Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Fundamentale Forhold (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28fa50620>

#84

Det gis sammen med ‘standard of care’, og således er det ikke så lett å vite hvor stor effekten av Varlitinib er alene uten en kontrollarm. PCIB har jo den fordel at den behandler lokalt på det kliniskt mest kritiske sted, nemlig galleveien. Så Fimachem er i denne egenhet godt differensiert fra denne type konkurranse.

Bivirkningsprofilen virker dessuten ganske tung: The most common (≥ 30%) all-grade adverse events (AEs) regardless of causality were thrombocytopenia (62%), neutropenia (52%), anorexia (38%), nausea (38%), diarrhoea (38%), and anaemia (33%); the most common (≥ 15%) grade ≥ 3 AEs were neutropenia (48%), thrombocytopenia (33%), and anaemia (19%).


#85

Snøffelen har tidligere (i går) gitt et godt svar på Aslan


#87

Enig i at 248 ikke skremmer noen, men PFS på den mest effektive dosen er ikke nådd.

«The median PFS for the 200 mg cohort was 248 days and was not reached for the 300 mg cohort»

Ikke en direkte trussel, men klarer de å gjenskape resultatene vil de kunne ta noen markedsandeler når produktet kommer på markedet. Dog noen år bak PCIB.
Markedsandeler slår hardt ut i nåverdiberegningene.


#88

Joda men dette blir spøkelse på høylys dag😂

Godt det finnes skeptikere som graver. Likevel er denne i detalj omhandlet tidligere og avklart som minimal risiko se snøffelen og andres bidrag om aslan. Tenk innen biotek hvor sterk konkurranse andre selskap har kontra det PCIB har. PCIB er i dag i egen liga.


#89

Helt iorden at vi diskuterer konkurrenter, men tror ikke Aslan er en bekymring. Nucana er nok da en større potensiell utfordring både pga god respons og at de er klare for pivotal fase.


#90

Takk for svar. Aslan går vel også for en kombinasjonsbehandling (som PCIB) og effekten alene er vel ikke relevant, så lenge kombinasjonen skaper bedre resultater enn standard of care? Tallene må jo uansett verifiseres i en større studie med kontrollarm.

Ift den lokale behandlingen kan det jo tenkes at en ikke-lokal behandling også får effekter på tumorer utenfor target-området, og således er en fordel. (Hvis man ser bort fra bivirkninger) Btc-kreften er jo ofte av værste og aggressiv sort med spredning til lever, galleblære etc.

Bivirkningsprofilen er nok tyngre, men i god Biotech-ånd skriver Aslan selvfølgelig at «Varlitinib plus gem/cis was well tolerated in the 200 mg cohort; the 300 mg cohort is ongoing»


#91

Utsagn:
“Nucana er nok da en større potensiell utfordring både pga god respons og at de er klare for pivotal fase.”

Her er pcib sitt svar på min henvendelse vedrørende potensielt trusselbilde fra Nucana:

SV: Konkurransesituasjonen for PCIB

|Fra|[Ronny Skuggedal
|Til xxxxxxxx
|Dato|22.10.2018 15:02|

Hei xxxxxxxxxxx og takk for din interesse for PCI Biotech.

Nucana er en av de kjente konkurrentene for PCI Biotech sin utvikling av fima Chem for gallegangskreft. De resultatene du henviser til er som PCI Biotech sine resultater lovende sammenlignet mot ABC-02 studien. Nucana sine publiserte resultater ved ESMO 2018 inneholder imidlertid også andre pasienter enn «inoperable perihilar bile duct cancer patients» og ut i fra det vi kan lese fra posteren til Nucana er det kun angitt resultater fra 4 pasienter som er klassifisert som «hilar» og sammenlignbare med PCI Biotech sin fase I studie. Av Nucana’s 4 «hilar» pasienter ser det etter vår forståelse ut til at 2 fremdeles er i live etter ca 36 uker.

Dette begrensede sammenlikningsgrunnlaget medfører ingen endring av PCI Biotech’s vurdering av konkurransebildet.

Mvh

Ronny Skuggedal

CFO

Ullernchausséen 64

N-0379 Oslo

Norway

Phone: +47 67 11 54 03; Mobile: +47 94 00 57 57

Email: [email protected] Web: www.pcibiotech.com

Fra:
Sendt: 22. oktober 2018 12:46
Til: Ronny Skuggedal <[email protected]>
Emne: Konkurransesituasjonen for PCIB

Hei

Fra tid til annen så dukker det opp info om mulige konkurrenter til PCIB sin GGK-studie.

Fra tekinvestor:

http://www.nucana.com/abc08.html

http://www.nucana.com/downloads/ESMO2018ABC08Poster.pdf

"paadunken

13m

Om ikke annet, så har Susanne Stuffers idag betegnet konkurransen til PCIB som minimal:

’ Data from ESMO confirm the level of complication to develop targeted therapies for bile duct cancer. Hence, we believe PCIB has good cards, and little competition from these kinds of approaches going forward’"

"studenten86381

1m

Det er en tøff påstand etter med tanke på Nucana og NUC-1031. At PCIB har gode kort ja, men konkurranse-bildet ser da endret ut? Vurderer hun de som ‘little competition’ med tanke på pasient-utvalg? Neste kvartalspresentasjon blir det hyggelig å høre ord om det fra PCIB."

Kan selskapet bekrefte om konkurransesituasjonen er endret eller ikke.

Ellers taknemmelig om selskapet kan utdype dette ytterliggere.

MVH

Investor

16.01.2019:
Det som er viktig å få med seg er at indikasjonen som nucana oppererer i ikke er den samme som PCIB oppererer i (hilar) , altså , en sammenligner epler og bananer

lykke til


PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)
#92

Synes at denne har fått for lite oppmerksomhet. Et veldig nyttig innlegg!
Det som indikeres her er jo at dersom resultatene viser moderat bedre i PCIB-favør, vil IDMC muligens allerede i mai 2020 ha grunnlag for å gjøre vurdering i forhold til videre studieform.

Om de ser det uetisk å fortsatt dele deltakerne i to grupper vil det kunne føre til tidlig markedsadgang.

Har du mulighet for å legge inn data med oppdaterte tall fra extensionstudien når de foreligger? I så fall :smiling_face_with_three_hearts::heart_eyes:


#93

Så en artikkel i Forbes som omhandler det rekordstore antallet av NDAer i 2018

Og det som fikk min oppmerksomhet var Figure 2 i artikkelen som omhandlet antall NDAer (New Drug Applications) for selskapene som har levert best på den fronten hhv siste 10 år, siste 3 år og siste år.

Opplagt er det flest big pharma der.

Det jeg synes er en viktig beskjed og lærdom fra den tabellen er at det som må leveres av BP og som forventes av aksjemarkedet er 1 stk NDA per år. Punktum. Noen leverer litt mer, noen mindre, men det er det som er forventningsverdien. og skjer ikke det må det drastiske tiltak til verks. Sjekk feks Takeda som har levert dårlig siste år på NDA-fronten. De så seg nødt til å gjøre noe og svarte med å kjøpe Shire for 62 mrd $. Eller Bristol Myers Squibb som også har levert under pari siste årene har svart med å kjøpe Celgene for 74 mrd$.

I tillegg har vi sett flere kjøp det siste året av biotek i størrelseorden 5-10 mrd $ der BP enten sikres en snarlig NDA eller med en lovende pipeline hvor sannsynligheten for en NDA er stor.

Det er ikke vanskelig å forstå dynamikken her. Det som teller er å levere, og da snakker vi MARKEDSFØRINGSTILLATELSE. Eller straffes selskapet av aksjemarkedet.

Så til poenget, når BP virkelig er villig til å grave dypt for å sikre seg et assett eller biotek er det en parameter som er avgjørende og det er LOA (Likelihood of Approval), fordi aksjonærer ikke er interessert i annet enn at det leveres.

Derfor mener jeg PCIB sitter på gull. Det vi vet så langt er at sannsynligheten for å få en NDA og markedsføringstillatelse for Amphinex på GKK er svært god.

Og det blir ikke bare en NDA, behandlingen blir også første linje.
Men det stopper ikke der, blir Amphinex for GGK godkjent er veien svært kort til enda en NDA for pancreas cancer. Kreft som oppstår i “pancreatic tube” er så og si identisk med den som oppstår i “bile duct tube”. Mao en “sitting duck” for NDA nummer .
Og vi vet at PCI på H&N har ekstremt gode resultater, mao NDA nr i løpet av kort tid.

Det er selvsagt også mange muligheter med andre “hulroms-krefter”, og Amphinex har muligheten slik feks Keytruda har gjort å kreere NDAer på løpende bånd.

Lykkes vi med gallegangsindikasjonen blir det selvsagt vanvittig interesse for PCIB.

LOA, I am just sayin it.


#94

Takker og bukker snøffelen.
Du klarer alltid å få fokusert på hva som er viktig og skaper ro i sjelen.


#95

Man kan få komparativ informasjon ved å benchmarke mot Standard of care’ gitt i andre studier. Den gruppen som angivelig hadde ORR i 3/5 pasienter har bedre over all responsrate enn sammenlignbare studier med behandling av Cis-Gem. Se følgende tabell:

I denne metaanalysen fra 2015 ses at ORR for Cis-gem regime (standard of care) strekker seg fra røffelig 20 til 40%. Mitt poeng er da bare at ORR på 60% i en så liten populasjon (n=5) ikke er sikkert bedre enn standard of care. Man kan med litt flaks oppnå samme ORR med standard of care i pasientpopulasjonen. (For god ordens skyld: den kan på den andresiden også potensielt overraske på oppsiden, når flere pasienter blir behandlet)

PCIB har også en liten pasientpopulasjon i sitt studie, men det jeg synes er oppløftene er at de har hatt 3 CR i de to armene som fikk høyest dose. Så hva er sannsynligheten for å oppnå CR med standard of care? Se utdrag fra samme metaanalyse:

Det er med andre ord veldig uvanlig. Av den grunn synes jeg PCIB sine tall ser sterke ut ved benchmarking mot standard of care.

Som du sier kan det være bra at Varlitinib er en systemisk behandling med effekt på ev. metastaser, lokale som fjerne. Mitt poeng er bare at denne behandlingen ikke er innretta mot lokalbehandling i gallegangen, noe som differensierer PCIB fra denne såkalte potensielle konkurrent. I et hypotetisk scenario der begge behandlinger blir godkjente vil klinikeren både være interessert av kontroll av den lokale involveringen i gallegangen, samt redusere metastasbyrden. Jeg tror på harmonisk sameksistens snarere enn kamp om markedsandeler i dette hypotetiske scenarioet.


#96

Nemlig, that is the question to ask. Og legg til at på lesjonsnivå så krympet man 17 av 19 tumorer, samt at 12 av 19 forsvant helt. 2 behandlinger vil trolig forbedre disse tallene, og når tumorreduksjon gir direkte klinisk nytte, med nærmest garantert økt overlevelse så sitter vi med gåsa som legger gullegg.


#97

@Snoeffelen,

Would you expect LOA to increase if the double treatment effect data from extension study shows improved results?


#98

Not being snøffelen, I would say yes, definitely.

That is because effect is one of the main hurdles on the approval pathway. No effect equals no approval, and good effect equals higher probability of approval.


#99

Takk for svært gode innlegg, @Snoeffelen og @Bra_Britt.

Vi bør stadig minne oss sjøl om det valget PCIB gjorde høsten 2016; nemlig å gå for en videre klinisk utprøving basert på dobbel behandling.

Ingen av kohortene i doseeskaleringsstudien - heller ikke den fjerde - viste noen Dose limiting toxicities. Og som @Snøffelen nevner; resultatene på lesjonsnivå var intet mindre enn oppsiktsvekkende.

Så er det jo allment og brutalt slik at enten lykkes man med en produktkandidat eller så feiler man. Utfallet er med andre ord nådeløst binært.

Man kan støtte seg til de mest omfattende statistiske analysene av sannsynligheten for å lykkes, men sannhetens øyeblikk kommer til slutt.

Arctic Securities’ analyse fra februar 2018 (oppdatering i oktober 2018) benytter en LOA på 51 %. Den generiske verdien i følge Nature Biotechnology er den samme (50 %).

Med en godt differensiert portefølje innenfor biotekbransjen (norske og utenlandske selskap) ville jeg nok ha tatt mer hensyn til generiske størrelser og anslag fra kompetente analytikere.

Med egen investering i PCIB som dominerende i porteføljen har jeg ikke lagt skjul på at min vurdering av sannsynligheten for suksess er langt høyere enn sannsynligheten for flopp.

Det siste er sjølsagt alltid mulig helt fram til siste stempel er gitt, men den risikoen er veloverveid fra min side.


#100

@Wannatri

Skal gjerne følge opp dette når vi får nye data. Enn så lenge benytter jeg forventningsverdi for SoC of fimaChem på hhv 8.5 og 16 mnd. Jeg har nå gjort en liten vri i analysen. Først og fremst har jeg benyttet @busk1 sin eksponentialfunksjon. Dernest har jeg satt opp dataene litt annerledes og jeg har kjørt totalt 6 simuleringer. Random-funksjonen gjør at man får litt ulike tall hver gang. Dette simulerer jo den virkelige verden, der man kan være mer eller mindre heldig med de pasientene man rekrutterer inn i studien.

I figuren nedenfor har jeg plottet Hazard ratio med tilhørende øvre og nedre konfidensintervall, et såkalt “tree plot”.

Figuren skal tolkes slik at hvis konfidensintervallet er nedenfor 1, kan vi med statistisk signifikans (p<0,05), si at fimaChem behandlingen er bedre enn Standard of Care.

Som man ser kan man være mer eller mindre heldig med utvalget, men det kan se ut som om resultatene konvergerer mot at 1 krysses mot slutten av 2020. Det er da det mest realistiske scenario, men mulighet for at det skjer så tidlig som i Q2 2020 og ikke før Q2 2021.

Merk at dette fortsatt baserer seg på 1. pasient dosert 01.04.2019 og en rekrutteringshastighet på 40 pasienter i året.


#101

Takk for særdeles gode og matnyttige innlegg.

Matte og statistikk er alt:)


#102

Tusen takk for det @Investor! Veldig interessant! :+1:

Gleder meg til du/vi får oppdaterte tall fra Extensionstudien å tygge på! Det kan gi oss verdifull informasjon før aksjen blir “allemannseie”.

Det er fra ny informasjon blir tilgjengelig og frem til alle har fått med seg betydningen av denne det er mulig å kjøpe billig til redusert risiko. Se melding av 20.12.17 med påfølgende kursutvikling som eksempel. For å gjøre riktige kjøp bør man da ha forberedt seg godt, og på forhånd vite/mene noe om hva som er gode og middels gode resultater.

Takker for bidrag, og venter i spenning på neste melding fra selskapet. :+1:


#103

Takker for ett godt innlegg Snoeffelen. Som vanlig er du ekspert paa aa fokusere paa ballen. Det var en glede og lese det. Naa skal jeg lese det en gang til;-))


#104

ETH Zurich one of Pci biotech key academic partners. Found this fun video about this institution, their achievements and areas of research … it is good to learn about who we are sleeping with!

The key message is “our ideas become products”