Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Pareto Bank (PARB)

Investeringer: #<Tag:0x00007f6912b145b8>

Starter en post om denne,

Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly mente det var galskap av en bank å låne til 7% rente når man selv hadde gjennomsnittlig utlånsrente på 5,5% og fikk dermed stemt ned styrets forslag i Pareto bank. I stedet tok de til ordet for å kutte utbyttet samt å avhende eller avvikle satsningen på lån til shipping og offshore. De har videre uttrykt ønske om at banken heller bør satse på forbrukslån. Det har videre blitt snakket om å kjøpe en av forbruksbankene som stadig spretter opp. Aksjonærer mener også at styrets forslag er kommisjonsstyrt i favør Pareto Securities, Grupperingen har som mål at kursen skal stige til NOK 50 per aksje på kortest mulig tid. (FA 13.10.2016)

Stort salgspress så ser ut som noen vil ut av skuta siden de ikke fikk igjennom viljen sin.

6 Likes

Kikket litt på dette… er usikker på om det er lurt å følge etter Spetalen med en gang, eller om man skal vente og se om han øker sin relative eierandel gjennom en emisjon

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=415918

Det har vært stor etterspørsel etter aksjer i Pareto Bank.
Da tegningsperioden for selskapets fortrinnsemisjon gikk ut tirsdag ettermiddag, hadde folk tegnet seg for over 24 millioner aksjer.
Selskapet hadde bare tilbudt 6.666.666 aksjer.
Overtegningen var dermed på 263 prosent, skriver Pareto Bank i en melding.

Må nevnes ikke det dårligste tipset jeg har kommet med.

3 Likes

Årsresultatet omtales av selskapet som det beste i bankens historie. Så gjenstår det å se om dette allerede er priset inn, eller om vi vil se en pen kursoppgang i tiden fremover. … Median kursmål indikerer vel det siste…

4 Likes