Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Rentemarkedet

Hvor kan vi vanlige mennesker seg hva rentepapirer omsettes for? For eksempel gjelda til Coinbase regnes som søppel. Det er interessant fra en investors ståsted :thinking:

https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1594414171394899971?t=uh-SiwAmz-_yV29LfEkKSA&s=19

Noen som har brukt dette til å investere?

Klem og koz

1 Like

Spennende tema, ja. Ingen som kjøper obligasjoner?

Finnes det noe sted man lett kan sammenligne yield på obligasjonsfond? Eller er dette noe bare forvalterne vet ettersom fondene stort sett er aktive og man må vite prisen de kjøper obligasjoner for når man skal beregne yield? Finnes det evt oversikt over yield-estimater?

Smn tilbyr 3.6% gitt at man låser pengene i 1 år da. Er dette kapial de selv reinvesterer i obligasjonsmarkedet til høyere yield?

Kan vel brukes til boliglån f.eks så får de1% mellom

Min rentesparing går nå til nedbetaling av lån, må betale 3,03% i renter på lånet de neste tre månedene (desember-februar), men kommer til å bli bare dyrere og dyrere fremover slik det ser ut nå.

Ellers står det også en god del på sparekonto som skal investeres senere, men gidder ikke gamble med disse og risikere tap om verdien på obligasjonene faller.

1 Like

Se på HIGH YIELD-fond, der har du saftig avkastning :grinning: 6-7 prosent årlig pga mer risiko . Alfred Berg High Yield har jeg tilgjengelig i Sbanken og annualiserer 6-7 % årlig.

Der er det nå obligasjoner fra Aker Horizons, svenske Humble Group, spanske Global Agrajes m.m. ser jeg.

Porteføljen til Alfred Berg High Yield illustrerer hvor spennende obligasjoner kan være. Å sanke inn gjeld fra selskaper som Aker Horizons gir en god premie, men er ikke fritt for risk! :grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

Dårlig med lange obligasjonsfond i Norge.
10 års statsobligasjon hadde f.eks gitt saftig avkastning de siste ukene.

1 Like

#pengepodden - Endelig renter i rentefond! - YouTube

Da er rentetoppen snart nådd?:sweat_smile:

Tja.

Den er nok det i sommer/høst 23, men så lenge USA la til 300.000 nye jobber i dag (netto) er ikke økonomien ferdig nedkjølt :sweat_drops:

Man ser Nasdaq futures mislikte den jobbrapporten
ARKK ned 4 prosent i pre market…