Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Fundamentale Forhold (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2946851a8>

#64

Litt flere kurver i Kaplan-Meier diagrammet. (Alle kurvene tar utgangspunkt i at de pasienter som lever per idag, ikke lever lengre).

Verdt å merke seg:

  1. Nucana ser så langt ikke ut til å ha noen bedre overlevelse ift ABC-02. De har 4 pasienter i live ved siste avlesning, så lever disse lenge, kan dette endre seg.
  2. Hilar pasientene i utvalget til Nucana ser ut til å klare seg dårligere enn ABC-02, noe som setter resultatene til PCIB i et interessant lys.
  3. Kaplan-Meier i cohort 4 vist for første gang mener jeg. Ser virkelig ut som om det er dramatisk forbedring av overlevelse når man ser det slik. 50% levde lengre enn 30 mnd som vi vet.

Små tall, men interessant uansett synes da jeg.


#65

Spekulerer litt videre på hvorfor hilar (perihilar) ser ut til å dårligere prognoser enn gjennomsnittet for studiet. Jeg er ikke lege, men kanskje noen med medisinsk bakgrunn vil kommentere følgende teori:

Extrahepatic/hilar/perihilar er mer alvorlig fordi en blokkering her blokkerer alt, mens en blokkering inne leveren, blokkerer kun en av mange mulig veier

Svaret får vi først i den pivotale studien, men mens vi venter kan vi jo spekulere…
Se bilde nedenfor. Dette er interessant fordi hvis denne teorien stemmer, så kan PFS/OS være lavere enn 8/12 mnd for denne gruppen, noe som setter tallene til PCIB i et enda bedre lys.


#66

Finnes det en TA tråd for PCIB ? Eventuelt noen som ønsker å dele en TA? =)


PCI Biotech - Teknisk Analyse (PCIB)
#67

Da har jeg foretatt et dypdykk innen medisinsk statistikk, spesifikt rundt interimanalyser, som er særdeles relevant for PCIB nå. Og jeg har gjort noen oppdagelser som jeg tror forumet vil finne interessant. Jeg har kjørt noen simuleringer jeg skal forsøke å forklare. Beklager hvis innlegget blir for langt, da er det evnt bare å hoppe til konklusjonen.

Hva jeg gjorde.

  1. Satt opp et Excel ark med fiktive pasienter, fordelt på kontrollarm og fimaChem-arm. En kolonne for dosert dato, en kolonne for når en progression event forekommer, PFS i dager, PFS i måneder, Time from randomization i dager, Status på sjekktidspunkt (0=Ikke event, 1 = event).
    For å gjøre noen realistiske simuleringer av når event inntrere, har jeg brukt en randomfunksjon, hvor kontrollarmen har blitt gitt et gjennomsnittlig PFS på 8.5 mnd, og fimaChem 10.9 mnd. Vil påstå dette er veeelding konservativt. Men det er med vilje for å illlustrere poenget.

  1. Så later jeg som jeg er monitoring komiteen, som har som ansvar å følge med på dataene og stoppe studien ved safety issues eller hvis det er uetisk å randomisere ytterligere pasienter. Jeg har gjort litt research og såvidt jeg forstår er det vanlig å på forhåned definere en target hazard ratio(altså forholdet mellom andelen events i kontrollarmen og andelen events i behandlingsarmen) . Nedenfor er en tabell som viser utviklingen i de to armene over tid, gitt dataene i tabellen over. Kort forklaring. For hver måned åpner komiteen opp dataene og sjekker for events i hver gruppe. Vi beregner andelen som er event-fri i hver gruppe. Vi beregner deretter hazard ratio som er hazard rate i kontroll arm delt på hazard rate i behandlingsarm. Deretter beregner vi 95% konfidensintervall. Helt til høyre har vi vår predfinerte grensverdi for hazard ratio. Det vi nå håper på er at det konfidensintervallet for hazard ratio flytter seg ned under den predefinerte grenseverdien for hazard rato.

  1. Jeg kommer nå til det som jeg synes er meget interessant og spennende her.

I figuren nedenfor ser vi plottet som viser dataene i tabellen over. Som vi ser faller konfidensintervallet nedenfor den definerte grenseverdien allerede i mai 2020! Og dette er altså med veldig konservativ forskjell i de to gruppene. Dette inntrer når man har rekruttert 22 pasienter i hver arm. Hazard ratio er da 0.45 med konfidensintervall 0.17 til 0.72. Jeg sier ikke at dette er verdiene i PCIBs studie, men det illustrerer poenget i at PFS som endepunkt i en slik studie kan gi raskere avbrytelse av studiet enn mange tror! Ved en anledning vil jeg kjøre en tilsvarende simulering med en større forskjell mellom armene, feks 12.5 mnd i fimaChem-armen. Kontrollarmen bør jo lande rundt 8 - 8.5 mnd, basert på historiske data.


#68

Fine greier. Hvilken sannsynlighetsfordeling trekker du PFS fra?


#69

Gjort det enkelt. Bruker kun Excel-funksjonen =RAND(). Trekker da et tall mellom 0 og 1 og ganger opp så jeg får et ønsket gjennomsnitt. For fimaChem-armen innebærer dette de nevnte gjennomsnitt og en varians fra 0 til 720 dager. Man kunne sikkert brukt en mer sofistikert måte å trekke på. Kom gjerne med forslag. Kraften i analysen ligger vel i at man kan tidfeste når forskjell mellom gruppene blir statistisk signifikant og det jeg har funnet ut ved at det er vanlig å definere et nivå hvor studien stoppes av etiske grunner.


#70

Jeg ville trukket fra en eksponensialdistribusjon. Den er ikke direkte tilgjengelig i excel som random-funksjon. Du kan lett få det til ved hjelp av et oppslag i en sidetabell med den kumulative fordelingsfunksjonen som du får med excelformelen =EXPON.DIST

Forslag til simuleringsmetode:
Lag deg en tabell med kolonner X og Y der X er tid og Y =EXPON.DIST(X, 1/forventningsverdi, TRUE)
Forventningsverdien er i ditt eksempel 8,5 eller 10,9
Lag en tabell per gruppe.

For å finne PFS til en pasient, trekk et tilfeldig tall U mellom 0 og 1 med =RAND() og slå opp U i Y-kolonnen i tabellen for den pasientgruppen og se hvilken X det tilsvarer.


#71

Håper ikke PCIB blir forsinket pga Trump…


#72

Tror ikke det er noe problem for PCIB


#73

Se lengre nedi sitatet,

Activities funded by user fees that the agency has already collected will continue, but FDA will not have the legal authority to accept user fees assessed for fiscal year 2019 until an appropriation or continuing resolution for the agency’s fiscal year is enacted. This means that FDA will not be able to accept any regulatory submissions for FY 2019 that require a fee payment and that are submitted during the lapse period.


#74

Nå er jo studiedesignet for PF2 godkjent og er er i oppstartsmodus, så dette påvirker ikke PCIB. Det er verre for andre selskaper som har nye studier som skal startes der man ikke har kommet så langt i prosessen at man har betalt avgiftene.


#75

Ja, og poenget ditt er? Som Flottesen skriver er PCIB allerede ferdig med oppsett, så det er ikke noe nytt som settes i gang der i 2019.


#76

Takk for flott innspill. Når det gjelder forventningsverdi for fimaChem armen er den nok høyere enn 10.8 mnd.

Mulig jeg vil legge meg rundt 12. I AbC02 studiet var jo PfS ca 75% av OS. Hvis vi tar 75% av 20 mnd som er ca resultatet i cohort 4 og trekker fra litt havner vi på 12-14 mnd.


#77

Hvorfor har de ikke lagt ut gårsdagens presentasjon???


#78

Hadde de en presentasjon da?


#79

Ja, i går kl 09:30 (lokal tid). En halv times presentasjon.


#80

Da har det vært en kopi av en tidligere presentasjon, ellers måtte de ha publisert den.


#81

‘‘Kanskje den viktigste konferansen i året når det gjelder kontakten mellom biotek og BP og investorer’’ ref JE.

Da antar jeg Pcib har laget en ny presentasjon siden sist, altså juni 2018.

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-70


#82

Nye data fra Aslan i 1L BTC.

60% ORR på høyeste dose på 5 pasienter, men ingen CR. Dor kommer det nok mer detaljer rundt på presentasjonen på fredag. Ikke spesifisert hvilken undergruppe man har behandlet.

Kohort IV PCIB med 5 evalerbare pasienter har også 60%, med 20% CR.

Behandlingen fra Aslan tas som pille noe som enklere og mindre kompleks enn PCI-behandlingen.

Kommer nok mer info på selve presentasjonen på fredag. Tallene reduserer loa for PCIB. Resultatene fra dobbel behandling blir enda viktigere for PCIB.

Konkurransen tilspisser seg og det blir kamp om markedsandelene når produktene kommer på markedet.

Noe jeg har misforstått siden markedet elegant overser nyheten? Andre synspunkter?


#83

Du har oversett overlevelse. PFS på 8.6 måneder skremmer ingen. Det er jevngodt med dagens SoC.

Jeg vil tro PCIB håper å forlenge PFS med 4-10 måneder med sin behandling. Ref til Overall survivival som er ca 12 mnd ved dagens SoC mot 21.7 mnd i cohort 4.

Kan ikke skjønne at Aslan er noen trussel for PCIB. De er jo også langt bak i løypa da de er der PCIB var for 2-3 år siden, dvs i sitt doseeskaleringsstudie.

Blir pussig og biased når du skriver at PCIBs LOA faller som følge av dette.