Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Photocure småprat (PHO) 🔦 1

Ny tråd for 2020

Kjør debatt! :slight_smile:

Gamle tråden:

4 Likes

Er det nedsalget til insiderne sine opsjoner som får kursen til å falle i dag?

Vanskelig å si. Hjalp heller ikke veldig med nyhetene fra Irak i morges.

1 Like

Har 0% med de opsjonene å gjøre og alt med nyhetene å gjøre.

Og verd å minne på at det er utrolig bull at aksjen er over 80

4 Likes

Nedturen i dag ble utløst av USA sin aksjon i Iran. Usikkerhet er som gift for aksjemarkedet og i en slik sammenheng er ikke norske farmasiaksjer immune mot investorenes nervøse trekninger. Dessverre.

1 Like

Når det gjelder Espen Njåstein så er det bare spekulasjoner fra min side, men merker meg som sagt at det er hans stilling det søkes etter i tillegg til at han ikke lenger framgår på management oversikten på hjemmesiden.
Det som dog skurrer er at han fortsatt er primærinnsider på siste melding.

Espen Njåstein, Head Nordic Cancer Commercial Operations, has exercised 23,300 options.

1 Like

Selv om jeg ikke lenger er aksjonær, våger jeg meg frempå med et innlegg her. Jeg må innrømme at oppgangen i kursen fra 60 til dagens nivå kom overraskende på meg. Selv har jeg brukt oppdateringene fra Cysview.com som en pekepinn på utviklingen. Skal guidingen nås, må vi se en sterk stigning i antall NYE klinikker og sykehus som skaffer seg skop. Q3 var et bra kvartal med bedre tall en mange hadde forventet. Dette på tross av at dette kvartalet ofte har vist ferietendenser. Q4 er det vanligvis større forventninger til.
Den sterke kursstigningen i den senere tiden kommer som følge av at større investorer har fått sterkere tro på vekstmulighetene til dette selskapet. Man velger da bort å fokusere på det faktum at salget over tid i Europa har gått tregere enn det kvaliteten på produktet burde tilsi. Heller ikke andre deler av verdensmarkedet har aktivt etterspørt denne metode og produkt. Men USA alene kan da selvsagt være mer enn stort nok til at PHO skal bli en fantastisk investering.
Er det da ingen andre en meg som ser det bekymringsverdige i de tall som i Q4 er kommet fra Cysview.com? Joda, jeg vet godt at ikke alle blir oppført og at de som allerede har rigide kan ha kjøpt flexi uten at det medfører ny oppføring. Men poenget er at alle nye klinikker som kjøper skop vil prosentvis bli forventet oppført i samme grad som tidligere kvartaler. Da er det et tankekors at tallene for Q4 viser en betydelig nedgang fra tallene som ved tilsvarende tidspunkt i slutten av Q3 var kjent! Dette står da i grell kontrast til de forventninger som ligger bar den siste tids kursstigning. Vi burde jo sett en betydelig økning i stedet for denne nedgang om sannsynlighet for oppnådd guiding skal realiseres?
Er jeg helt på bærtur nå?

1 Like

Det har vært kommentert her flere ganger at det kan se ut som topplinjen på cysview lagger en smule ift guidingen. Dette må vi se q4 og også Q1 rapporten for å kunne være mer sikker på.

Prisingen av selskapet er uansett ikke fundert på om guidet omsetning på cysview i usa for 2020 nåes (2020 er et helt arbitrært tidspunkt kun basert på at det var året selskapet ga ut guiding for for flere år siden), det er totalbildet av forretningen i årene 2021-2024 som teller.

Så nei, jeg finner ikke tallet klinikker synlig på cysview.com spesielt bekymringsfullt, jeg bare observerer det som en av mange faktorer.

7 Likes

Man skal heller ikke kimse av at, mest sannsynlig, legges det fram positive tall for første gang i selskapets historie.

Det er jo en milepæl av dimensjoner selv om det ikke skyldes utplasserte scope.

3 Likes

Oppnådd guiding er jo en indikator for sannsynlighet for den eksplosive vekst som dagens kurs gjenspeiler. En utflating av tilvekst av nye klinikker er vel ikke positivt for de mest langsiktige aksjonærer heller?
Mitt eget fokus er dog uansett i første omgang kortsiktig frem til Q4 legges frem.

Dagens kurs priser knapt nok inn det potensialet vi nå plutselig ser i cevira alene.

4 Likes

Tror de fleste vil se forbi denne engangsutbetaling fra Cevira avtalen. En typisk markedsreaksjon kan da være kursstigning rundt presentasjonen med påfølgende negativ reaksjon ved etterfølgende analyse av grunnlaget for tallene dersom salget av Cysview skuffer i forhold til forventningene for dette kvartalet.

Det ligger et lite slør av usikkerhet rundt Cevira avtalen. I henhold til Q3 presentasjonen skal det utbetales nye $ etter 9 til 24 mnd etter avtale inngåelse.Aproval of CTA by Chinese Health Authorities gir $ står det i presentasjonen, det står ikke hvor mye som skal utbetales. Det skal utbetales $18 mill totalt for milstones in China. Jeg ser på Cevira som et stort potensialet for PHO, skulle bare ønske mer åpenhet rundt utbetalingene og når milstones er.

1 Like

Det er en misforståelse at veksten vil være lineær, dette er jo umulig. Det vil være kvartaler med både mer og mindre vekst en snittet. Vi kan jo få et svakt Q4 og så smeller Kaiser Permanente inn 75 scope i Q1. Hvem vet.

4 Likes

Det meste av gode argumenter er allerede gitt ser jeg.
Min mening er definitivt at dersom en kjøper PHO aksjer mer eller mindre utfra hva som rører seg på CC så bør en helt klart holde seg borte.
For det første gjenspeiler ikke CC på langt nær hele bildet hva utplassering av skop angår, for det andre er skop utplassering et parameter og det vil svinge opp og ned framover mellom kvartalene som det alltid har gjort.
Schneider framholdt at flexipipeline fortsatt er sterk og ser ingen grunn til at utplassering skal fortsette i samme takt framover.
Q3 var et rekord kvartal i skop utplasseringer og enda bedre, det var det 7. kvartalet på rad med inntektsøkning. Kostnadene flates ut som vi så på q3, mens inntektene øker.
Kaiser Permanente er nevnt, vi skal heller ikke glemme 21st oncology(en mega stor kjede) tok i bruk sitt første BLC utstyr for nå ca. 6-7mnd siden. I tillegg snakket DS om nettopp kjeder i q3. De jobber helt klart mot større kjeder nå og kanskje en dag/kveld ser vi 10-15 nye oppføringer med påfølgende melding og da betyr “tørke” på CC i de 5 foregående uker forsvinnende lite.
De første USD 5 mill fra Asieris er på konto, allerede i 2020 kan vi få oss en ny innbetaling, eller kanskje to, hvem vet.

I tillegg har jeg lyst å nevne noen andre potensielle triggere:

  • Avtale® med partner i Asia.
  • Oppkjøp av andre selskap(har mine tanker om kandidater, men holder dem for meg selv inntil videre)
  • Oppdatering, nyheter rundt patentsituasjonen i USA.
  • Fortsatt sterk vekst i inntekter og utplassering av skop.
  • Økt bruksfrekvens.(22 flexiskop som nå er i drift)
  • Solide overskudd kvartal for kvartal.
  • Videre forskning på terapeutisk effekt.
  • Resultat fra en 5-årig studie med 2000 pasienter.
  • Oppdateringer fra Asieris vedrørende mulig milestones.

Det er i det hele tatt så mye å se fram til at om CC tilsynelatende ligger rolig for tiden ville jeg ikke tenkt mye på det.
Med det sagt, jeg ønsker flest mulig skop utplassert.

Lyst å kommentere en sak til som du nevner @rockpus og det er sløv utvikling i Europa. Det har ikke vært noen formidabel utvikling, men det er relativt stabile tall. Samtidig viser det nå hvor viktig USA markedet er for Photocure, for første gang nå i q4 tror jeg vi kan få se at Cysview inntektene fra USA alene overstiger både Nordic og Partners inntektene tilsammen.
For bare 2 år siden utgjorde Partners+Nordic 24,2 mill, mens Cysview USA utgjorde 11,3 mill. Det viser hvertfall meg så til de grader hva en bør fokusere på også jeg som investor, det er i USA mulighetene ligger. Europa blir liggende rimelig stabilt.

Og så litt hva selskapet skriver i q3 rapporten om salgsutviklingen.

Nordic Hexvix sales
Year to date Nordic revenues increased 1% to NOK
33.7 million (NOK 33.5 million). In constant
currencies the revenue was at the same level as last
year. In-market unit sales were 3% lower than last
year. A number of initiatives have been launched to
improve Nordic sales performance.
Nordic revenues declined 7% to NOK 9.9 million
(NOK 10.6 million) in the third quarter. The decline
was driven by lower in-market volumes.
Hexvix/Cysview partner sales
Year to date partner revenue increased 4% to NOK
49.9 million (NOK 47.8 million). In constant
currencies, revenue increased 2%. In-market unit
sales increased 3%. As for the quarter, the year to
date increase is driven by Germany and France.
Partner revenue decreased 2% to NOK 16.0 million
(NOK 16.4 million) in the third quarter. The decline
was driven by IFRS 15 adjustments. In-market unit
sales increased 4% in the third quarter, reflecting
increases in both of Ipsen’s main markets, Germany
and France.

Så får en selv vurdere hva som er riktig pris på en PHO aksje. Vi fikk en etterlengtet oppgang fra 50-tallet til nå 85, veldig kjekt, men bevares, skulle bare mangle. Og det var ikke uventet i det hele tatt. Spørsmålet var mer hvor den ville stoppe før den korrigerte. Tror ikke det drøyer lenge før vi får et nytt forsøk på å klemme oss over 102, men makrobildet kan selvsagt forsinke dette.
Jeg mener ærlig og oppriktig at Photocure burde prises betydelig høyere enn pt 1,8 mrd. Latterlig egentlig og håper oppkjøps beilerne holder avstand enda noen år.

15 Likes

Jeg er enig i at det kunne godt vært mer åpenhet rundt dette, men ifølge Schneider er dette bestemt hemmeligholdt mellom partene.
Desto mer spennende framover og en god grunn til å holde seg inne i aksjen.

1 Like

Guidingen kan fint nås, selv om det aldri noensinne skulle bli utplassert et scop igjen, ever.

Nøkkelen til det er bruksfrekvensen. I dag ligger den utnyttede kapasiteten på ca. 15%, så Cysview salget kan jo fint både doble og triple seg, eller mer, uten at det utplasseres flere scop.

4 Likes

Det er et viktig poeng som ligger til grunn for at jeg terper så mye på at jeg mener vi trenger å se Q1 resultatet for å kunne si noe meningsfullt rundt dette

2 Likes

Et godt råd til Photocure: kutt ut guiding. Gjør som MEDI, prises på vekst og ikke på noen guiding. Oppnås ikke guidingen faller kursen på tross av sterk vekst… :roll_eyes:

6 Likes

Det er jeg helt enig i at denne guidingen for 2020 har lagt som en hemsko og det prates nesten ikke om annet.
Og det som er så leit er at om dem skulle nå USD 19 mill, vil det være helt fantastisk isolert sett sammenlignet med 2018 og 2019, men likevel under målsetting og derav vil endel oppfatte det som negativt siden slikt sannsynligvis må meddeles markedet i forkant.
Beklageligvis var dette en arv til Schneider fra det forhenværende regimet så får vi håpe at de klarer det eller hvertfall komme i nærheten av guidingen.
Så satser jeg på at DS lar være å guide noe ytterligere fra 2021 og framover.
Har forsåvidt lyst å ytre ønske om det ved en passende anledning.

3 Likes