Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Fundamentale Forhold (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff29bb8a7f0>

#44

Ja. Rent formelt skal de telles med, uavhengig om pasiebten kræsjer med bil eller blir truffet av lynet.

Å regne på overlevelse når 20% av pasientene overlevde 0 måneder er en øvelse som er dømt til å gi et skjevt resultat. Ihvertfall når man opererer med et såpass lite datasett.


#45

Kan ikke se at det er noe mer feil enn å regne på overlevelse i kohort 4 hos PCIB. De har der en pasient som levde 3 mnd og heller ikke fikk noen behandling.


#46

Som en øvelse kan vi jo fjerne de to kortidsoverleverne hos hhv PCIB og Nucana…Hva tror du resultatet blir da?

MOS hos PCIB øker da til over 30 mnd (har ikke tabellen foran meg, men ca).
MOS hos Nucana blir som nevnt 10 mnd.

Sa jeg knock-out?


#47

Det gir ikke gode statistiske sammenligninger uansett, all den tid populasjonene er så små.

Jeg påpeker bare at statistikkbruken er suspekt når det kommer til overlevelse.

Pasienten fra pci som avgikk før behandling varvel fra cohort 3?


#48

En i kohort 4 også, sjekk tabellen som @Gunnersaurus la ut på den andre tråden tidligere i kveld. 3 mnd OS, 0 sykluser.

Da synes jeg du skal si det til PW som rapporterer fra kohort 4. Der var det 6 pasienter. På 5-6 pasienter har man et visst statistisk grunnlag. For å vise at dette ikke bare er preik, skal jeg kjøre en log-rank test på dette i morgen, så får vi svar med to streker under. God natt!


#49

Sitter ikke beleilig til for mye knot i skjemaer i kveld dessverre.

Men vil generelt oppfordre til varsomhet når det kommer til å regne på medianoverlevelse i såpass begrensa populasjoner, hvor en pasient fra eller til i stor grad forskyver resultatene.

På dette stadiet vil jeg tro det er mer matnyttig å fokusere på responsratene, også får overlevelsen komme fra større populasjoner.


#50

Et greit statement. Men poenget er at vi i dette tilfellet har veldig store forskjeller i tallene. Da kan det gi en viss mening å sammenlikne. Men som sagt, får svar p å det med to streker under i morgen. Log rank testen lyver ikke!


#51

Om logen ikke lyver får du sende resultatet til FDA for godkjenning, evt. gi Per et vink.

Men kjør på, populasjonen er uansett marginal. :ok_hand:


#52

Fantastisk lesning. Dette må man kalle knock out og de-risking. Også takk til Hausepolitikonstabel Glein, som holder oss litt på bakken.


#53

Saavidt jeg har forstaatt er pasienter behandlet i fase I, kun stadium 1 kreft pasienter. deretter kommer 2,3, og 4 etterhvert som kreftsykdommen forverrer seg.

I det randomiserte P2 studiet skal det vel behandles pasienter fra alle disse 4 stadiene. Og med det kan det bli vanskelig og oppnaa like gode resultater som i fase I foerste del. Var overbevist om at vi maatte oppnaa gode resultater i extension studiet med dobbel behandling, for at resultatene fra det randomiserte studiet skal ha noen mulighet til aa bli like gode, eller bedre enn de var i den foerste delen av fase I studiet?. Noen som kan mer om dette?


#54

Såvidt jeg vet er vel bare pasienter i gruppe 1 og 2 tatt med i pf2 og dermed ikke pasientene som er værst rammet. Mener det var det samme i fase1 med en overvekt av fase 1 pasienter.

Jeg mener Glein var inne på dette tidligere i sitt nedhaussings-tog om at vi kanskje ikke burde forvente samme gode resultater eller at våre fase1 resultater ikke direkte kunne samnenlignes soc da soc resultatene baserte baserte seg på en pasient populasjon med færre i stage 1.

Uansett vil jeg tro at selv om det skulle bli flere fase 2 pasienter så følger pcib studiet etter boka og når alle pasienter nå endelig skal få dra nytte av cohort4 vil dette bli jævla bra :grin:

" Stage 1 usually means that a cancer is relatively small and contained within the organ it started in

Stage 2 usually means that the tumour is larger than in stage 1, but the cancer has not started to spread into the surrounding tissues. Sometimes stage 2 means that cancer cells have spread into lymph nodes close to the tumour. This depends on the particular type of cancer

Stage 3 usually means the cancer is larger. It may have started to spread into surrounding tissues and there are cancer cells in the lymph nodes in the area

Stage 4 means the cancer has spread from where it started to another body organ. This is also called secondary or metastatic cancer

Sometimes doctors use the letters A, B or C to further divide the number categories. For example, stage 3B cervical cancer."


#55

Jeg tenker at om Nucana hadde hatt bedre overlevelse så hadde ikke antall pasienter vært noe problem for Glein :joy:


#56

Ok. Så du mener at å bastant proklamere vinnere i mdos på bakgrunn av disse dataene er god skikk og bruk? Godt å vite.


#57

Det var en spøk da Glein, trodde du var glad i humor?

Når det gjelder Nucana er pasientgruppen for liten til å sammenligne på noe nivå uansett.


#58

Han har betydelig mer selvironi og humor på Nano-trådene;)


#59

Det er nok noe der ja :sweat_smile:


#60

Nucanas 5 hilare pasienter (den som døde før behandling vet vi ikke hvor lenge levde, men jeg har satt 3 mnd for å være konservative) vs fimaChem doseeskaleringsstudie. Få pasienter, men Nucanas data ser ikke imponerende ut så langt på overlevelse og vi har en signifikant forskjell i resultatene.

2018-11-16_10-30-10


#61

Tar en råsjans og klipper inn hva Stuffers skriver om NuCana i den siste analysen:

NuCana
At ESMO, NuCana showed early data from NUC-1031 in combination with cisplatin in patients with bile duct cancer. NUC-1031 is a phosphoramidate transformation of gemcitabine, designed to overcome resistance mechanisms associated with poor gemcitabine response.
With the data NuCana presented it is likely one of PCIBs most significant threats, however, one should keep in mind, again, that the subgroup of patients is rather different and therefore difficult to compare. Data from 14 patients were reported, showing ORR of 50-64%. Progression free survival (PFS) data and overall survival (OS) data were not yet available/mature.


#62

Legger ved et tidligere svar fra PCIB

|Fra|[Ronny Skuggedal]

|Dato|22.10.2018 15:02|

Hei xxxxxxxxxxxxxx og takk for din interesse for PCI Biotech.

Nucana er en av de kjente konkurrentene for PCI Biotech sin utvikling av fima Chem for gallegangskreft. De resultatene du henviser til er som PCI Biotech sine resultater lovende sammenlignet mot ABC-02 studien. Nucana sine publiserte resultater ved ESMO 2018 inneholder imidlertid også andre pasienter enn «inoperable perihilar bile duct cancer patients» og ut i fra det vi kan lese fra posteren til Nucana er det kun angitt resultater fra 4 pasienter som er klassifisert som «hilar» og sammenlignbare med PCI Biotech sin fase I studie. Av Nucana’s 4 «hilar» pasienter ser det etter vår forståelse ut til at 2 fremdeles er i live etter ca 36 uker.

Dette begrensede sammenlikningsgrunnlaget medfører ingen endring av PCI Biotech’s vurdering av konkurransebildet.

Mvh

Ronny Skuggedal

CFO

cid:image001.jpg@01CAF813.FB66DD10

Ullernchausséen 64

N-0379 Oslo

Norway

Phone: +47 67 11 54 03; Mobile: +47 94 00 57 57

Email: [email protected] Web: www.pcibiotech.com

Fra: xxxxxxxxxxxx
Sendt: 22. oktober 2018 12:46
Til: Ronny Skuggedal <[email protected]>
Emne: Konkurransesituasjonen for PCIB

Hei

Fra tid til annen så dukker det opp info om mulige konkurrenter til PCIB sin GGK-studie.

Fra tekinvestor:

http://www.nucana.com/abc08.html

http://www.nucana.com/downloads/ESMO2018ABC08Poster.pdf

"paadunken

13m

Om ikke annet, så har Susanne Stuffers idag betegnet konkurransen til PCIB som minimal:

’ Data from ESMO confirm the level of complication to develop targeted therapies for bile duct cancer. Hence, we believe PCIB has good cards, and little competition from these kinds of approaches going forward’"

"studenten86381

1m

Det er en tøff påstand etter med tanke på Nucana og NUC-1031. At PCIB har gode kort ja, men konkurranse-bildet ser da endret ut? Vurderer hun de som ‘little competition’ med tanke på pasient-utvalg? Neste kvartalspresentasjon blir det hyggelig å høre ord om det fra PCIB."

Kan selskapet bekrefte om konkurransesituasjonen er endret eller ikke.

Ellers taknemmelig om selskapet kan utdype dette ytterliggere.

MVH

Investor


#63

Hyggelig bekreftelse fra selskapet og Stuffers. Takk for at du deler :+1: