Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Fundamentale Forhold (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2958135f0>

#23

Denne posten fortjener oppmerksomhet @seileren. Det er trolig en forsmak på resultatene fra den pågående flowcytometri analysen for å karakterisere immunrespons. Får vi vite mer om dette på Q2?


#24

Super observasjon seileren!

Sjekket selvsagt bakover i kvartalsraporten, og det er opplagt at dette er en bevisst endring i formulering, og ikke en ubetydelig. synes det henger godt sammen med at de nå avsetter 22-25 mill på fimaVACC til kommersialisering og partnering. Det er faktisk ganske solid satsing, for i den ressursbruken ligger det stort sett timekostnader på hodene til interne og eksterne.

FimaVACC er on track til å bli den bomben vi håper på.


#25

Er det antigenspesifikk vs overall som er det sentrale i endringen?


#26

Ifm forrige emisjon hadde jo PCIB en in depth presentation, det hadde vel vært en god ide nå? Og kanskje gønne på med webcast og?

http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2014/01/PCI-Biotech-In-depth-Company-Update-Nov-2016.pdf


#27

Vet du når podcasten med Per kommer idag?


#28

Det kommer et prospekt i forbindelse med emisjonen, det skal jo detaljere alt om hvor selskapet står pr. dags dato, og fremtidsplanene. Det prospektet har formelle krav til å inkludere all informasjon, i motsetning til standard selskapspresentasjoner.

Så blir nok noe hyggelig lesestoff i September også, muligens får man der noen drypp av hva man kan forvente i Oktober. Jeg tror ikke PCIB har lov til å utelate kjent informasjon i et prospekt, selv om de ønsker å offentliggjøre det i Oktober.

§ 7-13.Opplysninger i prospekt
(1) Et prospekt skal inneholde de opplysninger som, blant annet med hensyn til særlige forhold hos tilbyderen og arten av de verdipapirene som tilbys, er nødvendige for at investorene skal kunne foreta en velfundert vurdering av utsteders og eventuelle garantisters økonomiske stilling og utsikter og av rettigheter knyttet til de nevnte verdipapirene. Opplysningene i prospekt skal fremstilles i en lett forståelig og analyserbar form. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om opplysninger i prospekt.


PCI Biotech Småprat (PCIB)
#29


#30

Oppdatert topp 50 15.10


#31

http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2014/01/PCI-Biotech-ESMO-poster-Oct-2018.pdf

Jeg liker at de i “Introduction” på ESMO-posteren går så tydelig ut med at det “er noe mer her” enn det denne posteren tar opp/viser. Vi har flere ting på gang!

Dette sitatet;
" The application is called fimaCHEM when used to release chemotherapeutics, but is also applicable to enhance vaccines and therapeutic DNA/RNA delivery"

har jeg ikke sett før ved presentasjon av Chem, men gjør det tydelig for andre deltagere at PCIB har flere ting på gang enn det som omtales på posteren alene. De begynner å vise en god dose selvtillit rundt de andre områdene ved å ta dem med på posteren på denne måten.

Ellers er det betryggende at safety ser ut som den gjør: “No major safety concerns raised in the study”.

Med dette som gjeldende behandlingsresultater/utgangspunkt dersom man får sykdommen:
Cholangiocarcinoma (CCA) is a rare cancer with a poor survival and an approximate response rate of 26% and a median PFS/OS of 8.0 and 11.7 months respectively (1) with current standard treatment (gemcitabine/cisplatin)”.

er disse resultatene i tabellen fra posteren svært lovende:

image

, og da spesielt dersom vi ser på interimresultater for cohort IV.

Det blir riktignok for små tall å forholde seg til dersom vi kun legger pasientantall i cohort IV til grunn, men med resultat fra alle cohortene, der vi og ser på respons på tumornivå (17/19 tumorer med mer enn 20% tumorreduksjon, og der 12 av dem etter hvert ble ikke-detekterbare) , og ikke bare på pasientnivå, kan vi si at vi har svært gode resultater hva angår respons på behandling.

Deretter kan vi anta at høyere dose, som i cohort IV, vil fortsette å gi ekstraordinært gode resultater, som “In the highest dose group, current interim median OS is 21.2 months”. Dette ligger da snart dobbelt så høyt som dagens standardbehandling, og er altså økende for cohort IV per august/cut off til posteren. Tumorstørrelse i cohort IV er i tillegg gjennomsnittlig større enn i det totale utvalget i studien.
Vi vet videre at høyere dose som regel gir bedre effekt, men at safety-issues ofte forhindrer bruk av denne.
Under posterkonklusjonen står det:
The results indicate dose dependent tumor response rate, with response in more than 50% of the evaluable patients in the two highest dose cohorts at 6 months radiological evaluation”.

Uten safety-concerns ser det da altså veldig bra ut for dem som fremover, i pivotalstudien, skal få dosen fra cohort IV.
Legger vi på dobbel behandling bør resultatene bli “one for the books!”

Posteren avslutter “Conclusions” med:
"A large controlled, randomized, multicenter trial with registrational intention conducted at US and European sites is underway

Jeg synes at dette ser riktig så bra ut, og til tross for emisjonsproblematikk rundt kursen tror jeg at alle som er langsiktige med fordel kan lese posteren i sin helhet for å styrke nattesøvn og dempe uro og kløe!

Lykke til!
-Wannatri


#32

Liker optimismen din. Er dessverre redd markedet ikke deler den og kursen på mandag vil gjenspeile det.


#33

En ting må folk nå innse en gang for alle:

For PCI Biotech er ikke lenger aksjekursen noen operasjonell faktor for selskapet, all den tid de har finansiell runway sikret for mange år fremover.

Det er veldig likt som da NANO falt til 12 kroner etter Q3 2015, mens de hadde 700 millioner på bok eller hva det var.


#34

Jeg må virkelig si at dere (jeg har bare en liten lyttepost) PCIB-aksjonærer virkelig har hatt gullhår i ræva.

Tenk om emisjonen hadde vært tidfestet til noen uker senere…


#35

Veldig poeng i disse tider Savepig, og tusekakk, tror vi allerede kan slå fast at denne korreksjonen vil sitte i en stund, i den forstand at det å hente penger i 2019 kan bli en krevende øvelse.


#36

Er vel heller garantistene som slapp å finansiere hele skiten. :slight_smile:


#37

Tenkte å løfte en litt fundamental diskusjon mens vi venter på nyheter.

Laget tabellen nedenfor hvor jeg har sammenliknet Best Overall Response (max tumorreduksjon) med overlevelsesdataene som vi kjenner fra www.patentscope.wipo.int.

I første omgang hadde jeg et medisinsk spørsmål til Snøffelen og andre som kan svare: Er en forventet prognose hvis denne krefttypen ikke behandles eller at den behandles med dagens SoC at tumoren fortsetter å vokse?

Selv om det er små tall synes det også å være en effekt i kohort 1 og kohort 2. Kan det være fordi man har stoppet tumorveksten og fått den til å gå litt tilbake, slik at gallegangen holdes åpen? I noen tilfeller ser det ut til å ha bidratt til lang overlevelse, feks pasient 6 som såvidt vi vet fortsatt er i live. Dette til tross for “bare” 15% reduksjon i tumor størrelse.

Et par ytterligere kommentarer til tabellen. Pasient 3 ser ut til å ha trukket seg fra studiet. Gjennomgikk 2 cycler, hvilket vel betyr at han fikk fimachem behandlingen? Men trakk seg slik at man ikke har fått evaulert tumor størrelse og dermed ikke målt respons. Verdt å merke seg at denne pasienten levde 33 måneder, hvilket er oppsiktsvekkende lenge.

Videre vet vi at 2 pasienter i cohort 3 og cohort 4 fikk nye tumorer. Det er å håpe at dette ville blitt fanget opp av 2 behandlinger og det blir ekstremt spennende å se resultatene av extenstion studien.

2018-10-29_08-49-07


#38

Er det ikke pasient nr 6 som har fått to behandlinger og den siste med dose fra kohort 4?


#40

Gjentar fra småprat tråden:

Median Overall Survival blant hilar pasienter i Nucanas studie er ca 37 uker, skal vi tro sliden som ble presentert på Jefferies idag.

Vi har da MOS:

Nucana hilar (n=5) - 8.5 mnd
PCIB kohort 4 (n=6) - 21.7 mnd

Knockout!

Kan ikke skjønne annet enn at dette derisker caset betydelig. Vi kan nå mer eller mindre glemme Nucana som konkurrent, både pga mye svakere MOS (forskjellen er så stor at det ikke kan være tilfeldig) og vi har fått bekreftet at de går for OS som endepunkt, noe som innebærer at det blir en stor studie og lengre tid til avlesning.

Konklusjon: Nucana er ingen trussel for PCIB.


#41

En av de 5 døde før hen fikk behandling? Hva med skjer med medianoverlevelsen dersom vedkommende ikke tas med?


#42

MOS skal rapporteres på Intention to treat. Man har ikke anledningen til å utelukke pasienter fra MOS.

Du får interim MOS på 10 mnd hvis du gjør den øvelsen.


#43

Nucanas ESMO poster her:

http://www.nucana.com/downloads/ESMO2018ABC08Poster.pdf

Median follow up 44 uker…