Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f91a97220>
#7945

Potensialet har jo vært det samme hele tiden. Den dagen Nano klarer å bevise synergier mellom Betalutin og Rituximab, det kommer til å bli vendepunktet for aksjekursen.

1 Like

#7946

Om du la strategi basert på din kunnskap til selskapet, og verdivurdering basert rundt det, så er det vel ikke noe å si desverre for. Kursen før jul var aldri oppe i et nivå som var spesielt attraktivt opp mot hvor selskapet faktisk er. Hva som skjer med kursen siden den gang kunne du ikke vite.
Det blir litt som å beklage at du ikke tippet rett tall i lotto, men investerte i et selskap du har tiltro til. =] Kursen kan gå 3-gangeren, og jeg vil fremdeles ikke oppfatte det som en god prising av selskapet.

3 Likes

#7947

Alt etter perspektivet så har du både rett og tar feil. Hadde på forhånd bestemt meg for å gjøre en grundig vurdering av hvordan markedet kom til å reagere så snart resultatene var tilgjengelig. Jeg beklager at jeg (riktignok i godt selskap med mange andre) vurderte markedet feil. Jeg er jo helt enig i at NANO på ingen måte var overvurdert på dette tidspunktet, men det er egentlig til liten trøst for aksjonærene (mange av dem også overbelånte). Det jeg imidlertid beklager mest er at jeg ikke holdt fast ved den strategien jeg hadde planlagt på forhånd, nemlig at jeg skulle foreta et delvis nedsalg hvis resultatene var egnet til å så tvil (et nedsalg i den hensikt å kunne komme tilbake enda sterkere senere). Men sammenlignet med de aller fleste har jeg selvsagt ingen grunn til å klage, verken på antall aksjer eller snittkurs på investeringen.

Effekten av et delvis nedsalg ville dessuten fått enda større positive følger fordi jeg også hadde planlagt (som beskrevet på forhånd på HO) å plassere den frigjorte kapitalen midlertidig i PHO (som da lå i overkant av 30 kr). Isåfall hadde jeg hatt langt mer å bruke til NANO-aksjer når jeg nå senere har solgt det meste av PHO for å øke i NANO.

1 Like

#7948

Jada, det må du gjerne si. Men som alltid er det viktig med kildehenvisning, og da serru, da raser korthuset! :wink:

1 Like

#7955

Her er en studie med mosunetuzumab med 665 deltagere som tydeligvis har fått endret estimert avslutningsdato til september 2019. Aner ikke om den tidsbruken er realistisk eller ikke, men både Roche, Bayer og Regeneron konkurrerer med NANO om å rekruttere de samme pasientene. De rekrutterer allerede i noen av de samme byene som NANO. Om rekrutteringen til studiene med REGN1979 og mosunetuzumab kan påvirke rekrutteringen til PARADIGME i stor grad bør noen spørre om på kvartalspresentasjonen.

Må si jeg er enig med @InVivo om at det er en risiko for at verdien til betalutin blir erodert i et marked der det kommer nye 2. linje behandlinger når betalutin i første omgang går for 3 linje. Oppsiden er derimot at hvis ARCHER-1 er vellykket så kan betalutin kombineres med disse nye og sannsynligvis rådyre legemidlene. Noe som er mye mer ettertraktet enn å øke salget av et legemiddel som er av patent, som rituximab.

Betalutin har gode sjanser til å finne sin plass i behandlingen av FL, men spørsmålet er hvilke verdier legemidlet faktisk klarer å hente inn og hvor lang tid det vil ta å bygge markedsandeler.

Edit: Hvis Roche opprettholder tidsestimatet på clinicaltrials.gov så kan de sikkert søke om godkjenning i 1H 2020, men mulig dette i første omgang ikke vil gjelde FL?

3 Likes

#7956

Såvidt jeg ser så er dette en sekkestudie med doseeskalering. Ikke vet vi om fokuset i studien er FL heller, så er det en indikasjon de her går for?

I tillegg så fremstår safety og dose-finding som primærendepunktene i studien. Ved første øyekast så syns jeg kanskje ikke at dette ser ut som et registreringsstudie.

0 Likes

#7957

Ser bare ut som om de har utvidet fase 1 studien sin med opp til 665 pasienter som jeg regner med er nok til å søke om AA i potensielt flere av indikasjonene. I protokollen skiller de ikke mellom undertypene av NHL som feks FL, de inkluderer også CLL pasienter. Hvis vi ser på disse dataene som har blitt postet tidligere, så virker det som de inkluderer FL pasienter og dermed risikerer vi at de går for en søknad der også:

1 Like

#7958

De aller fleste vil på et eller annet tidspunkt få et tilbakefall og falle over i tredje linjer uten gode alternativer. Det gjelder sannsynligvis mange av de som er med i studien du linker til ovenfor også.

Men på kort sikt er det selvfølgelig ikke positivt at det startes studier i andre og tredje linje, det kan gjøre rekruttering mer vrient.

1 Like

#7959

Jeg er enig i at betalutin vil finne sin plass, spørsmålet er hvordan dette kan påvirke verdsettelsen av selskapet. I tillegg vil en eventuell forsinkelse av paradigme pga rekruttering slå veldig dårlig ut. Jeg selger dog ingen aksjer, jeg satser på at betalutin oppregulerer CD20 like bra i mennesker som i mus noe som gjør kombinasjonsmulighetene med disse nye bispesifikke antistoffene veldig bra. Da er plutselig både Roche og Regeneron i budkrig om NANO. Det er bull scenarioet, mens bear scenarioet blir noe svekket.

8 Likes

#7960

Enig med du her. Men er smått irritert over at vi først nylig starta ARCHER-1. Jeg finner ikke et eneste godt argument for hvorfor man ventet så lenge. Man kunne til og med kjørt det som en arm i LYMRIT 37-01, det er gjort av flere.

0 Likes

#7961

En ting jeg lurer på er hvor disse bispesifikke antistoffet binder seg, CD20/CD3 har jo vist seg effektiv i R/R Rituximab pasienter mener jeg, så da er kanskje ikke oppregulering så viktig? Jeg plager deg igjen @Larsmkn!:wink:

0 Likes

#7962

Kan man lage Betalutin på en slik måte at det også targeter CD20/CD3?

0 Likes

#7963

Yes, dette kunne vært startet i 2016. Og med gode resulateter hadde Nano vært kjøpt opp og noen av oss hadde vært rike!:wink:
Men som sagt før, dette er vann under broen. Nå er vi dessverre nødt til å forholde oss til en stadig mer uoversiktlig og tøffere konkurranse.

0 Likes

#7964

I forhold til bispesifikke antistoffer så er det ikke sånn at de enten angriper CD20 eller CD3, sånn jeg har forstått det. Larsmkn forklarete dette litt i går, samtidig som jeg sjekket et siste prensentasjonen til Regeneron, der var det forklart med fine bilder.

Se fra side 14:

https://investor.regeneron.com/static-files/8db16790-40dd-4622-be79-2e5bfd2a3b35

1 Like

#7965

Disse bispesifikke antistoffene binder seg til CD20 på målceller og CD3 på T-celler, dette vil aktivere T-cellen slik at den dreper målcellen. Det trenger ikke å vær en T-celle som er spesifikk for målcellen siden den blir aktivert av CD3 som alle T-celler uttrykker.

Forskjellen på rituximab og disse antistoffene vil jeg gjette er at man i teorien trenger bare en CD20 reseptor for å aktivere en T-celle som alene kan drepe kreftcellen. Med rituximab trenger man sannsynligvis et høyere nivå av CD20 respetorer for at nok antistoff skal binde seg til cellen og lage nok respons til at cellen faktisk dør.

3 Likes

#7966

Se der, du satt litt dypere i materien ja!

0 Likes

#7967

Det er akkurat dette jeg har stilt spørsmålstegn ved her, fordi jeg synes diskusjonen har blitt litt unyansert(Betalutin e best!!!).
Jeg er overbevist om at Betalutin blir godkjent og når markedet og finner sin plass. Men det store spørsmålet er jo hvor trang den plassen blir! ?
Det er jo en jungel av av produkter mot NHL under utvikling, kinasehemmere, CAR-T, bispesifikke antistoffer, CPI+Rituximab osv.
Så selv om Betalutin er et bra produkt, så kommer alle disse andre konkurrenten å ta sin del av kaken, så det blir mindre kake til alle. En annen bekymring er at mange av disse produktene har vanvittig god effekt, så tiden der Nano var best på efficacy er over. Kombinert med usikkerhet rundt mDOR, så tror jeg dette gjør at markdet er avventende.

1 Like

#7968

Har aldri bekymret meg for at Betalutin ikke blir medisin, men ment at det endelige utfall vil være preget av konkurrentenes stilling. Konkurransen har nok utviklet seg litt mer som jeg fryktet enn hva jeg håpet, men det ligger fortatt unike fordeler i Betalutin som konkurrentene mangler. Jokeren er Archer-1, men her befinner vi oss dessverre fortsatt tidlig i løypa.

1 Like

#7969

I tilfelle nesten for godt til å være sant, men aner vi et snev av short squeeze nå? Små volum gir store utslag.

0 Likes

Nordic Nanovector Småprat 2018 (NANO)
#7970

Tvilsomt. Dette aner du ingen ting om . Archer-1 kan ta det aller meste.

0 Likes