Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure fundamentale forhold (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007fc268f3c258>

#1575

Disse 6 millionene de har brukt på å shorte Photocure er vel også knapt sporbare i regnskapet deres. Shorten ble satt forrige torsdag når det var krisestemning.

“We are one of the world’s largest alternative asset managers with over 240 employees working in London, New York, and Hong Kong.”

De har nok en del milliarder under administrasjon.


#1576

Se der ja, et kritisk spørsmål fikk fram uvurderlig kunnskap :grin:


#1578

Dette er kanskje det største problemet jeg har med at handelen på Oslo børs er anonym og shortregisteret så lite transparent:

Musklene til disse gribbeaktørene er så store at de kan gjøre omtrent hva de vil i kursene på aksjer som omsettes for noen skarve millioner hver dag.

http://karloscarstrom.blogg.no/1511792565_meglerid_tatt_bort_i_dag_p_oslo_brs.html


#1579

Shorting er jo ikke prisippielt “feil”. Når man kan gå long, altså kjøpe en aksje fordi man tror på dette selskapet så er det jo ikke noe moralsk annerledes å gå short dette selskapet, fordi man ikke tror på det. Det bidrar jo til en mer effektiv/korrekt prissetting av selskapet.

Det er klart at shorting kan være nedbrytende i et bear-marked. Hvis alle shorter så vil jo trenden være selvforsterkende.


#1580

I Japan har de vel en regel som sier at short-salg kun kan gjøres dersom den forrige bevegelsen i aksjen var opp. Dette er vel en mekanisme for å forhindre akkumulerende short-posisjoner å drive aksjene nedover.


#1581

Trodde det var sånn i Norge og inntil jeg fikk sjekket. Her er regelen at shorting ikke kan utføres ut dagen hvis aksjen har falt mer enn 10% intradag. Og Oslo Børs skal visstnok overvåke handlene så ikke manipulasjon forekommer… Men de virker vel vegentlig å fokusere mer på å holde børsen attraktiv for utlendingene…

Utdrag fra en samtale med DNB
I Norge er det forbudt med udekket shortsalg, dvs at alle som skal selge aksjer må kunne garantere levering av aksjene (feks ved å låne aksjer). Eiendomsretten til de lånte aksjene overføres til innlåner og disse aksjene kan selges på lik linje som andre aksjer kunden måtte eie.

Selve shortsalget utfører kunden på vanlig måte (som et ordinært salg), det være seg gjennom megler eller en elektronisk handelsløsning.

Hvilke kontrollmekanismer som finnes for å fange opp eventuell markedsmanipulasjon må Oslo Børs svare på.

Når det gjelder up-tick så er det ingen regler om dette i Norge, ei heller i andre betydelige, vestlige markeder, så vidt meg bekjent. På generelt grunnlag er det slik at en shortselger alltid vil prøve å selge til høyest mulig markedspris, for deretter å kjøpe tilbake senere på en lavere kurs.

Håper dette ga deg et nyttig innblikk, men jeg tror som nevnt Oslo Børs er det beste stedet å få den informasjonen du er på jakt etter, spesielt mht markedsovervåkning.


#1582

Skal lure på om vi kan se hvem som har lånt ut de aksjene på neste ukes aksjonærliste. Om det ikke er noen store enkeltposter som matcher så kan vi vel anta at de har holdt på en stund.


#1583

Nei shorting er ikke prinsipielt feil, men sånn som det er i norge med full anonymitet for shorterene i handlingen, ekstremt lite innsyn i shortposisjoner, og roboter som har lov til å fikse på aksjekursen ved å slippe ut enkeltaksjer for å stoppe drag oppover så sier det seg selv at haiene sitter med alle kortene.

Bittesmå norske prekommersielle biotech er også ekstra utsatt for disse snylterene sin short&distort, ved at de er ganske så illikvide, hele tiden trenger å hente penger i markedet, og må gå lange perioder uten å kunne slippe positive nyheter.

Skal Norge bare la seg rævkjøre av disse gribbeaktørene mens vi prøver å bygge opp vår egen helsenæring?

Alt jeg ber om er rettferdighet for aktørene.


#1584

De gjør nok litt research før de setter en short, blant annet er det vel tatt inn i beregninga at Photocure har steget bortimot 100% fra bunnen tidligere i år, og til alt overmål langt over de kursmålene de få analysene (Norne og Edison) ligger på.

Og dermed er de på glattisen, for de skjønner nok ikke hele dynamikken i selskapet, og følger nok neppe med på hverken Hegnar Online eller Tekinvestor.

Tviler på at absolutt alle shorter de setter blir gevinst, og her har de neppe fulgt godt nok med i timen.


#1585

Marshall Wace og Genmab, en føljetong:

Runde 1:

image

Runde 2:
https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article10457932.ece


#1586

Er de enda short? :yum:


#1587

Det er no fint for de som laster mer at der er tilgjengelige selgere😉


#1588

Hvem er det Photocure konkurrerer mot.

I alt som jeg har sett blitt publisert er cysview blitt målt mot bruk av bare hvitt lys.

Ett eksempel:“It has been very exciting to see the on-going increase in real world data as a result of this registry study. This publication based on data collected from 2014 to 2016, 9 referral sites, 1632 samples and 533 patients, show that the combination of White Light and Blue Light with Cysview increased the detection on papillary disease by 12%, CIS lesions by 43% and most importantly, resulted in change of management in 14% of patients.”
https://www.cysview.com/news/positive-results-from-blc-with-cysview-r-registry-published-in-the-urologic-oncology-journal

Jeg mener at den reelle konkurrenten er Narrow-Band Imaging (NBI) som også har gode resultater målt mot hvitt lys.
“Additional 17% of patients with NMIBC were visualized with NBI
Additional 24% of tumors per patient were visualized by NBI
On the tumor level, an additional 28% of Carcinoma in Situ (CIS) was identified with NBI
False positive rate did not differ significantly between the two groups”

Fra Olympus sine sider:
The incorporation of NBI into the treatment of bladder cancer helps facilities address key requirements of healthcare reform:

  • Increased Quality of Care – Improved visualization of lesions at cystoscopy can lead to earlier intervention, which may help patients avoid more invasive forms of treatment. NBI can be used at initial cystoscopy and throughout patient management and follow-up.

  • Decreased Costs – NBI is integrated into the existing video platform, with no change to the office/clinic or O.R. workflow. Early diagnosis and treatment in-office may reduce the number of costly O.R. procedures. Bladder cancer currently has the highest lifetime treatment costs per patient of all cancers. [ix]

  • Enhanced Patient Satisfaction – Patients whose physicians use NBI may experience reduced treatment discomfort during treatment and avoid more invasive forms of the disease that lead to bladder removal and creation of a neo-bladder.

Sier ikke at det ene er bedre enn det andre men man bør være klar over hvem man konkurrerer mot


#1589

Dataene har du tydeligvis tatt fra Olympys sin side, men det er greit nok. Det jeg lurer på er om det finnes sammenligninger med BLCC teknologien.
Men jeg tror nok at det vil være plass til såvel denne teknologien som WL. For skulle BLCC teknologien gjøre rent bord og ta 100% markedsandel ville vi PHO aksjonærer blitt så velholdne at vi ikke hadde hatt godt av det. Tenk bare på kurspotensialet ved skarve 20% markedsandel!


#1590

Det ene er helt klart bedre enn det andre.

NBI har ingen effekt på time-to-recurrence eller progression.
Med Cyscview så dobles time-to-recurrence og progression til muscle-invasive er også mye lavere.


#1591

Har ikke funnet noen sammenligning mellom BLC og NBI. Tror det er bekvemt for begge og sammenligne seg med med WL, siden de begge er er bedre enn den.

En fordel som NBI har er at de slipper å tilføre kroppen en kjemisk blanding som koster rundt 1000 dollar pr behandling


#1592

Vil jo tro at dersom de finner flere svulster enn med WL så vil disse faktorene også bli påvirket ved bruk av NBI


#1593

NBI har klassifisering C i AUA guidelines , og «may be used», mens Cysview har B og «should be used», NBI har ikke refusjon, Cysview har refusjon. For å få refusjon må man dokumentere klinisk-økonomisk nytte, det har ikke NBI klart. Cysview og BLC har (lett) gjort det.

NBI er parkert for lengst i forhold til BLC og Cysview.


#1594

Ser jo ut som det blir brukt flere plasser BLC selvom
http://medical.olympusamerica.com/technology/nbi-urology
(Nederst på siden)


#1595

Det gjør de altså ikke. Du driver og synser her, men denne informasjonen er jo presentert på vitenskapelige konferanser, du må følge med i timen.

Cysview = økt time-to recurrence og lavere antall progresjon.
NBI= ikke økt time-to-recurrence og heller ikke lavere progresjon.