Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Småprat '22 (NANOV)

Moderator****** på wikipedia nekter jo å ha en artikkel om selskapet der. Vi burde antagelig kjøre en dugnad med mange som logget seg inn og skrev den på en gang

2 Likes

Å la deg skrive om NANO er som å la Stalin skrive om Stalin.

2 Likes

Og grunnen til at dette inlegget om Covidsituasjonen i UK er relevant for nanotråden er følgende:

Fra presentasjon på DNB’s 11th Annual Nordic Healthcare Conference den 15.12.2020:

image

Fra transcript på Q420-presentasjonen

5 Likes

Kan dette bli en realitet med Nanov?

En meme-aksje er gjerne en aksje som hausses opp på sosiale medier eller nettfora av privatinvestorer, og som ofte karakteriseres av at den er tungt shortet. Shorting betyr enkelt forklart å vedde på kursfall i en aksje.

Nedsiden er dermed i teorien uendelig dersom en aksje skulle stige kraftig i verdi. Da kan det bli trangt i døren hvis shortselgerne prøver å komme seg ut samtidig, noe som i seg selv kan akselerere kursoppgangen i aksjen. Det kalles short-skvis, og det er dette mange av småsparerne spekulerer i når de investerer i meme-aksjene.

«Det er ikke bare GameStop og AMC som er gjenstand for merkelig, plutselig og uforklarlig kursutvikling. Noen ganger er det ingen logisk forklaring på hva som skjer i aksjemarkedet. Og utviklingen i aksjekursen til Orphazyme er et eksempel på det,» skrev Hansen i et notat til kunder

1 Like

Nå er ikke akkurat short mengden så stor. Tenker heller NEL kan bli en meme-aksje

1 Like

Fra linken i innlegget mitt over:

Og man kan vel anta at det er enda fler på venteliste i land der vaksineringen kom i gang mye seinere enn i UK.

1 Like

Og NANOV mangler 37 pasienter i mai…

1 Like

I teorien, så skal jo pasientene mer eller mindre innom sykehuset kun for å sette en sprøyte eller to, så bare det burde jo kunne gi Betalutin en stor fordel sammenlignet med konkurrerende behandlinger nå mens Covid fortsatt herjer…

2 Likes

Har lest flere steder det samme - at det ene er at sykehusene nå fremover vil ha mye høyere kapasitet som følge av mange færre Covid-19 innleggelser, det andre er som denne artikkelen poengterer at vi har en “opphopning” av pasienter som nå vil komme til sykehusene for behandling.

Nanov har vært tydelig på at det ene grepet de har gjort er å ha mye tettere kontakt med de 97 sykehusene som innrullerer pasienter til paradigme - er det signaler fra disse, basert på ovennevnte, som er årsaken til at Braun på Q1 var skråsikker på at guidingen blir overholdt?

3 Likes

Covid19 er ikke eksisterende problem lengre for Nanov .En oppdatering her kommer når som helst.
18 DLBCL-pasienter ble registrert i studien på kliniske forsøkssteder i USA og Europa og fikk tre økende behandlingsdoser av Betalutin [®] (10MBq / kg, 15MBq / kg og 20MBq / kg). En foreløpig dataavlesning forventes i H1’2021.
Hvor mange dager til H1 2021?

3 Likes

Tror nok ledelsen allerede ved Q1 presentasjonen hadde rimelig gode signaler fra de aktuelle sitene som tilsa at rekrutteringen av de resterende 37 pasienter vil bli innfridd i tide til at avlesning vil kunne finne sted i H2 21.
Men enn så lenge er tydeligvis skepsisen betydelig blant markedsaktørene. Noe jeg tror vi må leve med inntil selskapet selv kan vise håndfaste bevis på at de vil innfri.

2 Likes

Det som er helt sikkert er at etter Q1 hadde markedet absolutt ingen tro på at guidingen ville bli innfridd. Nå er vi snart midt i juni og for hver dag som går nærmer vi oss avlesning (paradigme). Dersom vi utover sommeren/høsten får tegn som tyder på at guidingen nås - eller at det kun blir et par ukers forsinkelser - vil mcap til Nanov være langt høyere enn i dag.

Et klart styrke tegn er også at selv om shorterne har jobbet veldig aktivt for å dra kursen nedover, har den holdt seg bra - og shorterne har et stort problem når en ser at hver dag shorten ikke økes, stiger kursen… Det blir nok heller ikke enklere å innfri shorten fremover, ved at vi kun er måneder unna ferdig paradigme… Etter mitt syn har tidspunktet for å shorte Nanov ALLDRI vært dårligere enn nå…

7 Likes

Ja, en positiv melding og selgerne fordufter som publikum på stadion når Brann taper.:+1:

2 Likes

Det er jo helt fantastisk at NN nå bare har kun 37 pasienter igjen før de kan søke om midlertidig godkjennelse for et produkt som på mange områder er best i 3 linje og kan ta 70% av markedet.

For 2. linje ved Archer 1 viste også resultatene at NN så langt har det medisinen med best effekt/bivirkninger og enklest behandlingsform.

Ganske utrolig at selskapet kun prises til 2,5 milliarder etter 10 år med utvikling :slightly_smiling_face:

14 Likes

Ja, vi er nok flere som finner prisingen ganske utrolig. Men det skyldes nok hovedsakelig selskapets historie og mange brutte løfter. Og det sitter nok såpass hardt i markedet at de fortsatt ikke har evnet å akseptere at den nåværende ledelsen synes å være av et ganske annet og langt bedre kaliber. Men det vil ikke ta mange ukene/månedene før det har endret seg.

15 Likes
50 Likes

Fin mulighet til å stille spørsmål :slightly_smiling_face:

1 Like

Question: I just want to say: Goooood work Malene :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

12 børsdager igjen av Q2, og innen den tid skal vi ha fått dlbcl :+1: Blir artig å se hvor man ligger på effekt, selv med små forhåpninger :blush:

Kan man kanskje få resultatene i morgen eller onsdag med påfølgende deltakeste i radiumpodkast? :wink:

1 Like

(Deleted)

1 Like