Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Photocure småprat 2020 (PHO)

Investeringer: #<Tag:0x00007f7417383dc0>

Det støtter i alle fall jeg fullt ut, @Rodjer!

Jeg kan se for meg at ledelsen kanskje tror at en slik ny guiding er forventet blant aksjonærene, og at eventuell uteblivelse av ny guiding vil få negativ mottakelse (føre til kursfall).

Realiteten tror jeg kanskje er stikk motsatt, at den jevne aksjonær IKKE ønsker noen ny guiding for årene fremover.

Og hva baserer jeg dette på? Kun min egen magefølelse. :sweat_smile:

2 Likes

Nei heller enn guiding kunne jeg heller ønske meg litt flere kpier i kvartalsrapportene slik at det ble litt mer konkret hvordan sjappa går.

3 Likes

Den eneste grunnen til å ikke ønske guiding, er å ikke vite noe som helst om hva selskapet selv tror om egen fremtid.

Da kan man hausse og baisse som man vil, og frikoble aksjen helt fra noe som helst fundamentalt angående utviklingen.

Jeg vil være meget skeptisk til å investere i ett selskap hvor det påstås at aksjonærene ikke ønsker å få vite noe som helst om hva ledelsen tror om landskapet og veien framover.

8 Likes

Forsåvidt ganske enig i dine poeng.
Det som jeg tror kan være utfordringen for selskapet i den situasjonen de nå er i, at inntekts landskapet er ganske uklart.
De er i en rivende utvikling, de vet foreløpig for lite om hvor mye eksempelvis flexi skop vil kunne generere. Det er betydelig usikkerhet knyttet til dette grunnet sterk vekst.
Jeg er meget usikker rundt dette, hva som er smart og ikke smart. Uansett har det hvertfall blitt slik at guidingen tar mye fokus og personlig driter jeg i om selskapet oppnår USD 18mill eller USD 21 mill i 2020. Det er ikke 2020 som blir det stooore året i inntekter. Men blir det under 20 må dem meddele markedet og det vil ikke bli mottatt positivt selv om det “bare” skulle mangle en USD mill.
Aternativet kan selvsagt være å legge seg noe lavere enn de burde ha gjort, men det blir heller ikke riktig.
Jaja, ikke har jeg svaret på akkurat dette og det er heller ikke min fanesak.

1 Like

Utplassering av scope er selvfølgelig viktig. Men hva angår forbruket av Cysview, så er bruken av hvert enkelt scope vel så viktig.

PR utgangen av Q3 19 var det utplassert totalt 211 scope, hvorav 22 var flexiscope. Ledelsen uttalte under presentasjonen at «the pipeline of flexiscope is very, very strong!». Det er derfor all mulig grunn til forvente at vi på Q4 19 presentasjonen får presentert en ny rekord på utplasserte flexiscope PR kvartal.

Men poenget er at PR Q3 19 var bruken av scopene kun 10-15% av kapasiteten . Det er således ikke tallet på nye utplasseringer i Q4 19 og utover i 2020, som vil være avgjørende for om ledelsen evner å innfri guidingen for 2020. Langt viktigere er bruken av allerede utplasserte scope. For faktum er at kapasiteten på allerede utplasserte scope er mer enn stor nok til å innfri guidingen for 2020.

Jeg skjønner at enkelte mener at tallene fra Cysview.com er foruroligende og gir uttrykk for at utplasseringen av scope ikke går like raskt som tidligere i 2019. Men kan det være en endring i selskapets markedsstrategi som gjør at vi får den slags indikasjoner? Har ledelsen redusert fokus på å få utplassert nye scope, til fordel for økt effort til å få opp bruken av allerede utplasserte scope? Ikke glem at det PHO skal tjene sine penger på er omsetningen av Cysview, ikke på salg av scope. Salg av scope vil i utgangspunktet primært bidra til at KS tjener penger. Det er først når bruken av det utplasserte scopet tar seg opp at PHO begynner å få betalt for den efforten som er brukt i salget av mye scope.

Men når det nå etterhvert er utplassert langt over 200 scope, og bruken i gjennomsnitt ( basert på antall utplasserte scope og kvartalsomsetningen av Cysview) ligger nede på 10-15% av kapasiteten, da kan det vel være at ledelsen i PHO ser det som fornuftig å omfordele ressurser for å få opp bruken av allerede utplasserte scope. Noe som nødvendigvis vil redusere efforten for å utplassere nys scope.

Men utviklingen på Cysview.com kan også skyldes andre faktorer.

3 Likes

Min påstand er som vanlig at man må se på trenden over tid. Ett kvartal alene forteller ikke sannheten.
Vi vet at installasjon av scope fordeler seg ujevnt på kvartalene.
Det kan komme få ett kvartal (eks q3 2018) og mange i andre (q4 2018).
Selv med et beskjedent antall scope i q4 vil vi være på trend i flere modeller/trender.

1 Like

Som investor ønsker man selvsagt ett kontinuerlig positivt sentiment rundt selskaper man er investert i.

Det betyr at man ønsker at alt skal gå kontinuerlig oppover, stadig raskere og bedre enn før, og kursen alltid skal til himmels, i dag, i morgen, neste uke, neste måned, neste år, året deretter, osv.

Photocure som selskap har i lang lang tid levd på drømmene om fremtiden. Verdsettelsen har svært lite med hva selskapet leverer av økonomiske resultater i år, i fjor, eller for den saks skyld siste fem år. Verdsettelsen er basert på hva man tror om selskapets inntjeningsmuligheter hvis (når?) de får til eksplosiv vekst i USA.

Det er da i mine øyne bekymringsverdig at enkelte aksjonærer ikke ønsker at selskapet skal forsøke å sette konkrete mål de ønsker å oppnå, og måles mot, men i stedet så skal man ikke ha noe konkret å vurdere selskapet ut fra. Da vil jo alt kunne være “kjempebra” og alt kan være “egentlig skuffende gitt forventninger.” Fordi man ikke måler det mot noe konkret overhodet, men kun sentiment. Og sentiment vil alltid farges av posisjonering - finnes lite objektivitet der.

For min del er det en styrke at selskapet så konkret setter mål på hva de ønsker å oppnå. Så må man selvsagt forstå at mål ikke alltid nås, de kan også overgås, og alt må justeres med tiden.

Men jeg foretrekker langt at ett selskap gir en eller annen form for konkret målsettelse som de ønsker å bli målt mot, framfor at de guider null og niks og ber om å bli målt på hva de faktisk har oppnådd i fortiden. Det siste er nemlig noe som kun fungerer for selskap som leverer jevnlige overskudd og god avkastning. Enten i form av ROE, ROIC, eller hvordan du ønsker å måle det. Dette er lettere i industriselskaper (Borregaard, Kitron, osv) enn i selskaper som primært driver med forskning og utvikling, eller har fokus på vekst og ikke fortjeneste.

Slik jeg tolker Photocure har de overordnet fokus på vekst i USA, og det de ber om å bli målt på er omsetningsvekst i USA. Det gir mening gitt satsingen til selskapet. Da er det også logisk at de blir målt på nettopp dette - vekst i USA. Inntil de eventuelt endrer strategien noe, finpusser den, eller gir en eller annen form for oppdatert guiding.

Men guiding er uansett bedre enn ingen guiding.

4 Likes

Var den koselige nyttårs hilsenen på twitter et signal om at guidingen nåes ? Jeg tror at om guidingen nåes så vil det være kjempe bull. Rett og slett fordi så få forventer det. Jeg tror at forventningene ligger mer i området 15-16 musd og under det bør vi ikke komme. Inntekter generert fra flexiscope utover i 2020 blir spennende.

1 Like

Hayen
På det punktet er vi helt enige. Tallene vil variere såpass mye fra kvartal til kvartal nettopp fordi Cysview handles inn som lagervare og ikke til det løpende forbruket på det enkelte sykehus. Følgelig vil leveransene av Cysview fra PHO måtte gå i rykk og napp. Derfor blir det for unøyaktig å fokusere ned på hvert kvartal når man skal danne seg et bilde over stoda i PHO. Hev heller blikket og se utviklingen yoy.

Uansett, 2020 blir et spennende og forhåpentligvis et særdeles godt år for oss PHO aksjonærer.

3 Likes

I så tilfelle får PHO en flying start inn i 2021 og videre inn i fremtiden. For etter hva jeg leser er det få som levner ledelsen særlig håp om å levere i henhold til guidingen i 2020. Der utplasseres for få scope og det er en alt for lav brukerfrekvens på allerede utplasserte scope. Interessen for BLC er for lav i Europa og DS er komplett håpløs. Ja, ut fra det enkelte evner å presentere går PHO inn i beksvart fremtid.

Så dersom ledelsen svarer med å innfri guidingen skal det bli artig å være aksjonær når dette går opp for markedet! Gleder meg!

Vi må heller ikke glemme at der jobbes med mye positivt bak kulissene. Markedet kan få positive og kursdrivende nyheter mår tid som helst. Så jeg tror ikke 2020 er året da man skal sitte på utsiden av PHO. Men hva man gjør og hvordan man bereder son fremtidig, får nesten være opp til den enkelte.

3 Likes

Og dette er der ingen god logisk forklaring på. Som jeg har nevnt tidligere, tror jeg utbredelsen til nye klinikker er avhengig av at de som allerede har anskaffet seg skop i større grad tar dem i bruk og slik viser at de forsvarer investeringen. Som effekten av “brukererfaringer” for et selskap som selger via nettet.

1 Like

Jeg siktet spesielt til antall nye scope per kvartal

Hvor mange scopes ble utplassert i Q4?

Det er trøbbelet med q4.

Presentasjonen har ikke vært enda.

Vi vet ikke.

Det eneste vi vet er at q3 var mye bedre enn de aller fleste hadde trodd

2 Likes

Spar meg for nedlatenheten.

Jeg er klar over at Q4 ikke er presentert… Men som du sikkert også er klar over har @Rodjer oppdatert antall utplasserte scopes ut ifra https://www.cysview.com/ (?)

Jeg er også fullt klar over at det ikke er en fasit, men det gir en pekepinn.

Jo men hvorfor skriver du ikke heller det tallet og kommer med ditt resonnement rundt det da?

1 Like

Jeg regnet ikke med at forumdeltagere skulle være så vanskelige på det.

Implisitt burde det være fint mulig å forstå, i og med at Q4 ikke er fremlagt.

I prinsippet enig i tankegangen, men hva er da god brukerfrekvens?
0,1 gang per uke? 1? 10?
Og hvor mange ganger per uke benyttes et scope med hvitt lys?
Vi vet vel ikke at utplasserte scope med blått lys brukes for lite?

Rockpus
Jo, der finnes en logisk forklaring. Når man sier 10-15% kapasitetutnyttelse, så er det basert på en likebehandling av samtlige utplasserte scope. Man tar omsetningen i USA siste kvartal og deler på USD 1000 for å finne antall doser forbrukt, deler det på antall utplasserte scope for å finne forbruk PR scope i løpet av kvartalet og deler det tallet på antall uker i de kvartalet og får med det brukerfrekvensen PR scope PR uke.

Det vil si at når totalt antall scope stiger fra 187 til 211 scope gjennom Q3 19, så er det en økning på 12,83%. Dersom kapasitetsutnyttelsen skal være uendret fra Q2 til Q3, må brukerfrekvensen på hvert scope, inkludert dem som ble utplassert siste uken i Q3 2019 øke med 12,83%. Men enhver av oss skjønner at et scope utplassert siste uken i et kvartal neppe har nevneverdig bruk. Der samme gjelder mesteparten av scopene utplassert det angjelende kvartal.

Men dette viser hvor feil det blir å regne brukerfrekvens på denne måten. Brukerfrekvensen måtte altså økt med mer enn 12,83% i Q3 19 før det ville gi seg utslag som økt brukerfrekvens på scopene. En økning på 12% ville de facto fortone seg som en reduksjon i brukerfrekvensen. .

Like fullt er det denne måten å regne brukerfrekvens på, og bruk av Cysview.com som sannhetsvitne for utplassering av scope, som vil bli brukt av debattantene på diverse diskusjonsforum.

Med introduksjon av flexiscope og mer enn 130 sykehus med rigide scope installert, så mener jeg Cysview.com ikke lenger kan benyttes som kilde for å forutsi antall scope utplasssert PR kvartal. Noe jeg mener Q3 19 var et godt eksempel på, men jeg tror det kan bli enda tydeligere i kvartalene som kommer.

I tillegg mener jeg at kombinasjon av antall utplasserte scope om omsetning av Cysview inneholder for mange usikre faktorer til p beregne en brukerfrekvens som kan benyttes til noe fornuftig. Og her blir nok dessverre mange forledet.

Jeg er rimelig sikker på at brukerfrekvensen på de forskjellige scopene er svært forskjellig avhengig om skopene var utplassert for flere år siden eller et av de siste årene, om scopet står på en urologisk avdeling med mange utsjekkede urologer, eller om det står på en mindre klinikk.

Derfor bør man heller se på hvordan veksten i forbruk av Cysview er på en yoy basis. I den grad den vokser, så er PHO på rett vei.

5 Likes

Uken åpner med en ny sviende nedtur for farmasiaksjene, PHo inkludert. Da er det greit å vite at PHo har er et solid ben å stå på gjennom økende inntjening, ingen behov for emisjon, en stadig økende base av pengegenererende scope og økende oppmerksomhet rundt BLC teknologien.

Spørsmålet er når BLC blir introdusert i det asiatiske markedet og hvilke land som blir det første? Ledelsen i PHO har allerede rapportert at de har tatt tilbake kontrollen med såvel Asia som Sør-Amerika. At det jobbes med å utvide BLC teknologien til disse markedene vet vi. Og når de har funnet den rette partneren blir vi informert.

2020 blir et spennende år. Men den første uken har vist oss at heller ikke PHO er immun mot storpolitikkens forunderlige sprell rundt på kloden.

4 Likes