Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f5853783d88>

#9527

Ok Lothian, kan begrense meg til denne.

Når det gjelder nyheter, må man alltid vente på bekreftelsens sakrament.


#9528

På tide at PCIB blir dratt oppover av den generelle oppgangen i biotek (slik NANO blir i dag)…

Burde ha vært over 30 for lenge siden.

Lothian


#9529

Ja. For det er ikke en fundamental stigning i heeele tatt.


#9530

Bra robotherjing i NANO også ser det ut til?

I mellomtiden får vi vente på noe fundamentalt fra PCIB.

Lothian


#9531

Dagens takeaway! Fantastisk! :joy::rofl:


#9532

Tålmodighet @Lothian, tålmodighet!

De kjørte emisjonen av en grunn! :slight_smile: Venter vi lenge nok, blir det veldig godt! :smiling_face_with_three_hearts:


#9533

Ja, må vel være en grunn for at de foretar en emisjon på ca. 400 mill uten at de har troen og er optimistiske for tiden fremover…(?)


#9534

Synes det var litt interessant å se hvem som har speakers og hvem som er sponsorer på mRNA konferansen i Boston. Mitt inntrykk er at BioNtec og Moderna og Cure Vac satser veldig hardt på dette feltet. 5-6 store er med i dette forholdsvis lille miljøet. Bare 21 sponsorer.

De tre som sannsynligvis er kommet lengst i verden skal presentere plattformen. BioNtech er en av disse tre.

Selv om jeg ikke tror det, kan det jo være en liten sjanse for at Pcib /amphinex vil være en del av denne presantasjonen til BioNtech.

Og når vi vet at alle i toppen her har brukt nærmere 100 milliarder på oppkjøp og levering er flaskehalsen, blir det ikke småpenger om pcib er løsningen.


#9535

Som Snøffelen sier, det er fase 3 toget som er har startet :steam_locomotive::steam_locomotive:


#9536

Tirsdag kommer til, som vanlig, å bli et laaaangt gjesp for de som forventer stooore nyheter.

Jeg håper på “kun” 3 ting - >

  1. At det fremdeles er 3 gjenlevende igjen fra fase1 i fimaCHEM
  2. Utrulling av sites for pf2 går bra
  3. Ingen endringer i guidingen for resultater fra fimaVACC, altså i løpet av 2018

#9537

Hvis PW servere nye utsettelser i fimaVACC så tror jeg han sitter lett i stolen.


#9538

Det vil være skuffende, men på den andre siden bør det ikke bli noe kursras ut av det fordi fimaVACC knapt er priset inn i aksjen fra før etter min mening.


#9539

Ikke undervurder effekten av skuffede aksjonærer. Se på hva som skjedde i Photocure i går.


#9540

Helt enig, InVivo. En logisk børs eksisterer ikke og en eneste forsinkelse, om det så er bare utsettelse av opppussingen av styrerommet til styret i pcib, så blir det negativt for kursen.

Det er fremdeles meget lavt volum ergo nesten ingen som kjøper. De sitter da muligens på sidelinjen å venter på det alle vi andre venter på, nemlig gode nyheter vi ikke har hørt snurten av på 11 måneder. 11!?!

TTT? Nei, jeg døper det om til TTSIISHLT MPCIB(TingTarSåInnISvarteHælvetesLangTidMedPCIB).


#9541

Mulig denne har vært lagt ut før?:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/pp/c7pp00176b


#9542

Når det gjelder de tre gjenlevende, mener jeg vi de nå har levd så lenge at vi må forvente at de begynner å falle fra og ikke påvirke kursen. Gjennomsnittet i August mener jeg er 22 mnd i august om du tar med han fra kohort 2. Men om tre stk fortsatt lever om ett år bør det ha veldig mye å si. Mitt inntrykk er at det er svært få historisk overlevende over 36 mnd. Jo flere langtidsoverlevende jo større sjanse forstørre immune respons.

Dette er bare ukyndig fabulering. Kanskje Snøffelen med m.fl har synspunkter?


#9543

På tirsdag skal Walday på podiet igjen, trolig for siste gang i år. I lys av tidligere guiding og utsagn som at dette året skulle bli langt mer spennende enn fjoråret, tror jeg Walday ikke vil være upåvirka av situasjonen. Det burde han heller ikke være - særlig fordi de fleste aksjonærene de to siste månedene har opplevd en halvering av pengene sine.

Styrelederen vil mest sannsynlig sitte ringside. Det samme vil flere av de største og av de mest kompetente aksjonærene.

Mot dette bakteppet bør ledelsen informere grundig om alt den kan informere om. Mye kan eller bør det ikke sies noe som helst om. Desto mer må vi kunne vente avklaring på områder som:

  • Oppdatert status for den utvida studien for dokumentasjon av sikkerhet og tolerabilitet.

  • Når og hvor vil de endelige resultatene fra fase 1 i vaksinestudien bli lagt fram.

  • Hva gjenstår nå å få på plass før den pivotale fasen i gallegangsstudien kan starte opp?


#9544

Levert i henhold til guiding altså.


#9545

Fin den columna, vier hvor vidt plattformen til pcib favner og hvor godt den virker.

Min personlige favoritt er denne. Har store forhåninger og håper resultatene blir fremlagt på ESMO Geneva og skaper verdenssensasjon. Det beste er at de har patent til 2032, trur eg.

https://translate.google.com/translate?hl=no&sl=en&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5893651/&prev=search

For in vivo vaksinering vil antigenet og fotosensibilisatoren vanligvis bli administrert ved lokal injeksjon etterfulgt av belysning av injeksjonsstedet. Ved en slik prosedyre vil celler i det opplyste området bli utsatt for gradienter for både fotosensibiliserende konsentrasjon (avhengig av avstanden fra injeksjonsstedet) og lysdose (avhengig av hvor dypt i vevet APC er). En brøkdel av APCene i vaksinasjonsområdet vil således motta en optimal kombinasjon av fotosensibilisator, lys og antigen og aktivering; og disse APCene kan være tilstrekkelige til å premiere en CD8 + CTL immunrespons, selv om andre APCer kan motta suboptimale eller jevn giftige doser. Siden utviklingen av PCI-teknologien for terapeutisk kreft er peptidvaksinasjon et viktig mål, har vi utført in vivo- studier med to kreft-relevante peptidantigener for å vise at teknologien effektivt kan prime CD8 + CTL-responser fra det endogene T-cellerepertoaret. Våre resultater viste tydelig at PCI-teknologi effektivt kunne fremkalle og signifikant øke antigenspesifikke CD8 + CTL-responser på begge peptidantigenene. I tidligere studier har et tilsvarende virkning er demonstrert med ovalbumin proteinantigenet i mus adoptivt overført med OVA 257-264 -spesifikke transgene T-celler ( 21 - 23 , 50 , 51 ). Resultatene i foreliggende arbeid er imidlertid den første demonstrasjonen av priming av CD8 + T-celler fra den endogene T-cellebassenget med klinisk relevante peptidsekvenser, idet teknologien beveges vesentlig nærmere en klinisk bruk for peptidvaccinering hos mennesker. I tillegg viser resultatene at kreftspesifikke CD8 + CTL responser indusert ved PCI vaksinasjon er funksjonelle, da vi fant IFN-y effektor cytokin produksjon ved in vitro restimulering med kreft antigen. Videre in vivo studier vil være nødvendig for å teste effektiviteten av PCI vaksinasjon med ytterligere kreftrelaterte antigener og tumor neoantigener, samt å undersøke funksjonaliteten av CD8 + CTLs mer detaljert, for eksempel ved å analysere effekten på lysis av tumorceller.

Tillsammans viser resultatene av nåværende arbeid at PCI-teknologien ved bruk av TPCS 2a har et stort potensial for å forbedre effekten av peptidbaserte vaksinasjoner, både ved å øke MHC klasse I antigenpresentasjon og ved en mulig adjuvansvirkning av den fotokjemiske behandlingen. Av flere grunner er TPCS 2a et veldig bekvemt molekyl for bruk i kliniske vaksineapplikasjoner: (i) i fravær av fotoaktivering har TPCS 2a generelt lav systemisk og lokal toksisitet; (ii) TPCS 2a kan autoklaveres og er stabil i oppløsning ved romtemperatur i flere år; og (iii) stoffet (administrert systemisk) er allerede testet med lovende resultater i flere kliniske studier for lokal forbedring av effekten av cytotoksiske stoffer i kreftbehandling ( 20 ).

Selv om fokuset på nåværende arbeid har vært på terapeutisk kreftvaccinering, kan effekten av PCI potensielt også være av verdi også for terapeutisk vaksinering mot infeksjoner av virus og intracellulære bakterier, og også for profylaktisk vaksinasjon av sykdommer der en forbedret CTL-immunrespons ville være av verdi. Det arbeides for å optimalisere PCI-vaksineringsregimet og for å identifisere mulige synergistiske kombinasjoner av PCI med adjuvanser, vaksineavgivelsessystemer og immunoterapeutiske midler. En klinisk fase I-studie hos friske frivillige har nylig blitt startet for å studere sikkerheten, toleransen og effekten av intradermal PCI-basert vaksinasjon.


#9546

Litt mer haussing og spekulasjon.

Om det nå er slik at Pcib mener resultatene er slik at de sitter på den største diamanten som verden noen gang har sett i biologiens verden, kan det gi en forklaring på hvordan emisjonen ble fullført og at de ville gjøre den så aksjonærvennlig som mulig med minst mulig utvanning?

Verden må fremstilles som veldig rar for PW &Co. Når de la ut fimachemresultatene som de mente var veldig gode, raste kursen. Og når de legger frem emisjonen for at trofaste aksjonærer skal ta del i den fremtidig paradigmeskifte i vaksinasjonen, blir den belønnet med kursras.