Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

PCI Biotech Holding: Kvartalsrapport - Q1 2020

Investeringer: #<Tag:0x00007f877625e798>

Utsikter og forventinger.

Det er nå 12 børsdager igjen til Q1.

Spørsmål/avklaringer jeg ønsker besvart under Q1. Hold gjerne denne tråden til disse temaene og mindre kurssnakk etc.

  • Jeg har en forventing om at PCIB kan lette litt på sløret ifm hvilke land som fortsatt rekrutterer i RELEASE studien. Som @Investor har påpekt har Vaccibody meldt om at «Germany has as one of few countries not tanken steps to stop enrollment of patients». Nucana har meldt om følgende: «enrollment of new patients in its ongoing clinical studies har temporarily paused». Vil land som fortsatt har sites åpne innrullere pasienter på bakgrunn av det er en alvorlig, sjelden sykdom og uten godkjent behandlingstilbud (kun anbefalt behandling)?
  • Status på «previously communicated opportunities for removal of unnecessary recruitment hurdels in the study protocol» (RELEASE).
  • Regulatorisk godkjennelse for oppstart av studier i Taiwan foreligger. Er planen 3 sites og 20 pasienter der? Hvordan er status for regulatorisk godkjennelse i Sør-Korea, og hvor mange sites og pasienter er planlagt innrullert der?
  • Har dere tanker om å øke med flere sites og innrullering av flere pasienter i Asia, enn opprinnelig planlagt, mtp koronasituasjonen som vil gjøre at guiding av interim vil opprettholdes?
  • Status på ny hjemmeside og oppdatert presentasjon av selskapet på hjemmesiden (er det en grunn til at dette er satt på vent…?)
  • Er strategi på Vacc avklart? PW nevnte på spørsmål at det var noe mer interesse på Vacc etter ESMO enn før, er det fortsatt interesse for Vacc?
  • NAc. Har AZ analysert ferdig data fra forsøkene de gjorde utenfor onkologi de siste 6 ukene i 2019?
  • Når begynte CMO?

Setter som alltid stor pris på @Sorlendingen (med flere) som stiller spørsmål under Q&A. Selv vil jeg stille spørsmål via webcasten.

25 Likes

Vær oppmerksom at kvartalsrapporten presenteres uten aksjonærer og andre fysisk til stede. Det sier seg egentlig sjøl på bakgrunn av nå gjeldende smittevernråd.

Kilde: E-post fra Skuggedal

4 Likes

Synes du burde spisse spørsmålet ditt ang. FimaVacc.
Nå har de gjentatte ganger i ett år sagt at det er interesse for FimaVacc. Dette er er veldig vagt, og hva mener de mer konkret med dette utsagnet?

Jeg ville spurt om når de forventer avtaler innen FimaVacc, eller noe i den duren.

4 Likes

La meg legge til at jeg har bedt selskapet vurdere om rapporten kan slippes kvelden før. Det ville gi aksjonærene muligheter til å stille mer relevante og presise spørsmål.

Kanskje vil det hjelpe om flere fulgte opp dette overfor ledelsen. Gjerne noen av dere som pleier å møte opp ved kvartalspresentasjoner og som ledelsen kjenner.

32 Likes

Den likte eg veldig :slight_smile:

2 Likes

Skal vurdere hvordan jeg formulerer meg. De guider ikke på mulige avtaler så er ikke vits i å stille spm som ikke fører noen vei

6 Likes

Kanskje ikke spørsmålet flest er opptatt av, men selskapet har guidet på fimaVACC “Phase I results published in scientific journal” i 1H2020.
Kunne være interessant med en kommentar rundt det.

14 Likes

Maybe also the new website :joy: this a perfect working from home task

10 Likes

Er der muligheter for å delta via telefon?
Sørlendingen er jo fantastisk dyktig i å stille spørsmål og tilleggs-spørsmål som følge av PW’s svar.
Er redd for at bredden i denne dialogen blir borte uten muntlig kontakt.

2 Likes

Et annet spørsmål er hvordan fremdriften er hos de andre samarbeidsavtaler innen FimaNac og spesielt - Biontech avtalen, om PCIB kan gi en dypere status rundt denne…

4 Likes

Ikke sikkert man får svar, men Pål Falch antydet at han trodde de kanskje har gitt AZ en tidsbegrenset opsjon innenfor deler av Nac frem til 30.06. Er denne i såfall innenfor mange indikasjoner og går den også utenom onkologi-feltet?

4 Likes

Hva med årsrapporten på onsdag. Det kommer kanskje noen ord fra Per der? Ikke de store tingene, men regner med at de kommenterer utviklingen der.

1 Like

Ja den skal leses “fra perm til perm”.

2 Likes

Må innrømme det der høres litt usannsynlig ut. En slik opsjon ville vært meldepliktig? Eller kunne det falle under unntaksbestemmelsen i informasjonsplikten?

3 Likes

Litt usikker, jeg ville også tenkt at den var meldepliktig, men kanskje kan man si at markedet var orientert når 6-månedersfristen var annonsert?

Det er vel også realistisk å tro at ingen av de andre forskningssamarbeidene på Nac går mot samme indikasjoner, slik at en opsjon er unødvendig. Hvis de har gode mRNA-resultater i disse andre samarbeidene kan det selvfølgelig hende at AZ likevel gjerne har ønsket “first refusal” på Nac-avtale for å unngå at noen annen inngår en bred Nac-avtale før dem. Kanskje som en “deal” sammen med at deres identitet ble avslørt i november.

5 Likes

Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvor mye interessant det ligger utenom m RNA,

jf. https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_interference.

Skuĺle det være slik at alt utenfor messenger RNA er å regne som en restekurv" ut fra hvilke prekliniske "resultater som er oppnådd ved hjelp av fimaNAc-teknologien, så vil eventuell eksklusivitet til fri bruk for alle formål knytta til mRNA, i praksis være ensbetydende med hele produktområdet fimaNAc.

Komplisert dette her.

4 Likes

Kunne noen stilt dette spørsmålet?

Får vi før 01.07.20 beskjed om det blir ein avtale eller ikkje med AZ? Eller er det kun forhandling som blir avslutta før 01.07.21 og svar/signering fra AZ kan komme etter den 01.07.21?

3 Likes

Hvis vi ikke får svar før 1.7 er det jo fordi forhandlingene går å overtid. Det vil jo om nødvendig forhandle videre etter 1.7.

Når det er sagt er min spekulasjon at dersom de nogenlunde er i mål nå, vil avtalen bli signert og oversendt PCIB dagen før kvartalspresentasjonen, -slik det ble gjort før Q3, med at utvidelsen innenfor andre sykdomsområder med AZ ble børsmeldt.

12 Likes

Min (optimist-)magefølelse sier det samme :sweat_smile::partying_face: Neste tirsdag kveld… :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::joy:

7 Likes

Det blir spennende neste uke.

Pri 1 er om firmachem i rute kan løfte oss til ny Ath.

Pri 2 er om de er i mål med AZ og hvor mange lisens avtaler som kommer :+1:

2 Likes