Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure fundamentale forhold (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007fc26a5b6d30>

#1596

Når ble denne informasjonen presentert


#1597

https://www.urotoday.com/conference-highlights/aua-2018-northeastern-section/107580-nsaua-2018-the-optimal-management-of-non-muscle-invasive-bladder-cancer.html

Enhanced vision of bladder lesions is therefore recommended and quite critical. Narrow band imaging (NBI) is one of the available image enhancing techniques, whereby the vasculature of various lesions is increased and given a greenish color. In a randomized study assessing the effect of NBI vs. standard white light cystoscopy no difference in the overall cohort was seen. However, while no difference was seen in the intermediate and high risk subgroups, lower recurrence rate were seen in low-risk patients with no carcinoma in situ (CIS) that were monitored with NBI.1 Another modality is the blue light cystoscopy (Cysview) which is a photodynamic diagnosis system used to visualize CIS lesions better. A meta-analysis including 9 studies with 2212 patients demonstrated that 24.9% and 40% of patients had at least one additional Ta/T1 tumor and additional one CIS lesion, respectively, detected using Cysview, that was not detected with white light cystoscopy.2 Cysview has been shown to save cost (15% savings) while improving expected clinical outcomes: improved accuracy, lower 5-year recurrence rates, less progression to muscle-invasive disease.3 Dr. Fradet then gave his own opinion on the usage of NBI an Cysview. According to him, there is more convincing data for the use of Cysview for both reducing the recurrence risk after TURBT, and for identification of CIS in patients with positive cytology. Cysview requires preoperative instillation of the product approximately 30-45 minutes before TURBT, which is quite compatible with the OR turnaround. NBI is more convenient for the diagnostic and follow-up cystoscopy and for upper tract investigation of CIS.


#1598

Snoeffelen
Takk. Det er betryggende å ha konkurrenter parkert og en label på dem som viser klart og tydelig at de ikke utgjer en reell trussel mot BLCC teknologien.


#1599

Når denne urologiske klinikken som sier de har tjue års erfaring skaffer seg twitter, hva er det aller første de twitrer om?

https://www.fogcityurology.com/


#1600

Enda en av de som ikke er listet på Cysview.com også.


#1601

Det begynner å bli mistenkelig at der ikke kommer en opw med alt som dukker opp av positiv omtale og sykehus som fremhever sitt innehav av BLC.


#1602

Jeg tolker vel det som at en ikke bør forvente hockey stick på q3 akkurat


#1603

Hadde du egentlig forventet en PW på nåværende tidspunkt?


#1604

Kanskje litt vel optimistisk. Men i forhold til at det guidet ikke positive tall i år så nærmer det seg godt positive tall skulle en tro med alt som allerede er fremkommet. Blant annet at Bellete snakket om allerede 25 % av det første område ved Q2 (Washington/Baltimore)


#1605

får vel sprite opp tråden litt med noe ferskvare:
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/georgia-urology-physicians-use-innovative-technology-to-hunt-down-and-treat-bladder-cancers-1027631577.

3 uker til action!


#1606

for de som ikke gidder å ta seg tid:"“Blue Light Cystocopy with Cysview is a game changer,” said Dr. Adam Mellis of Georgia Urology. “It is rapidly becoming the standard of care for patients with bladder tumors.”


#1607

Nice tekdude, klart Cysview blir SoC:

“Blue Light Cystocopy with Cysview is a game changer,” said Dr. Adam Mellis of Georgia Urology. “It is rapidly becoming the standard of care for patients with bladder tumors.”


#1608

Fortsetter jo bare å komme.

“Georgia Urology physicians are currently using Blue Light Cystocopy with Cysview at Northside Hospital Forsyth in Cumming, one of only three sites in the state offering this state-of-the-art technology.”


#1609

De virker å være i rute til å øke omsetningen i US med ~150% til 2020 :blush: Q3 blir spennende.

Var det ikke 44mill de hadde i US i 1H18?


#1610

For meg virker det ikke å være noen tvil om det blir suksess. Mer om når. Og det kan være kursen kan få seg en trøkk før det. Håper bare alle som er inne orker å sitte gjennom en eventuell dipp. Ikke gi noe gratis til MW-snylterne.


#1611

Det er noen grunner til at Einarsson synes den veldig gamle guidingen er pysete:

Selv om Photocure bare oppnår 1/8 av markedet de selv anslår i top 25 områdene, så ser man altså på en omsetning på 10-gangeren av det de har nå.

Jeg mener de glatt bør ha et hårete mål om 20-25% av HELE markedet.


#1612

Men nå burde vel uansett invitasjon til Q3-pres komme en av de nærmeste dagene. Det er jo lov å håpe at de slipper noe juicy info i sammenheng med det :sunglasses:


#1613

Nettopp! En nærmest endeløs rekke av positive artikler fra urologer som lovpriser BLCC teknologien og spår den en ny fremtid. Min salige mor sa alltid at man skal lytte når gamle hunder bjeffer.

Dem som stadigvekk kommer med denne lovprisingen av BLCC er ikke hvem som helst. Det er fagfolket, det er dem som står midt i denne stygge sykdommen hver dag og som ønsker seg det beste av det beste for å hjelpe personer med å få bekreftet/avkreftet hvorvidt den de undersøker har utbrudd av blærekreft. Da er det ikke så rart at de blir over seg av begeistring når de går fra hvitt lys og over til BLCC teknologide.

De artiklene som skrives leses også av fagmiljøet ellers i USA, og utenfor USA. Jeg er ikke i tvil om at fagpersoner og fagmiljøer ønsker seg denne teknologien når de skjønner hvilke fantastiske resultater andre urologer oppnår med utstyret.

Samtidig skal vi ikke være blinde for at sykehus og klinikker ikke har en utømmelig pengesekk. Følgelig å de prioritere pengebruken sin, selv om vi snakker om USA. Dog vil jeg tro at i et system der sykehusene konkurrerer om pasientene, så vil det være innlysende for sykehusledelsen at dersom de blir hengende etter og ikke kan tilby like sikker og god behandling som de sykehus/klinikker som har anskaffet seg BLCC teknologi, så vil de tape pasienter og følgelig tape inntekter.

Jeg tror derfor at sykehus/klinikker som har fagmiljøer som har lest seg opp på BLCC teknologien, vil strekke seg langt for å finansiere anskaffelse av dette utstyret og derigjennom sikre seg mot å tape store fremtidige inntekter. Dette presset vil neppe bli mindre når det etter 1 jan 2019 innføres enda bedre refusjonsordninger.

Og det er nettopp på grunn av dette økende fokus og oppmerksomhet BLCC teknologien får i artikkel, etter artikkel, konferanse etter konferanse, samt positive innstilling fra helsemyndighetene, at etterspørselen etter BLCC teknologi og følgelig Cysview som resulterer i den akselererende veksten vi helt sikkert vil få enda sterkere bevis for på Q3 presentasjonen. Er det rart vi PHO aksjonærer gleder oss?


#1614

Godt fundet tekdude - hvad der er meget vigtigt, (Selv om alle her uden tvivl allerede længe har vidst det,) så er denne del jo det - der giver håb for kursen fremover…

““Cysview is the only FDA-approved imaging agent for use with blue-light cystoscopy””


#1615

Og der var shorten økt med ytterligere 15434 aksjer (i går).