1 kan gi av resultater av samme grunn. De forholder seg til resultater og ikke ønskedrømmer.

Jeg er ikke negativ til Archer-1 i det hele tatt bare så det er sagt, men jeg tror vi blir slukt før vi får ut noen håndfaste data der. Jeg mener det ligger store incentiver / verdier for BP i å sluke Nano før Archer-1 data modnes.

4 Likes

#7612

Tror at det kan være mange utfallsrom med tanke på oppkjøp. Novartis er helt klart en brennhet kandidat da de viser at de satser på dette segmentet. Susanne Schaffert som har blitt utnevnt som CEO for Novartis Oncology etter å ha ledet AAA en periode kjenner nok veldig godt til hva Nano driver med. Men hva med andre BP, skal disse bare se på at Novartis ekspanderer og tar nesten hele kaka innen dette segmentet?
Tenker at konkurransesituasjonen kan få konsekvenser for når det eventuelt kommer ett tilbud fra BP og at det kan skje “når som helst”, sannsyneligvis nærmere “approval”, men her kan alt skje.

2 Likes

#7614

Oppkjøp innenfor biotek er ikke drømmerier, men en ganske vanlig del av markedsyklusen.
De fleste av Radforsk-selskapene er potensielle oppkjøpskandidater.

1 Like

#7615

Jo det er ikke bare svært gode holdepunkter. Den skal ha holdt øyne og ører svært godt lukket om en ikke har fått med seg synergieffekten CD-20/ CD-37. Og når man ser på Nanos videre prosedyreplaner der Nano forsøker å få en sammenslått 2FL og 3FL godkjenningsrunde, med Archer-1 for 2FL og Betalutin alene for 3FL, så er det selvfølgelig ikke tatt ut av luften.

3 Likes

#7616

@Glein, flott arbeid med å lage oversikten over selskap som har fått AA :grin:

Jeg tok meg friheten i å gå listen litt nærmere i sømmene og fant ut noe som kan få tabellen din, i hvertfall for et selskap, til å gi en misvisende indikasjon på hvor mange pasienter lå til grunnlag da AA ble innvilget. Se f.eks på Nivolumab der du sier 245 pasienter var pasient grunnlaget for innvilget AA - >

“Approval was based on demonstration of a durable overall response rate (ORR) in a subgroup of patients from CheckMate-032 (NCT01928394), a multicenter, open-label trial in patients with metastatic solid tumors. This subgroup comprised 109 patients”

Her er det altså ikke snakk om 245 pasienter som grunnlag for innvilget AA, men 109. Det er mulig jeg misforstår noe her, så flott om noen andre også kan kommentere. Stemmer dette bør hele listen gjennomgås, da jeg fant dette for den første innvilgede AA i lista.

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm617370.htm

2 Likes

#7617

Intet er tatt ut av luften nei, men de har ikke i nærheten av nok datagrunnlag med faktiske pasienter. Det er jo dette de nå jobber med å anskaffe, og før disse dataene kommer tror jeg aldri BP vil diskontere denne studien i et eventuelt bud mellom idag og si 1H2020

0 Likes

#7618

Flott oversikt ja @Glein. Savnet Duvelisib (COPIKTRA) der.
“In addition, duvelisib received accelerated approval for adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) after at least two prior systemic therapies.”

“The FL indication is based on a single-arm multicenter trial of duvelisib (NCT02204982) enrolling 83 patients with FL who were refractory to rituximab and to either chemotherapy or radioimmunotherapy. The ORR, determined by an IRC, was 42% (95% CI: 31, 54), with 41% of patients experiencing partial responses and one patient having a complete response”
https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm621503.htm

1 Like

#7619

Tror dette er meget korrekt. Og det kan være noe vi får innsyn i før endelige PARADIGME-data. Mer usikker på mulighet for bud før PARADIGME-data, tydeligvis blir noen biotek-selskap kjøpt opp i utviklingsfase, så det kan være katalysatoren som setter den ballen i gang.
Nå blir det vel en gang slik at innsyn før Archer-1 studiet er fullendt, vil være på et lavt antall pasienter, så signifkansen er redusert til alt ligger klart. Men det vil gi ytterligere bekreftelse(potensielt) til aksjonærene.

Denne lurer jeg på betydningen av. Vil NANO søke AA for 2FL og Archer- basert på interrim-avlesning i fase 3 studie f.eks.? Er det andre påvirkninger vi ikke tenker på? Det er regulatoriske hindere som potensielt reduseres betydelig for Archer-1.

Både og, vil påpeke at 3FL og mono-terapi var alltid med som kun foten i døra for humalutin/kombostudier. Vi har preklinisk som viser lovende resultater, og det har vært den ønskede satsinga fra selskapet i flere år. 3FL er kanskje noe en kan bedømme verdi for selskapet primært i dag, men det er ikke ment å være det på sikt. Og da er Archer-1 bare den kombinasjonsbehandlingen som er fremst i løypa, det er flere på tur. At vi har så mye data på at Betalutin som monoterapi fungerer, og det er ikke tvil om at Rituximab er solid, samt oppregulering er påvist, da av CD20, slik at de kan ha en aksellererende effekt. Og da enda ha i bakhodet den relativt snille toksisity profilen Betalutin byr på med tanke på kombinasjon, og konkurrerende kombinasjonsbehandlinger. Jeg vil ikke tillegge det stor verdi kursmessig for selskapet per i dag, siden det er et stykke igjen og mangler kliniske data, men det er absolutt viktig for min investering. 3FL er bare første store milepæl for meg.
Angående BP indiskontering ved bud pre 1H2020, vil det vel primært avhenge av kliniske avlesningsdata, og hvorvidt de er offentliggjort. Det kan skje. Det skulle skje for DLBCL, de valgte å ikke gjøre det siden lavere doser ikke imponerte. Archer-1 studiet vil ha i andre dosevalg allerede en dose som en kan anta har god efficacy.

4 Likes

#7620

Ja, det er godt mulig du finner feil i lista, og det stemmer som du sier at FDA på effektsiden ga sin godkjenning på bakgrunn av data fra 109 pasienter. Men FDA skriver videre om safety, som er helt alfa og omega i denne settingen, at:

Så blir det en vurderingssak om man skal hensynta dette eller ikke. Hadde FDA godkjent legemiddelet i denne indikasjonen dersom man ikke hadde safety fra 245 pasienter? Det vet man rett og slett ikke, men jeg følte det ble ryddigst å gjøre det slik all den tid sikkerhet er og blir en av de viktigste parametrene i vår bransje.

Studien rekrutterte i alt 1620 pasienter, så det blir et alvorlig lappeteppe når man begynner å grave i det:

Også får du si fra om finner reelle feil i lista, for de finnes nok de og. Men jeg mener altså at man i dette tilfellet med god grunn kan ta utgangspunkt i de 245 som FDA ga sin godkjenning på bakgrunn av. :slight_smile:

0 Likes

#7621

Ja, det kommer av at listen ble laget i august, mens Duvelisib fikk sin godkjenning først i slutten av september methinks. :blush:

0 Likes