Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Panoro energy asa (pen.ol)

Starter en tråd om PANORO ENERGY ASA (PEN.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

Panoro Energy ASA engages in the exploration and production of oil and gas resources in West Africa. The company primarily holds interests in Dussafu License located in the offshore southern Gabon; and OML 113 located in the offshore western Nigeria.

As of December 31, 2016, it had proved and probable reserves of 3.1 million barrels of oil equivalent; and contingent resources of 35.

5 million barrels of oil equivalent. The company was incorporated in 2009 and is based in Oslo, Norway.

La oss starte diskusjonen! @sjoske @Astro @Stenild @Bighill @sulzrox @Gartland @Do2Do @leffe @colzjek @Honda1380 @morgan @Tdog @memonet @VargVemund @Sualc77 @barebra @Fluehue @lasserun @bangcstor @roaune @pdx

1 Like

Dette er et wiki-innlegg som alle kan redigere for å lage en oversikt over alt man bør vite om denne investeringsmuligheten. Det hjelper nye og eksisterende medlemmer raskt forstå og ta stilling til en investering. Bruk Rediger-knappen nede til høyre for å legge til noe :slight_smile: Takk!

Denne presentasjonen Nordnet må sees!!
https://register.gotowebinar.com/register/1949936981470973698

Presentasjonen fra Mars:
http://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2018/03/Corporate-Presentation-March-.pdf

Dette er ein analyse fra ein blogger:
https://seekingalpha.com/instablog/49022789-moonflash2017/5088683-panoro-energy-asa-rare-oil-gas-investment-opportunity-massive-upside-potential

Noen som har linken til SEB analysen av PEN?

Kan være greit å lese første innlegg her : https://nytt.forum.hegnar.no/thread/3279/view/0/0/0?page=1

Fra : https://nytt.forum.hegnar.no/thread/4660/view

Må være kunde med SEB for å få denne analysen men under skal være det viktigste.
Henta fra https://nytt.forum.hegnar.no/post/38258


Ser jo unektelig bra ut og kan virke som om PEN er en av børsens mest undervurderte aksjer.

Panoro - Dussafu"The Rain Maker"-Project - A low risk highly scalable development financed by “BWO”, BW Energy (BW Group).

Panoro er oljemyggen som har enorme vekstmuligheter som er fullfinansiert av solide aktører/partnere. De trenger ikke å lete etter olje. De har store reserver og den første oljen løftes opp senere i år med BWO Adolo en FSPO. Alle leveranser i prosjektet ligger ahead of schedule og under budsjett i følge BWO (Capital markets day 8. jan).

De dårlige tidene i oljeservicemarkedet sikrer lave utbyggingskostnader som blir levert i tide ref Catcher nylig. Panoro var veldig lure da de solgte en andel av feltet til BW Energy (BWO-sfæren) da BW-systemet kunne komme med svært attraktiv finansiering samt en FPSO med en top-side (prosesseringsanlegg) som passer på Dussafu-feltet uten særlige modfikasjoner dvs uten store kapitalinvesteringer.

Panoro/BW Energy kan med en særdeles lav grensekost koble flere brønner til FPSOen. Det koster Panoro ca 30 mill norske kroner å utvikle samt koble opp en ny brønn til FPSOen per dags dato. (30 millNOK er PANORO sin andel (8.33%)
Ekstremt skalerbart mht inntjeningen da hver brønn ser ut til å kunne produsere ca 7.500 fat/dag.
Selskapet styres av blant andre Torstein Sannes som har identifisert/utviklet Johan Sverdrup, (startet Lundin Norge), Garret Soden (Lundin) Hilde Ådland (Engie Norge), James Balkany (stor aksjonær) og Alexandra Herger (tidligere letesjef i Marathon Oil). http://www.panoroenergy.com/board-of-directors/
Selskapet er effektivt drevet med en liten stab. Lønninger og pensjonskostander utgjør ca 16 mNOK i året (se tabell nederst)
Borr Norve begynte å utvikle første produksjonsbrønn 29. januar i år.
«First oil» i andre halvår 2018.
Panoro ASA har ingen rentebærende gjeld og har rundt 70 mNOK i kontanter.
De har et non-recourse lån med rente på development capex mot lisensen i Gabon. Lånet avregnes mot produksjonen.

RUN-RATE EPS Q42018 for Panoro kun phase 1 Tortue (se tabell 0 under) samt vekst i inntekter ved å øke med to nye brønner på Tortue:

Med en oljepris på 60 USD får Panoro en margin på ca. 33 USD/fat etter skatt. Det gir en EPS på ca 2,59 kroner per aksje som igjen gir P/E 2,7 på dagens kurs.

Med en oljepris på 70 USD/fat får Panoro en margin på 38 USD/fat. Marginalskatten over 60 USD/fat er ca på 50%. Det gir en EPS på 2,98 og en P/E på 2,34.

Ved å fremskynde fase 2 som er meget sannsynlig må Panoro bidra med ytterligere 60 mNOK for nye to nye brønner som kobles til samme FPSO som brukes i fase 1 på Tortue. Da øker EPS fra 2,59 til 4,32 kroner per aksje. Se tabell 1. Dersom oljeprisen stiger til 80 USD/fat stiger EPS til 5,63 kroner run-rate. Det gir en P/E på 1,24.

Tabell 0:

=>Tabellen tar utganspunkt i run-rate EPS eks finanskostnader etter “first oil”. BWO har indikert oppstart 2H i år. EPS for 2019 uten phase 2 blir lik tallene i tabell 0.

=> BWO/BW Energy har indikert en margin på 31-34 USD/fat på 59 USD. BW Energy sa på capital markets day at ting ble levert raskere og billigere enn budsjettert.

=>Finanskostander bør ligge rundt 500kUSD i året til 1 mUSD. Det får ikke nevneverdig utslag på EPS.

image001.png

=>Panoro bør handle rundt 20 -30 kroner/aksje ved «first oil» av phase 1 - P/E= 8 på oljepriser fra 60-80 USD/fat. Dvs. ved run-rate 15.000 fat/dag ved årsslutt (se tabell 1 og 2 under). Panoro har meget gode finansieringsvilkår for phase 1 gjennom avtale med BW Energy/BWO. Panoro er «carried» for fase 1. Dvs BW Energy dekker cap ex, mot tilbakebetaling fra inntekter fra produksjonen. Dette lånet er «non-recourse».
=>Med høyere oljepris eller raskere igangsettelse av phase 2 og 3 av kan aksjen handle på rundt 40-60 kroner (P/E = 8) rundt 2020 om alle tre fasene går på skinner.

=>Pga at dagens oljepris ligger betydelig over nivåene da BWO/BW ENERGY gikk inn i prosjektet samt at BWO har hatt stor suksess med first oil på Catcher-feltet så er det sannsynlig at BW Energy fremskynder utviklingen av området. BW Energy planlegger allerede fase 2. . BWO nevnte også på capital markets day i januar at de vurderer «spin-off» av BW Energy.

=>BW Energy som er operatør på Dussafu-feltet og BWO sin ledelse har lang erfaring i nøyaktig dette området med FPSO på nabofeltet Etame. BW Energy sin ledelse kommer fra oljeselskap som har jobbet i Gabon i flere tiår. Lederteamet har bl.a. utviklet Etame feltet, og produsert 4x så mye olje der, som man trodde når man satte i gang.

=>Panoro har også et stort fremførbart underskudd på 800 millNOK i norsk ASA og en eierandel i Aje-feltet hvor de muligens selger seg ut i løpet av året med en hyggelig gevinst (se under).

BW Energy kjøpte seg inn i Dussafu feltet ved årsskiftet 2016/2017. Planene for Dussafu feltet ble lagt sommeren 2017. I den perioden lå oljeprisen rundt 45-50 USD.

Oljeprisen har steget markert siden den gangen så det er veldig sannsynlig at BW Energy velger å fremskynde utviklingen av fase 2 på Tortue samt utvikle samt utvinne oljen på feltet i øvrige funn, dvs Ruche, Moubenga, og Walt Whitman raskere.
Capex for fase 1 160-170 mUSD. Panoro (8,333% andel) 12,5 mUSD for BWO. Capex fase dekkes av et (non-recourse, som tilbakebetales fra inntjeningen av produksjonen på feltet). lån fra BW-systemet. Net profit for ett år med 60 USD dekker capex fase 1.
Capex phase2 (2 nye produksjonsbrønner) inkludert tie-backs 40-50 mUSD per brønn (det inkluderer alle kostnader for brønnen inkl tieback til FPSO) på Tortue. (Panoro 8,333%) andel 3,75 mUSD per brønn for tie-back. Panoro har ca 8,333% av lisensen.
« BW Energy kan øke produksjonen ved å bore nye brønner til ca 45 mUSD som inkl full tie-backs til den samme FPSO. Hver nye brønn vil da produsere ca. 7.500 fat. Det betyr altså at en ny produksjonsbrønn med tie-back til FPSO i praksis koster 35 mNOK for Panoro sin andel. FPSO’en har kapasitet til minst 40.000 fat/olje per dag»
Ved å fremskynde phase 2 og 3 med ett par år i en samlet utbygging som er vanlig i «gode tider» kan EPS se slik ut:

Tabell 1

I 2018-tallet ligger kun phase 1 for Tortue inne. I 2019 ligger phase 2 for Tortue inne for hele året. I 2010 Ligger phase 3 for Tortue inne for hele året.

image002.png

Tabellen tar utgangspunkt i at produksjonen starter 1. januar i 2019 og 2020 – run-rate tall.

AKSJEKURSEN P.T. er 7 kroner 30 øre. Det gir P/E = 1,4 til 1 på 2019 tall for oljepris på hhv 60 og 80 USD/fat.

Selskapet er verdsatt til 290 mNOK (aksjekurs 7 kroner) i dag og eier for øvrig ca. 12% av en verdifull andel i gassforekomsten Aje (OML 113) som i dag produserer 3.500 fat per dag olje. Gassfeltet er ikke satt i prodouksjon. Den andelen er til salgs. Den ligger like West Africa Gas Pipeline. Den andelen kan trolig selges for 3-7 kroner per aksje litt avhengig av timing for salg. Selskapet har også et fremførbart underskudd i norsk ASA på 800 millNOK. Per forrige kvartalsrapport hadde Panoro ca. 9 millUSD i cash.

BW Energy sin ledelse som har utviklet og produsert olje i naboblokken i Gabon i 15 år, mener at potensialet kan være å produsere over 150 mill fat olje fra de eksisterende funnene Tortue, Ruche, Moubenga og Walt Whitman. De to største funnene Tortue og Ruche ble funnet etter at det ble skutt high grade 3D seismikk der. Da ble det funnet olje på første forsøk ved boring av 2 av 2 brønner. Dvs det ble gjort 2 funn.

Det er en rekke andre formasjoner rundt disse funnene som er identifisert på samme 3D seismikk. Samlet er «unrisked prospective resources» på disse formasjonene 1 mrd fat. Når oljeproduksjonen kommer i gang, kan ny leteboring finansieres ved fratrekk på skatten som skal betales til Gabon, og er dermed nesten fullfinansiert av Gabons stat.
Nye funn vil kunne være betydelige (det er flere «formasjoner» der med potensiale på 200 mill fat) og skape store merverdier for eierne. Disse prises i dag til 0 i Panoro aksjen.

Cap ex per fat i en full utbygging som vil kunne ta produksjonen til potensielt 40.000 fat per dag, vil være samlet ca. 400 millUSD (dette inkluderer fase 1 og fase 2 nevnt tidligere) fordelt over flere år i tråd med at man legger til nye produksjonsbrønner. Basert på et potensiale på 150 mill fat vil cap ex per fat i så fall være under 3 USD per fat! I første fase vil op ex per fat være rundt 8 USD per fat basert på «booked reserves» og cap ex i fase 1.

Opex i første fase vil være 13-16 USD per fat, noe som er svært attraktivt. I field life vil op ex per fat være ca 20 USD per fat, da skattefradragene vil være noe mindre i senere fase. Op ex per fat og cap ex per fat er svært attraktivt for Dussafu.

3 Likes

Kun 1 som har sett denne presentasjonen? https://register.gotowebinar.com/register/1949936981470973698

Du må se den om du eier aksjer i PEN. Den forteller veldig bra hvorfor PEN nå skal bli ein suksess. Det tar 1 time men den er veldig informerende. Litt av nøkkelen her er BWO. BWO har styringen og kjenner godt til område.

1 Like

Successful Appraisal Well at the Tortue Field, Offshore Gabon
Oslo, 14 May 2018 - Panoro Energy (the “Company” or “Panoro” with OSE ticker:
“PEN”) is pleased to announce the successful drilling of the DTM-3 appraisal
well located at the Tortue field, within the Dussafu License, offshore Gabon.

The DTM-3 appraisal wellbore was designed to appraise the western flank of the
Tortue Field, attempting to extend the known distribution of hydrocarbon
resources within the Gamba and Dentale formations.

The drilling was completed on time, within budget, and without incident, and
confirmed the following results:

· Presence of oil in the western flank of the Gamba formation, which had
recently been classified as Contingent Resources by Netherland, Sewell &
Associates, Inc
· Penetration of approximately 30 meters of hydrocarbon-bearing reservoir
within the Gamba and immediately underlying Dentale subcrop sandstones at a
structural position consistent with the pre-drill estimates
· Penetration of additional hydrocarbon-bearing reservoirs in the Dentale D2B
and Dentale D6 reservoirs

Development of the western flank of the field is likely to form part of Phase 2
development at Tortue, where preliminary preparation has commenced.

As planned, DTM 3 has been plugged and abandoned. Operations are now underway to
drill and complete the second horizontal production well, DTM-3H, which will
target the Gamba Sandstone formation in the central part of the field.

John Hamilton, Chief Executive Officer Panoro Energy said: “The DTM 3 appraisal
well has been a great operational and technical success. Reserves will be booked
accordingly in due course for the western flank at Tortue, and this well result
provides further evidence of the upside potential at Dussafu, offshore Gabon”.

1 Like

Sikkert mange som meiner at ein ikkje kan TA på PEN. Men slik ser no eg på det.

1 Like

Meget bra.
Her får dei opp dampen. Kanskje blir fase 2 framskunda.

Oslo, 16 May 2018 - Panoro Energy (the “Company” or “Panoro” with OSE ticker: “PEN”) is pleased to announce that together with BW Energy (the “Operator” or “BWE”), the operator of the Dussafu Marin Production Sharing Contract (“Dussafu PSC”), a decision has been made to drill an additional well to test one of several robust prospects that have been mapped in the Ruche area of the Dussafu Exclusive Exploitation Authorisation (“EEA”), offshore Gabon.

http://www.panoroenergy.com/wp-content/themes/Avada/cision/releasesingledetail.html?releaseIdentifier=4E45F7AEA38F8241

1 Like

Her skal dei bore ny test brønn.
Prospect 6. Merka med rødt.

Panoro Energy (Oslo Ticker: PEN): Invitation to First Quarter 2018 conference call 24 May 2018

Panoro Energy’s Q1 2018 report will be published on Thursday, 24 May 2018 and
will be available on our website http://www.panoroenergy.com at 07:00 a.m. CET.

Panoro will hold a conference call at 08:30 a.m. CET on Thursday 24 May 2018
during which management will discuss Panoro’s 2018 first quarter results. The
participants are invited to ask questions on the Q1 report after conclusion of
the discussion.

Participants are requested to dial in five to ten minutes prior to the start
time using the numbers and password below:

Local - Oslo, Norway +47 21 563 318
Toll Free - Norway 800 19 457
Local - New York, USA +1 212 999 6659
Toll Free - USA +1 866 966 5335
Local - London, UK +44 (0) 20 3003 2666
Toll Free - UK 0808 109 0700
Password: Panoro Energy

Participants dialling in from outside these countries may use the UK or USA
number.

A replay of the audio will be available shortly after the call is finished and
will remain on our website for approximately 7 days.

Enquiries

Qazi Qadeer, Chief Financial Officer
Tel: +44 203 405 1060
Email: [email protected]

About Panoro Energy

Panoro Energy ASA is an independent E&P company based in London and listed on
the Oslo Stock Exchange with ticker PEN. The Company holds production,
development, and exploration assets in West Africa, namely OML 113 offshore
western Nigeria and the Dussafu License offshore southern Gabon. In addition to
discovered hydrocarbon re

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451733

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180518.OBI.20180518S3

Panoro Energy Announces First Quarter 2018 Results and Provides Operations and Corporate Updates

Oslo, May 24, 2018 - Panoro Energy (the “Company” or “Panoro” with OSE ticker:
“PEN”) today announces the first quarter 2018 financial results and provides the
following highlights:

Dussafu

· Updated independent reserves report prepared by Netherland Sewell &
Associates Inc. (“NSAI”) estimates gross Proved + Probable (2P) reserves of 23.5
MMboe and Contingent (2C) resources of 11.6 MMboe

· First development well, DTM-2H, completed successfully in April; second
development well, DTM-3H underway

· Success at DTM-3 Appraisal well which encountered 30 metres of oil in the
Gamba in the western flank of Tortue

· First oil expected in 2H 2018 at an anticipated gross rate of 10,000 to
15,000 bopd (Operator estimate)

Aje

· AGR TRACS certified total gross Proved + Probable (2P) reserves at Aje of
127 Mmboe, which represents a substantial increase in 2P reserves compared to
the last independent report provided in 2014

· Legal dispute with JV partners in relation to drilling of new development
wells fully resolved through a mutually beneficial out-of-court settlement

· Current oil production operations continue; focus on advancing the Turonian
gas development plan and licence extension

Corporate

· Cash and cash equivalents of USD 5.1 million as at March 31, 2018, not
including USD 1.5 million of cash which was refunded to the Company with
accumulated interest post-period-end following the settlement of the Aje dispute

Mr. John Hamilton, CEO of Panoro, commented: “We are very pleased with the
recent operational successes at Dussafu and remain focused on unlocking its
potential. We look forward to the upcoming drilling news flow, and
delivering first oil in this higher oil price environment. In the meantime, we
continue planning the next phases of development at both Aje and Dussafu. The
next several months hold exciting and material milestones for Panoro and its
shareholders.”

Panoro will hold a conference call today at 08:30 a.m. CET, during which the
Company will discuss the first quarter 2018 results. Participants are invited to
ask questions about the second quarter report following the discussion.

Participants are asked to dial-in five to ten minutes prior to the start time
using the number and password below:

Local - Oslo, Norway +47 21 563 318
Toll Free - Norway 800 19 457
Local - New York, USA +1 212 999 6659
Toll Free - USA +1 866 966 5335
Local - London, UK +44 (0) 20 3003 2666
Toll Free - UK 0808 109 0700
Password: Panoro Energy

For further information please contact:

Qazi Qadeer, Chief Financial Officer
Tel: +44 203 405 1060
Email: [email protected]

About Panoro Energy

Panoro Energy ASA is an independent E&P company based in London and listed on
the Oslo Stock Exchange with ticker PEN. The Company holds production,
exploration and development assets in West Africa, namely the Dussafu License
offshore southern Gabon, and OML 113 offshore western Nigeria. In addition to
discovered hydrocarbon resources and reserves, both assets also hold significant
exploration potential. For more information, please visit the Company’s websit

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452034

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180524.OBI.20180524S6

Minutes from the Annual General Meeting

Panoro Energy ASA (the “Company” with OSE Ticker: “PEN”) informs that the Annual
General Meeting (AGM) in the Company was held today May 24, 2018. All items on
the agenda for the AGM were adopted as proposed by the Board of Directors.

A copy of the minutes of the Annual General Meeting is available to download
from our website at http://www.panoroenergy.com/investors/general-meetings/ and
as an enclosure.

Panoro Energy ASA, Oslo.

About Panoro Energy

Panoro Energy ASA is an independent E&P company based in London and listed on
the Oslo Stock Exchange with ticker PEN. The Company holds production,
development, and exploration assets in West Africa, namely OML 113 offshore
western Nigeria and the Dussafu License offshore southern Gabon. In addition to
discovered hydrocarbon resources and reserves, both assets also hold significant
exploration potential. For more information, please visit the Company’s website
at www.panoroenergy.com

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452081

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180524.OBI.20180524S53

Kjøper 10% til i PEN. Virker som her skal vi opp. Langt opp? Ser vi 20 pluss ved olje på dekk?

Blir spennende å se hva kursen står i pr. 31.12.2018…:sunglasses:

Dette skal jo være fra SEB analysen. https://nytt.forum.hegnar.no/thread/3279/view

“”""
RUN-RATE EPS Q4 2018 for Panoro kun phase 1 Tortue samt vekst i inntekter ved å øke med to nye brønner på Tortue:
Med en oljepris på 60 USD får Panoro en margin på ca. 33 USD/fat etter skatt. Det gir en EPS på ca 2,59 kroner per aksje som igjen gir P/E 2,7 på dagens kurs.
Med en oljepris på 70 USD/fat får Panoro en margin på 38 USD/fat. Marginalskatten over 60 USD/fat er ca på 50%. Det gir en EPS på 2,98 og en P/E på 2,34.

Ved å fremskynde fase 2 som er meget sannsynlig må Panoro bidra med ytterligere 60 mNOK for nye to nye brønner som kobles til samme FPSO som brukes i fase 1 på Tortue. (Her blir det opptil 2 ekstra brønner.) Da øker EPS fra 2,59 til 4,32 kroner per aksje. Se tabell 1. Dersom oljeprisen stiger til 80 USD/fat stiger EPS til 5,63 kroner run-rate. Det gir en P/E på 1,24
“”"""


Panoro bør handle rundt 20 -30 kroner/aksje ved «first oil» av phase 1 - P/E= 8 på oljepriser fra 60-80 USD/fat. Dvs. ved run-rate 15.000 fat/dag ved årsslutt.
Med høyere oljepris eller raskere igangsettelse av phase 2 og 3 av kan aksjen handle på rundt 40-60 kroner (P/E = 8) rundt 2020 om alle tre fasene går på skinner.


Da håper eg på 20 til 30 før 2019.
Og 40 til 60 eingong i 2020.

19 June 2018

MX Oil / Ticker: MXO / Index: AIM / Sector: Oil & Gas

MX Oil plc (“MX Oil” or the ‘Company’)

Assessment of the Turonian Development Potential

MX Oil plc, an oil and gas investing company quoted on AIM, is pleased to provide a further update with regard to OML 113, the offshore licence in Nigeria, in which it has an investment. The Aje Field within the OML 113 licence area commenced production in 2016 and, on 1 May 2018, the Company announced the results from the updated Competent Persons Report (“CPR”) based on the production data that had been generated to date.

Further work has now been carried out using the production data from both Aje-4 and Aje-5 to estimate the potential for an integrated oil and gas development of the Aje Field. As a result of the internal estimates, the licence partners, including MX Oil, are now working on a simulation study to assess the potential for new oil wells in both the Turonian and Cenomanian.

The Aje-4 well completed on the Cenomanian currently produces 1,500 - 1,700 bopd. The production performance extrapolation of Aje-4 suggests that the connected oil volume to that well is significantly greater than currently mapped, suggesting the possibility of drilling a further well to the east of Aje-4, most likely in the previously planned Aje-6 location.

The Aje-5 sidetrack well currently produces 1,600 - 1,700 bopd from a limited six foot completion interval on the Turonian oil rim. The well is performing better than anticipated, underlining the potential for this reservoir. Optimal development of the oil rim requires the drilling of long horizontal wells and producing in a measured way to keep the water and gas in place. The Directors estimate that these wells could produce up to 5,000 bopd per well and this is expected to be confirmed by the simulation modelling.

The Company expects the simulation study to take approximately three months and will allow the Turonian Oil Rim Development Plan to be finalised.

Once the simulation modelling work has been completed, a further update will be provided to the market.

Stefan Oliver, CEO said:

“We are very pleased with the results of the latest CPR and the follow on work using the production data for the two producing wells. The Aje Field clearly has great potential to become a very significant production asset and we are busy working on the next stage of its development.”

For further information please visit www.mxoil.co.uk or contact:

MX Oil PLC

Stefan Olivier, CEO

+44 20 7571 0473

2 Likes

Etter mye tålmodighet solgte jeg meg ut i fjor på rundt kr 5. Syntes ledelsen viste en form for grådighet som jeg ikke ville være med på. I ettertid ser jeg det var en dårlig avgjørelse - men så hadde jeg vel noe annet jeg ville kjøpe isteden.

Ja historia til PEN er ikkje akkurat pen. Men det ser ut til at ting kan endelig ordne seg for PEN.

Det som er første prioritet er hva disse to brønnene vil levere. Får vi stabil flow på 10 til 15 tusen så går dette vegen. Da er det berre å bygge på med flere brønner på Dussafu.
Det blir også spennende om PEN får beholde sin andel på 8,33% eller om den blir redusert med 10% ved first oil på Dussafu. Håper ikkje andelen blir reduser sjølv om PEN får noen penger for den.

Aje legger eg ikkje til noe verdi. Det er altfor usikkert hva som skjer her.

1 Like

Forventa ny ATH om ca 3 mnd når og viss disse to brønnene levere som forventa. Eit kjøp rundt 50 dager er kanskje ikkje så dumt men ville være forsiktig viss den går under.

2 Likes