Diskusjon Triggere Porteføljer

Om kategorien Spørsmål & Svar

<%- if @topic_view.topic.tags.present? %>
<%= t 'js.tagging.tags' %>: <%- @topic_view.topic.tags.each do |t| %> <%= t %> <%- end %>
<% end %>

Her kan du stille alle spørsmålene du har lurt på :slight_smile: Stem frem det beste svaret i hver tråd ved å trykke på stemme-knappene til venstre - slik blir det lettere å finne bra informasjon for nestemann som lurer på det samme :slight_smile:

1 Like