Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Opera / Otello Corporation (OTELLO)

Investeringer: #<Tag:0x00007f7412f907f8>

Noen som har innsikt i Opera / Otello?

Aksjen har jo virkelig fått gjennomgå. Merker meg at Sand Grove kjøper seg kraftig opp.

https://newsweb.oslobors.no/message/464530

Synes denne aksjen er veldig undervurdert.
Har fulgt aksjelisten hver uke siden jeg kjøpte meg inn i November og er flere av de på topp 20 som øker ukentlig. Sand Grove er nå over 20%

  • De har hatt 2 harde år der Adcolony har fått gjennomgå, men den har nå stabilisert seg på inntekter/utgifter og i q3 presentasjonen var de veldig optimistiske

-Bemobi øker inntektene for hvert kvartal og ser fortsatt stort potensial (Gikk ca. 20 mill dollar i pluss 2018). De har vært uheldig med valutaen det siste året da de har ca. 30-40% i det brasilianske markedet. Men i Q4 bedret dette seg mye og Brasiliansk real har holdt seg godt mot dollar i Q1 2019.

-Det er minst 1,7% shortede aksjer som må kjøpes tilbake på et tidspunkt. De har allerede god gevinst, Så det kan skje snart.

-De har ingen gjeld

-I Q3 rapporten skriver de at de jobber med IPO/dismerger av Bemobi. (Som vil gi en høyere aksjekurs)

  • De har en sak der de solgte Opera tv, som de venter på restutbetaling. (De har fått medhold sålangt). Fikk etterbetalt saksomkostninger. Dette dreier seg om ca. 40 mill dollar+.

-Etter Q3 hadde de ca. 30 mill dollar i cash.

  • De eier 1 900 000 egne aksjer.

-Otello har en markedsverdi på ca. 1,9 milliarder.

  • Ser DnB har kjøp og kursmål 40, selvom jeg ikke tar det så seriøst. (kurs nå:13,96)

Ordrebildet de siste ukene er at noen kjøper alt under 14 kroner og at det går store poster i ny og ne.

-Q4 rapporten 28. Februar blir veldig spennende.

Er det flere som har aksjer her og har noe å tillegge? Jeg har kjempetro på at dette kommer til å være en god investering i 2019-20.

Sitter i Otello selv. Har merket meg at har kjøpt egne aksjer over lang tid uten at det har gjort nevneverdige utslag på kursen. Det kombinert med den gode kapitalsituasjonen gjør at jeg syns den fremstår underpriset. Det kan skje mye med kursen raskt dersom de kan vise til god utvikling i kontantstrøm.

Ja de har kjøpt aksjer lenge og hadde i August nesten 10 000 000 aksjer som de har slettet i September/Oktober.
Etter dette har de kjøpt litt over 1 900 000 aksjer. De kjøpte nesten hver dag i Januar, men har ikke kjøpt noen i Februar. Vet ikke om dette er fordi noe er på gang og de ikke kan gjøre innsidekjøp, det er for nærme Q4 rapport eller om de er ferdig med tilbakekjøp.

Noen som har en oppdatering på denne? Ser det står litt i media.

Ting tyder på at dette begynne r å gå rette veien igjen. Q1 var rimelig bra, og selskapet har så smått begynt å tjene penger igjen
Men nå er det vel slik at det er salg som har vært tradisjonen i dette selskapet. Kineserne er alltid på jakt ! En nærmest glemt aksje med stort potensiale
DnB -analytiker mente askjen var kapabel til en mangedobling for ikke lenge siden

1 Like

Da begynner Otello å vise fremgang også på aksjekursen. Selskapet har vist god fremgang på de fleste forretningsområder.
Et selskap som møter markedets behov
Salg av hele selskapet til en 10x- pris er naturlig nok også forlokkende

Otello gir nå et teknisk kjøpssignal.
Trenden e r nå klart stigende. På tide da virksomheten går bra
Undervurdert aksje.

1 Like