Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Norwegian Finans (NOFI)

nofi_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28ee88748>

#21

Den nye normalen blir fort ned.


#22

Jau,-som en vekstaksje er dette kjiipt akkurat nå,-men er selv enig om at på sikt må det finnes en harmoni med makroøkonomiske,-vi ønsker da en velfungerende banknæring på sikt?

har lest tidligere om hvordan NOFI markedsførte seg,-der til og med dørselgere ble benyttet…

det kan bli FOR mye av det gode også,-kjekt med vekst som vi har sett at aksjen har gått opp de siste årene,-men det er et samfunn også vi må ta vare på!


#23

NOFI - Meldeplikt ved kjøp eller salg av aksjer

Navn på meldepliktig/nærstående
Frode Bergland Bjørnstad

Type transaksjon kjøp/salg
Kjøp

Tidspunkt for transaksjonen
30. oktober kl. 12.33

Volum
1500

Kurs
80,00

Beholdning etter transaksjonen
1700

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462372

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.OBI.20181030S45


#24

Meldepliktig handel - primærinnsider

John Høsteland (Styreleder Bank Norwegian AS) har i dag 2.11.2018 kjøpt 10 000
aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI) til kurs 78.0934. Etter kjøpet er min
aksjebeholdning 30 000 aksjer.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462735

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181102.OBI.20181102S75


#25

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181105.GlobeNewswire.HUG2224061


#26

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181105.OBI.20181105S49


#27

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181106.GlobeNewswire.HUG2224341


#28

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181106.GlobeNewswire.HUG2224340


#29

Norwegian Finans Holding ASA : Request from foreign shareholder with more than 5 % for an extraordinary general meeting for considering redomiciliation of banking operations outside of Norway

Norwegian Finans Holding ASA has today received a request from a foreign shareholder holding more than 5% of the shares in the company for an extraordinary general meeting for the purpose of considering a proposal to redomicile all of the banking operations outside of Norway. 

The board of directors will go through the request in consultation with its advisors and the said shareholder and will keep the market informed of any further decisions made by the board of directors based on the request. 

 

 

For further information, please contact CFO Pål Svenkerud; phone: + 47 93403904 or Head of Communications and Public Affairs, Kai-Morten Terning, phone:  +47 905 31 898.

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to the Norwegian Securities Trading Act section 5 12.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181108.GlobeNewswire.HUG2224822


#30

Norwegian Finans Holding ASA : Utenlandsk aksjonær med mer enn 5 % har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling for å vurdere redomisilering av bankens drift utenfor Norge

Norwegian Finans Holding ASA har i dag mottatt brev fra en utenlandsk aksjonær med mer enn 5 % av aksjene i selskapet hvor det er reist krav om en ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om redomisilering av bankens drift utenfor Norge. 

 

Styret vil gjennomgå henvendelsen i samråd med sine rådgivere og den nevnte aksjonæren og vil holde markedet informert om eventuelle vedtak i styret basert på henvendelsen. 

 

For ytterligere informasjon kontakt finansdirektør Pål Svenkerud, telefon: + 47 93403904 eller Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai- Morten Terning, telefon: +47 905 31 898.

 

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5 12.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181108.GlobeNewswire.HUG2224821


#31

Meldepliktig handel primærinnsider

Christine Rødsæther(Styremedlem Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding
ASA) har i dag 13.11.2018 kjøpt 2 000 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA
(NOFI) til kurs 73.6500. Christine Rødsæther kontrollerer etter kjøpet 75 754
aksjer

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463431

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181113.OBI.20181113S41


#32

14/11-2018 14:03:09: (NOFI) Norwegian Finans Holding ASA : Notification

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181114.GlobeNewswire.HUG2225669


#33

14/11-2018 14:03:10: (NOFI) Norwegian Finans Holding ASA : Innkalling

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181114.GlobeNewswire.HUG2225668


#34

14/11-2018 16:37:04: (NOFI) Contemplated sale of up to 7,800,000 existing shares in Norwegian Finans Holding ASA

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181114.OBI.20181114S96


#35

Det ble ingen notering i utlandet alikevel mente investoren som ikke klarte å vente til generalforsamlingen har gitt resultat?


#36

14/11-2018 18:18:05: (NOFI) Finansiell kalender

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181114.OBI.20181114S110


#37

15/11-2018 08:57:12: (NOFI) OSLO BØRS - MATCHING HALT

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181115.OBI.20181115S35


#38

15/11-2018 09:14:58: (NOFI) Update on the contemplated sale of up to 7,800,000 shares in Norwegian Finans Holding ASA

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181115.OBI.20181115S38


#39

15/11-2018 09:18:23: (NOFI) OSLO BØRS - MATCHING HALT ENDS

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181115.OBI.20181115S39


#40

26/11-2018 11:50:27: (NOFI) Norwegian Finans Holding ASA : Avholdt ekstraordinær generalforsamling