Diskusjon Triggere Porteføljer

NordicDGI.com - Nordiske aksjer

<%- if @topic_view.topic.tags.present? %>
<%= t 'js.tagging.tags' %>: <%- @topic_view.topic.tags.each do |t| %> <%= t %> <%- end %>
<% end %>

Kort introduksjon til finansbloggen jeg lanserte i slutten av juli. Håper så mange her inne vil følge den videre, noen av dere gjør det sikkert allerede via Shareville (brukernavn: Edd).

www.nordicdgi.com vil jeg legge ut forskjellige finansartikler, vise månedlige utbytteinntekter, investeringsdagbok, porteføljen min og generelle finansblogginnlegg. Den er fremdeles under utvikling så det blir lansert nytt innhold løpende. Jeg kommer til å oppdatere denne tråden når det er innlegg av interesse som blir lastet opp og jeg tar gjerne imot innspill, spørsmål og kritikk. Jeg ser på argumenter som går i mot mine egne som en måte å forbedre mine finanskunnskaper og oppnå bedre avkastning i markedet. Bloggen vil fokusere på utbytteinvesteringer, investeringer i megatrender og investeringer i spesielle situasjoner (spinoffs, IPOs, etc).

For de som ikke har besøkt siden før så anbefaler jeg å starte på denne siden her

1 Like

Økte idag i Castellum etter sektornedgradering av Pareto

Kjøpte i går et selskap som de fleste kjenner til; Securitas.
Selskapet har stabile vekstutsikter og nyter godt av urbaniseringstrenden, men har det siste kvartalet falt endel på børsen som følge av marginpress. Jeg benytter muligheten til å kjøpe et selskap hvor utbytte er forventet å øke i årene som kommer.

Begynt å titte på Vitrolife. Spennende selskap innen en spennende sektor, men prisingen er høy selv etter siste tids kursfall

For nybegynnere i aksjemarkedet så kan det være greit å kjenne til kostnader som oppstår ved kjøp og salg!

Jeg har skrevet en post om noen av de skjulte kostnadene som mange privatinvestorer ikke tenker på og som har en stor påvirkning på hvilken avkastning du faktisk får.

Viktigheten av en investeringsstrategi kan ikke stresses nok, både for kortsiktige og langsiktige investorer.

Hvis du vil lese mer om min strategi og hvordan jeg tenker så har jeg skrevet en bloggserie i tre deler som tar for seg ulike deler av prosessen min

En introduksjon til investeringer i utbytteselskaper som gir økende utbytter.