Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Oasmia Pharmaceutical AB (OASM)

Investeringer: #<Tag:0x00007eff0b6bac68>

Starter en tråd om svenske oasmia

Litt bakgrunnstoff her

Tester brudd med nedtrend og forsøk på golden cross 50 over 200