Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

SaltX Technology (SALT-B)

salt-b_st
Investeringer: #<Tag:0x00007ff291f13890>

#124

Kikker på ny inngang her. Q2 kommer 23 august. Kan nok sige fram mot det. Skulle man få aksjer i intervallet 13-15 bør det være en «no-brainer».


#125

Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 2 2018

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23:e augusti 2018, kl.10:00 CEST (svensk presentation) och kl.11:00 CEST (engelsk presentation). VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Delårsrapport för kvartal 2 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

Delårsrapport för kvartal 2 2018 kommer att publiceras den 23:e augusti ca kl. 08:00.

Olika sätt att delta:

Kl.10:00 CEST (svensk presentation)

Kl.11:00 CEST (engelsk presentation)

Ställ gärna frågor före mötet till [email protected] det går också bra att ställa frågor under mötet i chatten.

Om ni vill ansluta online går det bra att ladda ner programvaran innan mötet:https://zoom.us/download#client_4meeting 

På http://saltxtechnology.com/sv/investor/presentationer/kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2018-08-21

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/inbjudan-till-telefonkonferens-online-presentation-med-anledning-av-offentliggorande-av-delarsrappor,c2597608

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180821.Cision.20180821:BIT:3908:0


#126

SaltX Technology Holding AB (publ): Kvartalsrapport 2 2018

Kvartalsrapport 2 

Finansiella händelser 
Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 (1,4) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-6,0) mkr
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -16,9 (-3,3) mkr 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,25 (-0,12) kr 

Delåret januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade till 3,3 (2,0) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,7 (-11,9) mkr
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -29,1 (-9,2) mkr 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,50 (-0,24) kr 

Väsentliga händelser
Andra kvartalet

 • SaltX vann Bloomberg New Energy Pioneer Award 
 • SaltX fick genombrottsorder för SunCool 

Stockholm 23 augusti 2018
Styrelsen & VD
Intervju med Karl Bohman som kommenterar kvartalsrapporten: https://youtu.be/v2TeogEjct4

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: +46-705 600 268
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46-708 108 034

*************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2018 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-technology-holding-ab–publ–kvartalsrapport-2-2018,c2598848
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2598848/895912.pdf
Ekstern link: http://mb.cision.com/Public/11067/2598848/843d1a21ff4f3731.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180823.Cision.20180822:BIT:5148:0


#127

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

 1. @Mr.Oncoinvest (2 likes)

Gratulerer!


#128


En liten HS pågang i Weekly?


#129

SaltX utser EnerStore partner i Italien

Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) - noterat på NASDAQ First North Premier - och NOKA -ett ledande italienskt bolag inom lösningar för förnyelsebar energi - har tecknat ett sälj - och distributionsavtal. NOKA blir SaltX EnerStore-partner på den italienska marknaden. Avtalet innehåller ett åtagande för NOKA att köpa EnerStore system och projekt värda minst 5 mkr under 2019.

[image]

Under det kommande året kommer SaltX att fortsätta välja ut och besluta om samarbeten med lokala partners för EnerStore. 

“Vi är stolta över att ha blivit valda som SaltX EnerStore-partner på den italienska marknaden. Med vår position inom förnybar energi och med SaltX innovativa energilagringsteknologi är vi säkra på att vi kommer att kunna göra ett stort avtryck på den italienska marknaden” - säger NOKA’s International Business Director, Thomas Lubbers.

“Att säkra nyckelpartners för EnerStore på viktiga lokala marknader är en del SaltX arbete för att säkra upp en stark global lansering av EnerStore. NOKA har blivit noga utvald och vi ser fram emot många år av samarbete.” - säger Simon Ahlin, Head of Sales på SaltX.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: tel: +46 70 560 02 68

*******************************************************

Om EnerStore
EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nano-coated salt teknologi. 

Förnyelsebara energikällor ersätter fossilbränslen i hög takt och därför växer efterfrågan på balanskraft, “peak-shifting” och andra teknologier för att erbjuda förnybar energi när den behövs som mest. Idag ökar integrationen på många plaster av sol och vindkraft samtidigt som de har ett stort behov av värme och ånga. I Europa åtgår tex 50 procent av energiförsörjningen till värme. 

Om NOKA
NOKA -https://nokagroup.com- planerar och utvecklar projekt, lösningar och system för energieffektivisering och hållbar utveckling. Affärsmodellen bygger på att erbjuda miljömässig hållbarhet på en hög företagsnivå med energieffektiva lösningar, reduktion av utsläpp och produktion och konsumtion från noll-utsläppskällor. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2018-10-09

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-utser-enerstore-partner-i-italien,c2639340
Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/i/noka-and-saltx,c2504557

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181009.Cision.20181009:BIT:6040:0


#130

SaltX signs agreement with Norwegian Östfold Energi

 • Secures 1.8 MSEK in government funding for a pilot project The energy storage company SaltX Technology (SALT:B) - listed on Stockholm NASDAQ First North Premier -and the Norwegian energy company Östfold Energi AS have signed an agreement regarding certain market- and distribution rights for EnerStore. At the same time, Norwegian Energy Agency - Enova - has approved a 1.8-MSEK grant to conduct a pilot project. The pilot plant will be installed at one of Östfold Energi’s customers during 2019.

[image]

During 2018, SaltX and Östfold Energi developed the concept and conducted a feasibility study in which full-scale tests were completed in September at a district heating utility in Åland. 

“We see an increasing demand for cooling among our district heating customers. SaltX Technology has an interesting and competitive solution that we want to try in our system. We believe the market for this kind of solutions is significant, not only in the Nordics, but also globally”, says the CEO of Östfold Energi, Oddmund Kroken.
SaltX will deliver the salt material and related components and Östfold Energi will, with the support of SaltX, install and run the pilot plant. The purpose of the project will be to showcase the technology and system for potential customers. 

“Östfold Energi is a great example of true pioneers that believe in new technology and wants to lead the way. To fully commercialize the solution, we will together with Östfold Energi also involve a leading system partner”, says Christofer Rhén, SaltX Vice President of Business Development. 

For further information, please contact:
Karl Bohman, CEO SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

**************************************************

About Östfold Energi
Östfold Energi AS (www.ostfoldenergi.no) is a leading producer of wind, water and district heating energy in Norway. Östfold Energi is owned by the municipality of Östfold and other municipalities in the county. Östfold Energi produced 2 217 GWh energy last year.  

About SaltX Technology
SaltX Technology - www.saltxtechnology.com- develops and sells patented energy storage technology. Main customers are major global OEM partners and energy companies such as Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control and Rheem. SaltX Technology’s share is listed on Nasdaq Stockholm First North Premier. SaltX Technology’s Certified Adviser is FNCA Sweden AB. 

Stockholm
October 15, 2018

Ekstern link: http://news.cision.com/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-signs-agreement-with-norwegian-ostfold-energi,c2644362
Ekstern link: http://news.cision.com/saltx-technology-holding-ab/i/ostfold-energi1,c2507786

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181015.Cision.20181015:BIT:1062:0


#131

Världspremiär för SaltX EnerStore - storskalig energilagring i salt

Under tisdagen premiärvisar energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) - listat på Nasdaq First North Premier - sin demonstrationsanläggning för storskalig energilagring i bolagets världspatenterade nano-coatade salt. Den storskaliga lagringen som går under beteckningen EnerStore visas tillsammans med Vattenfall och andra projektpartners. Anläggningen, som ryms och transporteras i en fraktcontainer, markerar starten för SaltX globala turné för att marknadsföra EnerStore på nyckelmarknader.

[image]

Visningen sker i dag utanför SaltX huvudkontor i Stockholm inför partners, investerare, press och andra intressenter. Stockholm är första stoppet på världsturnén där SaltX teknologi ska visas upp i städer som Milano, Boston och Shanghai. Demonstrationsanläggningen är en kopia, fast i mindre version, av den pilotanläggning som SaltX uppför tillsammans med Vattenfall i Berlin, Tyskland.

“Vår lösning för att storskaligt lagra termisk energi i salt ligger längst fram i världen. Med den här demoanläggningen kommer vi att visa potentiella kunder hur EnerStore kan lagra överskottsenergi från till exempel vindkraft för att sedan använda den som fjärrvärme.”- säger Karl Bohman, VD för SaltX.

Pilotanläggningen på Vattenfalls Reuter C-verk i Berlin har en lagringskapacitet på 10 MWh, och laddas upp med överskottsel från vindenergi och laddas ur som fjärrvärme när efterfrågan är som högst på̊ morgonen eller kvällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: tel: +46 70 560 02 68

********************************************

Om EnerStore
EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nano-coated salt teknologi. 

Förnyelsebara energikällor ersätter fossilbränslen i hög takt och därför växer efterfrågan på balanskraft, “peak-shifting” och andra teknologier för att erbjuda förnybar energi när den behövs som mest. Idag ökar integrationen på många platser av sol och vindkraft samtidigt som det finns ett stort behov av värme och ånga. I Europa åtgår t ex 50 procent av energiförsörjningen till värme. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök  www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2018-10-23

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/varldspremiar-for-saltx-enerstore—storskalig-energilagring-i-salt,c2651692
Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/i/saltxontour,c2513181

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181023.Cision.20181023:BIT:8492:0


#132

SaltX ökar takten för satsning på storskalig energilagring och genomför garanterad nyemission om 105 mkr

Marknaden för storskalig energilagring ökar kraftigt. SaltX Technology accelererar därför satsningen på verksamhetsvertikalen EnerStore baserat på projektet med Vattenfall. Styrelsen föreslår därför en företrädesemission om högst 105,5 miljoner kronor, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. 

“Bloomberg uppskattar att 103 miljarder dollar kommer att investeras i energilagring fram till 2030. Världen ställer nu om till förnybar energi och då krävs ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att lagra energi. Vi fokuserar därför våra resurser och prioriterar EnerStore. Med Vattenfall som viktig referens kan vi öka marknadsföringen av SaltX patenterade energilagringsteknologi på våra målmarknader Tyskland, USA och Kina,säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology och fortsätter: 
Övriga applikationsområden fortskrider inom vår innovationsplattform SaltX LABS, där produktutvecklingen drivs av våra kunder och partners som Alfa Laval, Rheem och MCC. Den här nyemissionen ger oss de finansiella muskler som krävs nu när energilagringsmarknaden tar ytterligare fart.” 

SaltX fullskaliga EnerStore-anläggning vid Vattenfalls värmeverk i Berlin, som tas i drift senare i år, kommer att visa hur överskottsel från vindkraft kan lagras i salt för att sedan användas som fjärrvärme. Syftet är att utjämna topparna i nätet då uttaget är som störst, till exempel under morgon och kväll, och att därmed kunna använda den lagrade energin i saltet istället för att som i dag elda kol, så kallad peak-shifting. SaltX ambition är att vara en viktig komponent i Vattenfalls planerade ersättning av koleldade pannor.

“Marknadsstrategin för EnerStore är tydlig; SaltX fokuserar på energibolag, företag och industrier som storskaligt behöver lagra förnybar energi till peak-shifting. Apple, Google och Volvo gör långsiktiga åtaganden för att gå över till helt koldioxidneutrala verksamheter i så kallade micro-grids. För att lagra energimängder i så stor skala, bedömer jag SaltX som det mest konkurrenskraftiga alternativet”, avslutar Karl Bohman.

Erbjudandet i korthet

· Totalt uppgår Företrädesemissionen till högst 105,5 mkr före emissionskostnader genom emission av högst 11 717 522 Units. 
· En Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6. 
· Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 19 november 2018. 
· Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. 
· Teckningskursen i Företrädesemission är 9 kronor per Unit, motsvarande en teckningskurs om 9 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 
· 100 procent av det totala emissionsbeloppet har garanterats genom teckningsförbindelser från Stiftelsen Industrifonden (25 mkr) och Skirner AB (10 mkr) samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. 
· Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. 
· Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 20 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Företrädesemission tillförs Bolaget ytterligare cirka 117 mkr. 
· Vid överteckning kan styrelsen besluta att öka Företrädesemission med högst cirka 21,1 mkr genom en riktad emission (“Övertilldelningsoptionen”) om ytterligare 2 343 504 Units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 23 mkr. 
· Styrelsen föreslås att bemyndigas att fatta beslut om emissioner av Units utan företrädesrätt för att möjliggöra ersättning till emissionsgaranter. 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i prospektet som beräknas publiceras på Bolagets hemsida den 20 november 2018.

Utspädningseffekt
Vid fulltecknad Företrädesemission ökar antalet aktier med 11 717 522 aktier från 56 162 551 till 67 880 073. Detta motsvarar en utspädning om cirka 17,3 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Företrädesemissionen öka antalet aktier med 5 858 761. Detta motsvarar en utspädning om 9,4 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare.

Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med 14 061 026 aktier från 56 162 551 till 70 223 577. Detta motsvarar en utspädning om cirka 20 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Företrädesemission och Övertilldelningsoptionen öka antalet aktier med 7 030 513. Detta motsvarar en utspädning om cirka 11,1 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. 

Vid fulltecknad Företrädesemission, fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under både Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med 21 091 539 aktier från 56 162 551 till 77 254 090. Detta motsvarar en utspädning om cirka 27,3 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av Units till emissionsgaranter
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 704 576 aktier och det totala antalet teckningsoptioner som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 704 576 teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i Företrädesemissionen. Betalning ska kontant eller genom kvittning.

Information till innehavare av teckningsoption av serie TO2
Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till teckningsoptioner av serie TO2, ge samtliga optionsinnehavare av serie TO2 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i Företrädesemissionen. Beslutet innebär att teckningsoptionerna av serie TO2 inte kommer omräknas. För att optionsinnehavare i serie TO2 ska ha möjligt att nyttja denna rätt måste anmälan om teckning av teckningsoptioner ha skett senast den 31 oktober 2018. För de optionsinnehavare av teckningsoptioner av serie TO2 som inte har ingivit en anmälan om teckning per denna dag upphör teckningsoptionen av serie TO2 att gälla, varvid rätt att delta i Förträdesemissionen inte kommer att föreligga.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från Stiftelsen Industrifonden (25 mkr) och Skirner AB (10 mkr) samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantiernasäkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Garantiarvodet är 9 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning eller i form av betalning med Units.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma kommer att hållas den 12 november 2018 kl. 15:00 i Stockholm. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

· 12 november 2018 - Extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen. 15 november 2018 - Sista dag för handel inklusive uniträtt. 
· 16 november 2018 - Första dag för handel exklusive uniträtt. 
· 19 november 2018 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen.
· 20 november 2018 - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. Snarast efter godkännande av Finansinspektionen.  
· 21 november - 5 december 2018 - Teckningsperiod.
· 21 november 2018 - Första dag för handel i uniträtter och BTA. 
· 3 december 2018 - Sista dag för handel i uniträtter. 
· 6 december 2018 - Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen. 

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell KB är juridisk rådgivare och Eminova Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268 
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Om EnerStore
EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nano-coated salt-teknologi. 

Förnyelsebara energikällor ersätter fossilbränslen i hög takt och därför växer efterfrågan på balanskraft, “peak-shifting” och andra teknologier för att erbjuda förnybar energi när efterfrågan är hög. Idag ökar utbyggnaden av sol- och vindkraft snabbt samtidigt som behovet av värme och ånga är stort. I Europa åtgår t. ex. över 50 procent av all energiförsörjning till värme.

Om SaltX LABS
SaltX Labs är företagets öppna innovations- och samarbetsplattform där både kunddrivna utvecklingsprojekt och öppen innovation drivs. Bolagets långsiktiga vision är att framförallt leverera det patenterade nano-coatade saltet och kunskapen runt omkring det. SaltX Labs är den visionen i praktiken, dock än så länge i mindre skala.  

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som SaltX Technologyär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2018 kl. 08.00 CET. 

Stockholm, 2018-10-25

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-okar-takten-for-satsning-pa-storskalig-energilagring-och-genomfor-garanterad-nyemission-om-105,c2654036
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2654036/932664.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.Cision.20181025:BIT:0836:0


#133

SaltX flaggar för osäkerhet kring SunCool-ordern i Ghana

Energilagringsbolaget SaltX Technology - listat på Nasdaq First North Premier - fick tidigare i år en order från SunAct i Ghana värd 55 miljoner kronor. Ordern är villkorad av att köparen SunAct erhåller finansiering baserad på en bankgaranti, vilken ännu inte materialiserats. Då finansieringen fortfarande inte är på plats, väljer nu SaltX att kommunicera osäkerhet kring ordern.

I maj 2018 fick SaltX en order på 8 000 SunCool-solfångare från energibolaget SunAct i Ghana. Solfångarna ska installeras på tusentals sanitära stationer runt om hela Ghana varav de flesta är på landsbygden, utanför elnätet.

“Vår lösning borde vara idealisk för afrikanska solrika länder med dålig el-försörjning. Det lokala intresset är mycket stort. Dock är banksystemet i Ghana i dåligt skick och denna typ av hälsoinvesteringar, som mycket annat, beroende av internationellt finansieringsstöd. Jag är nu mer skeptisk än tidigare till att finansieringen kan säkerställas i närtid, vilket är en förutsättning för affären”,säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology. 

SunActs kund - en tysk hustillverkare - tecknade vid tidpunkten för ordern ett kontrakt värt 300 miljoner dollar med Ghana First som ska driva stationerna åt Ghanas regering. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268 

Denna information är sådan information som SaltX Technologyär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2018 kl. 08.05 CET. 

Stockholm, 2018-10-25

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-flaggar-for-osakerhet-kring-suncool-ordern-i-ghana,c2654045
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2654045/932669.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.Cision.20181025:BIT:0845:0


#134

VD har ordet

Nu går SaltX till marknaden och söker ytterligare finansiering. Varför?
Det finns två skäl till varför SaltX är i behov av ytterligare kapital för att på bästa sätt nyttja vår patenterade lösning att lagra termisk energi i salt:

Dels har det tagit längre tid än vi tidigare bedömde att få igång försäljningen av vårt nano-coatade salt, även om intresset varit och fortfarande är stort. 

Dels vill vi dra nytta av detta historiska tidsfönster som nu finns i marknaden, marknadsläget gör att vi måste öka takten ytterligare. Vi ser stora möjligheter att skapa värden för våra aktieägare - värden vi till stora delar riskerar gå miste om med nuvarande utvecklingstakt.

Intresset för storskalig energilagring accelererar. Då världen ställer om till förnybar energiproduktion är det nödvändigt att andra former av energilagring utvecklas och börja säljas. Här erbjuder SaltX en lösning som är effektiv både vad gäller lagringskapacitet och kostnader.

I början av 2017, när ni tog in cirka 100 mkr, sa ni att pengarna skulle räcka till att bli kassaflödespositiva. Vad gick snett?
Ingenting har gått snett. Däremot kan vi konstatera att det tagit längre tid att utveckla de applikationsområdena som vi arbetade - och fortfarande arbetar -med tillsammans med våra partners.

I och med att vi tagit beslut om en fokuserad strategi som bygger på att aktivt driva på utveckling och försäljning av storskalig energilagring - EnerStore - blir en konsekvens att den fortsatta utvecklingen av våra andra applikationsområden - SunCool, HeatBoost och VerdAcc - kommer att förändras en del och vi väljer att lägga det fortsatta utvecklingsarbetet för dessa applikationsområden inom det vi kallar SaltX Labs. 

SaltX Labs är en plattform som innebär att vi stöttar partnerbolagen såsom NSECT (SunCool), Rheem (HeatBoost) och MCC (VerdAcc) i deras produktutveckling, men att ansvaret att driva utvecklingen ligger hos dem. Vi brukar likna detta sätt att arbeta med hur Intel jobbar mot datortillverkare att integrera deras komponenter. Mer detaljer hur SaltX Labs fungerar beskrivs i det kommande prospektet.

Vad ska ni använda pengarna till?
Vi kommer att fokusera på två segment inom EnerStore: Första prioritet är den lösning som vi gör i pilotprojektet med Vattenfall i Berlin där vi lagrar överskottsel från vindkraft i form av termisk energi, som sedan kan användas som fjärrvärme. Vi kommer att ta denna referensanläggning och marknadsföra lösningen aktivt i våra tre målmarknader - Tyskland, USA och Kina. 

Vi kommer vidare att vidareutveckla detta koncept för att visa hur EnerStore kan lagra värme och att omvandla den till ånga för värme eller driva en turbin som genererar elektricitet. En mer utförlig beskrivning av detta återfinns i prospektet.

Vilka är kunderna?
De som använder förnybar energi och vill sänka sina kostnader genom att lagra energi. Dessa är ofta energibolag men kan också vara företag, industrier med fastigheter och byggnader som använder mindre nät - så kallade micro-grids - där man går över till förnybar energi. Allt fler stora företag såsom Apple, Google och Volvo gör nu långsiktiga åtagande att gå över till helt fossilfri verksamhet och tillverkning. Då behövs storskalig energilagring, särskilt då litium-jonbatterier blir för dyra. 

Ska jag tolka det som att ni ser litium-jon batterier som en konkurrerande lösning?
Nej, som vi sagt tidigare är det snarare ett komplement: batterier är bra för utjämning i näten under kortare perioder, oftast minuter och maximalt upp till en timme eller två. SaltX tar vid när energin ska lagras under längre tid, från 6 - 10 timmar upp till 36 timmar. Här bedömer vi att SaltX erbjuder den mest konkurrenskraftiga lösningen på marknaden vad gäller kostnad och effektivitet.

Hur skulle du beskriva att SaltX har utvecklats verksamhetsmässigt?
Vi har mognat kommersiellt - och har nu en tydlig strategi för hur vi steg för steg ska bygga upp och genomföra vår försäljning. Samtidigt har vi förstärkt vår organisation, vilket innebär att vi har rätt kompetens för att lansera EnerStore.

Ni väljer nu att nästan helt fokusera på EnerStore. Varför?
Vi ser att den tveklöst största kommersiella potentialen är för storskalig energilagring. Vi bedömer att en huvudsaklig del av våra framtida intäkter kommer från EnerStore och en mindre del från våra övriga applikationsområden.

När bedömer du att EnerStore börjar säljas?
När pilotprojektet som vi arbetar tillsammans med Vattenfall är klart, går vi in i kommersiell lanseringsfas, vilket vi räknar med kan ske under 2019.

Hur beroende är ni av att Vattenfall väljer att fortsätta satsa på EnerStore?
Vi är inte beroende av att Vattenfall fortsätter tillsammans med oss efter pilotprojektet. Dels är det ytterligare energibolag med i projektet, dels för vi ingående diskussioner med ett stort antal energibolag och företag som följer pilotprojektet. Det viktiga är att det blir tydligt för marknaden att vår lösning för energilagring fungerar storskaligt. 

Men självklart ser vi gärna att Vattenfall går vidare med oss efter pilotprojektet och beställer en fullskalig anläggning. Det är det som är målet, och det som vi arbetar för. 

Vad händer om Vattenfall väljer att avsluta eller fördröja satsningen på EnerStore?
Vi vill som sagt att Vattenfall ska fortsätta. Men vi står och faller inte med dem. 

Det viktiga med Vattenfall-projektet är att det blir tydligt för omvärlden, inklusive andra potentiella kunder, att vår lösning för energilagring fungerar storskaligt. 

De andra applikationsområdena prioriteras ned - varför?
Det är en rent kommersiell bedömning att vi fokuserar på storskalig energilagring. I praktiken kan vi ta tillvara de kommersiella intressen som finns för övriga applikationsområden genom SaltX Labs, eftersom det här handlar om att stödja våra partners och kunder i deras produktutveckling. SaltX Labs är en bra miljö och plattform för att fortsätta utveckla och kommersialisera dessa applikationer.  

Varför har ingen av dessa applikationsområden tagit fart?
Vi kan bara konstatera att det tagit längre tid än vad vi trott. Det beror främst på att våra partners och kunder, som är ytterst ansvariga för att driva på utvecklingen av dessa applikationsområden, har behövt mer tid innan de lanserar sina produkter med vårt nano-coatade salt.

Våra partners och kunder är ofta stora organisationer och de rapporterar ett fortsatt stort intresse för vår lösning. Vi kan tyvärr inte bestämma i vilken takt som kunderna väljer att utveckla och sedan lansera sina produkter. Vår roll är att stötta dem helhjärtat i produktutvecklingen och sedan sälja vårt nano-coatade salt till dessa kunder. 

Vad händer med solfångarordern från SunAct i Ghana? 
Vår lösning borde vara idealisk för afrikanska solrika länder med dålig el-försörjning. Det lokala intresset är mycket stort. Dock är banksystemet i Ghana i dåligt skick och denna typ av hälsoinvesteringar, som mycket annat, beroende av internationellt finansieringsstöd. Jag är nu mer skeptisk än tidigare till att finansieringen kan säkerställas i närtid, vilket är en förutsättning för affären.  

Apropå SunAct, det florerar rykten och spekulationer om att SaltX grundare Göran Bolin skulle vara ägare eller involverade i SunActs styrelsen. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte. Varken Göran eller SaltX anställda har idag några relationer till SunAct som gör att det kan uppstå intressekonflikter. Det har inte heller skett några transaktioner av närståendekaraktär vid sidan av de SaltX redogjort för.

Det känns som det finns många utmaningar - vad är det som talar för att SaltX ska lyckas?
Jag ser dessa utmaningar som möjligheter. Med stora, välrenommerade partners, världspatenterad teknologi och ett starkt team har vi goda förutsättningar att lyckas ta en del av den globala energilagringsmarknaden.

Nu tar ni in drygt 100 mkr i nytt kapital i en företrädesemission - något Du vill kommentera?
Jag är nöjd med att vi skapat en bra struktur för denna kapitalanskaffning med stöd av våra två största aktieägare, Industrifonden och Skirner, som deltar i emissionen och en grupp investerare som garanterar återstående del av emissionen. Därmed är beloppet säkrat innebärande att varje aktieägare kan vara trygga med att överväga teckning av sin andel. Vi hoppas att alla kommer att vilja deltaga och vi har även skapat utrymme för fler aktier och mer kapital om intresset skulle bli stort.

Stockholm, 2018-10-25

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/vd-har-ordet,c2654049

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.Cision.20181025:BIT:0849:0


#135

Emisjon og frafall av en stor ordre, på en forventet urolig børsdag. Dette kan bli spennende.


#136

Kallelse till extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma (“stämman”) måndagen den 12 november 2018 klockan 15:00 i Bolagets lokaler, Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 6 november 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen 6 november 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast tisdagen 6 november 2018. Anmälan om deltagande sker:

· per post: SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten, 
· per telefon: 08-794 03 70, eller
· per e-post: [email protected]

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast tisdagen 6 november 2018. 

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Förslag till dagordning

1     Stämmans öppnande.

2     Val av ordförande vid stämman.

3     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4     Val av en eller två justeringsmän.

5     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6     Godkännande av dagordning.

7     Beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

8     Beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”) utan företrädesrätt för aktieägare avseende en så kallad övertilldelningsoption.

9     Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”).

10   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman 

Det föreslås att Åke Sund väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Förslag till beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 11 717 522 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 937 401,76 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 11 717 522 teckningsoptioner av serie TO6 berättigande till teckning av totalt 5 858 761 aktier av serie B i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 468 700,88 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6. Högst kan aktiekapitalet öka med 1 406 102,64 kronor vid fullteckning av aktierna av serie B samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (“Företrädesemissionen”).En (1) Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6.

I övrigt ska följande villkor gälla:

(a)    Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.

(b)   Tilldelning av uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 19 november 2018 (“Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 15 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 november 2018.

©    Teckningskursen per Unit är 9 kronor, motsvarande en teckningskurs om 9 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

(d)   Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 

(e)    Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 21 november 2018 till och med den 5 december 2018, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt (i) nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

(f)     Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 21 november till och med den 3 december 2018. 

(g)    Handel med betald tecknad Unit (BTU) äger rum på Nasdaq First North Premier från och med den 21 november 2018 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

(h)   De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

(i)     För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
1.     I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som   var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2.     I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3.     I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

(j)     Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 20 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 framgår av Bilaga.

(k)    Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

(l)     Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till teckningsoptioner av serie TO2, ge samtliga optionsinnehavare av serie TO2 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i Företrädesemissionen. Beslutet innebär att teckningsoptionerna av serie TO2 inte kommer omräknas. För att optionsinnehavare i serie TO2 ska ha möjligt att nyttja denna rätt måste anmälan om teckning av teckningsoptioner ha skett senast den 31 oktober 2018. För de optionsinnehavare av teckningsoptioner av serie TO2 som inte har ingivit en anmälan om teckning per denna dag upphör teckningsoptionen av serie TO2 att gälla, varvid rätt att delta i Förträdesemissionen inte kommer att föreligga.

Punkt 8 - Förslag till beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”) utan företrädesrätt för aktieägare avseende en så kallad övertilldelningsoption

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 2 343 504 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 187 480,32 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 2 343 504 teckningsoptioner av serie TO6 berättigande till teckning av totalt 1 171 752 aktier av serie B i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 93 740,16 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6. Högst kan aktiekapitalet öka med 281 220,48 kronor vid fullteckning av aktierna av serie B samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (“Överteckningsemissionen”). En (1) Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6.

I övrigt ska följande villkor gälla:

(a)    Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara dem som tecknat sig för Units i Företrädesemissionen som framgår av punkt 7 ovan, men som inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade Units. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa Bolaget kapital för dess fortsatta tillväxt och för att möjliggöra en expansion av dess verksamhet.

(b)   Teckningskursen per Unit är 9 kronor, motsvarande en teckningskurs om 9 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Förträdesemissionen i punkt 7 ovan, vilken är bestämd i enlighet med emissionsgarantins villkor. Överenskommelsen i den delen grundas i sin tur på marknadsvärdet för aktien med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande.

©    Teckning ska ske senast den 5 december 2018 på särskild teckningslista. Betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

(d)   Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i Företrädesemissionen i punkt 7 ovan överstiger det högsta antalet Units i förevarande Företrädesemission. 

(e)    De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

(f)     Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 20 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 framgår av Bilaga.

(g)    Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Överteckningsemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

(h)   Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 704 576 aktier och det totala antalet teckningsoptioner som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 704 576 teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i Företrädesemissionen i punkt 7 ovan. Betalning ska kontant eller genom kvittning.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslagen i punkt 8 och punkt 9 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 56 162 551. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redogörelser och yttranden av styrelsen och revisorn kommer hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

SaltX Technology Holding AB (publ)

Stockholm i oktober 2018
Styrelsen

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-saltx-technology-holding-ab–publ-,c2654054
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2654054/932678.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.Cision.20181025:BIT:0854:0


#137

Påminnelse om teckningsoptioner som förfaller onsdag 31 oktober

SaltX har idag offentliggjort avsikten att genomföra en emission och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital. I samband med detta ber vi att få påminna innehavare av teckningsoptioner att de måste utnyttjas, eller säljas i marknaden, senast onsdag 31 oktober 2018.Därefter förfaller de utan värde. 

Anmälan skall göras till Aqurat Fondkommission genom en ifylld blankett samt att betalning sker på föreskrivet sätt, se länk nedan: 

http://saltxtechnology.com/app/media/anmalningssedel_saltx_to2b_181001.pdf.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna 0,265 ny aktie för 4,72 kronor per aktie senast innan onsdag 31 oktober 2018. Det krävs således 3,77 optioner per aktie.

Om teckningsoptionerna förvaras i depå skall banken/förvaltaren kontaktas. Förvaras de däremot på ett VP-konto kan anmälan om teckning ske genom anmälningssedeln ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: tel: +46 70 560 02 68
Harald Bauer, CFO: tel: +46 70 810 80 34

********************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök  www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 2018-10-25

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/paminnelse-om-teckningsoptioner-som-forfaller-onsdag-31-oktober,c2654058

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.Cision.20181025:BIT:0858:0


#138

Surt å måtte emittere i dette børs klimaet😑


#139

SaltX reviderar förslag om nyemission på grund av rådande börsklimat

Stockholm, 29 oktober 2018 Den 25 oktober 2018 offentliggjorde SaltX Technology ett förslag om en företrädesemission om högst 105,5 mkr. På grund av rådande börsklimat föreslår styrelsen nu ett reviderat förslag av en företrädesemission om högst 80,6 mkr till en teckningskurs om 5,50 kronor per Unit.Företrädesemissionen är fortfarande fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Det reviderade förslaget föreslås framläggas för beslut på extra bolagsstämma den 14 november 2018.

“Finansieringsklimatet har drastiskt försämrats den senaste veckan till följd av kraftiga nedgångar på världens börser. Därför är vi, under rådande omständigheter, mycket tacksamma för huvudägarnas fortsatta förtroende och åtagande att genomföra emissionen så att bolaget får finansiella förutsättningar att ta tillvara på de kommersiella möjligheter för vår storskaliga energilagringslösning EnerStore”, säger Åke Sund, styrelseordförande för SaltX.

Företrädesemissionen i korthet:

· Totalt uppgår företrädesemissionen till högst 80,6 mkr före emissionskostnader genom emission av högst 14 646 902 Units. 
· En Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6. 
· Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 21 november 2018. 
· Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i företrädesemissionen. 
· Teckningskursen i företrädesemissionen är 5,50 kr per Unit, motsvarande en teckningskurs om 5,50 kr per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 
· 100 procent av det totala emissionsbeloppet har säkerställts genom teckningsförbindelser från Stiftelsen Industrifonden och Skirner AB samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. 
· Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 23 november 2018 till och med den 7 december 2018. 
· Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen per aktie är 13 kr. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 102,5 mkr. 
· Styrelsen föreslås att bemyndigas att fatta beslut om emissioner av Units utan företrädesrätt för att möjliggöra ersättning till emissionsgaranter. 

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen samt information om bolaget kommer att redovisas i prospektet som beräknas publiceras på bolagets hemsida senast den 22 november 2018.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen:

· 14 november 2018 - Extra bolagsstämma för beslut om företrädesemissionen.
· 19 november 2018 - Sista dag för handel inklusive uniträtt. 
· 20 november 2018 - Första dag för handel exklusive uniträtt. 
· 21 november 2018 - Avstämningsdag i företrädesemissionen.
· 22 november 2018 - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. Snarast efter godkännande av Finansinspektionen. 
· 23 november - 7 december 2018 - Teckningsperiod.
· 21 november 2018 - Första dag för handel i uniträtter och BTA. 
· 5 december 2018 - Sista dag för handel i uniträtter. 
· 10 december 2018 - Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen. 

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma kommer att hållas den 14 november 2018 kl. 15:00 i Stockholm. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande. Den extra bolagsstämma som bolaget planerade att hålla den 12 november 2018 har beslutats att ställas in.

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell KB är juridisk rådgivare och Eminova Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268 
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Utspädningseffekt
Vid fulltecknad företrädesemission ökar antalet aktier med 14 646 902 aktier från 58 587 608 till 73 234 510. Detta motsvarar en utspädning om cirka 20 procent av både kapitalandel och röstandel i bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under företrädesemissionen öka antalet aktier med 7 323 451. Detta motsvarar en utspädning om 11,1 procent av både kapitalandel och röstandel i bolaget för nuvarande aktieägare.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av Units till emissionsgaranter
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 959 688 aktier och det totala antalet teckningsoptioner som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 959 688 teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i företrädesemissionen. Betalning ska kontant eller genom kvittning.

Information till innehavare av teckningsoption av serie TO2
Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till teckningsoptioner av serie TO2, ge samtliga optionsinnehavare av serie TO2 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i företrädesemissionen. Beslutet innebär att teckningsoptionerna av serie TO2 inte kommer omräknas. För att optionsinnehavare i serie TO2 ska ha möjlighet att nyttja denna rätt måste anmälan om teckning av teckningsoptioner ha skett senast den 31 oktober 2018. För de optionsinnehavare av teckningsoptioner av serie TO2 som inte har ingivit en anmälan om teckning per denna dag upphör teckningsoptionen av serie TO2 att gälla, varvid rätt att delta i Förträdesemissionen inte kommer att föreligga.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser från Stiftelsen Industrifonden (om cirka 17,7 mkr vilket motsvarar Stiftelsen Industrifondens pro-rata andel av företrädesemissionen) och Skirner AB (10 mkr) samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantiernaär säkerställdagenom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning eller i form av betalning med Units.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som bolaget avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.


Denna information är sådan information som SaltX Technologyär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober, 2018 kl. 09.00 CET. 

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-reviderar-forslag-om-nyemission-pa-grund-av-radande-borsklimat,c2657794
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2657794/934945.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181029.Cision.20181029:BIT:4694:0


#140

SaltX presents new proposal for new share issue due to prevailing stock market climate

Stockholm, October 29, 2018 On October 25, 2018, SaltX Technology announced a proposal for a rights issue of no more than SEK 105.5 million. Due to the prevailing stock market climate, the Board now proposes a revised new issue of no more than SEK 80.6 million at a subscription price of SEK 5.50 per Unit. The Rights Issue is still fully secured through subscriptions from the principal owners, Industrifonden and Skirner AB, as well as through guarantees from a guarantee consortium. The revised proposal will be presented for decision by an Extraordinary General Meeting scheduled to be held November 14, 2018.

“The market conditions have drastically worsened during the last week due to significant declines of the world’s stock exchanges. We are therefore, under current circumstances, very grateful for the main owners’ continued trust and commitment to carry out the issue so that the company obtains financial pre-requisites to exploit the commercial opportunities of our large-scale energy storage solution EnerStore,” says Åke Sund, Chairman of SaltX. 

The Rights Issue in brief

· In total, the Rights Issue amounts to max SEK 80.6 million before issue costs through an issue of max 14,646,902 Units.
· Each Unit consists of one (1) Series B share and one (1) Series TO6 warrant.
· Reconciliation dayto participate in the Rights Issue is November 21, 2018
· Existing shareholder obtains one (1) unit right for each one (1) share held on the reconciliation date. Four (4) unit rights entitle to subscription of one (1) Unit in the Rights Issue.
· The subscription price in the Rights Issue is SEK 5.50 per Unit, equivalent to a price of SEK 5.50 per share. The warrants are issued free of charge.
· 100 percent of the total share issue amount has been secured through subscriptions from Industrifonden and Skirner AB and through guarantees from a consortium.
· Subscription in the Rights Issue can take place during the period from November 23, 2018 to December 7, 2018.
· Two (2) Series TO6 warrants entitle the holder to subscribe for one (1) new Series B share in the Company. The subscription price is SEK 13. Subscription of shares in the Company based on the Series TO6 warrants can take place during the period January 1, 2020 to October 31, 2021. Full subscription of the Series TO6 warrants would lead to the company obtaining about SEK 102.5 m.
· The Board is proposed to be authorized to decide on issue of Units without preferential rights to enable compensation to the issue guarantors.

The complete terms of the Rights Issue and information about the Company will be reported in the prospectus, which is expected to be published on the Company’s website around November 22, 2018.]

Preliminary timetable for the Rights Issue

· November 14, 2018 - Extraordinary General Meeting (EGM) for resolution on the Rights Issue.
· November 19, 2018 - Last day for trade including unit right.
· November 20, 2018 - First day of trade excluding unit rights.
· November 21, 2018 - Reconciliation Day in the Rights Issue.
· November 22, 2018 - Estimated date for publication of prospectus. Immediately after approval by Finansinspektionen.
· November 23 - December 7, 2018 - Subscription Period.
· November 21, 2018 - First day for trading in unit rights and BTA.
· December 5, 2018 - Last day for trading in unit rights.
· December 10, 2018 - Publication of preliminary results in the Rights Issue

Extraordinary general meeting
Extraordinary General Meeting will be held on November 14, 2018 at 15:00 in Stockholm. Notice is published in a separate press release. The Extraordinary General Meeting earlier planned for November 12, 2018 has been decided to cancel.

Advisors
Law Firm Törngren Magnell is SaltX legal advisor and Eminova its emission agency in connection with the issue. FNCA is the company’s Certified Adviser on Nasdaq First North Premier.

For further information, please contact:
Karl Bohman (CEO) +46705-600 268
Harald Bauer (CFO) +46708-10 80 34

Dilution effect
With full subscribed Rights Issue, the number of shares increases by 14,646,902 shares from 58,587,608 to 73,234,510. This corresponds to a dilution of approximately 20 percent of both equity and voting rights in the Company for current shareholders. In addition, full exercise of the warrants under the Rights Issue will increase the number of shares by 7,323,451. This corresponds to a dilution of 11.1 percent of both the equity and voting rights in the Company for current shareholders.

Authorization of the Board to decide on the issue of Units to Issue guarantors
The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to authorize the Board, on one or more occasions until the next Annual General Meeting, with or without deviation from shareholders’ preferential rights, to decide on issue of Series B shares and Series TO6 warrants. The total number of shares that may be granted on the basis of the authorization may amount to a maximum of 959,688 shares and the total number of warrants that may be granted on the basis of the authorization may amount to a maximum of 959,688 warrants. The reason for deviation from shareholders’ preferential rights is to issue shares and warrants to warrants in the Rights Issue. Payment is in cash or by cancellation.

Information to holders of warrants of Series TO2
The Company has decided that, in accordance with the terms and conditions of warrants of Series TO2, all option holders of Series TO2 will have the same preferential rights as shareholders to participate in the Rights Issue. The decision means that the warrants of Series TO2 will not be recalculated. In order for option holders in Series TO2 to be able to exercise this right, the subscription of subscription warrants must have been filed no later than October 31, 2018. For the holders of warrants of Series TO2 that have not submitted a subscription request on this date, the warrants from Series TO2 will cease to exist, with the right to participate in the Preemptive Issue will not exist.

Subscriptions and Guarantees
The Rights Issue is guaranteed to 100 percent through subscriptions from Industrifonden (with about SEK 17.7 m equivalent to its pro rata share of the Rights Issue) and Skirner AB (SEK 10 m) and through issue guarantees from a guarantee consortium. Neither the subscriptions nor the issue guarantees are guaranteed by pledge, barrier or similar arrangement. No compensation is paid for the outstanding subscriptions. The guarantee fee is 10 percent of the guaranteed amount in the form of cash payment or in the form of payment with Units.

Important information
This press release does not contain and does not constitute an invitation or offer to acquire, sell, subscribe or otherwise trade in shares, subscription rights or other securities of the Company. Invitation to interested persons to subscribe for shares in the Company will only be made through the prospectus that the Company intends to publish on the Company’s website, following approval and registration by Finansinspektionen. The prospectus will include risk factors, financial information and information about the company’s board of directors. This press release has not been approved by any regulatory authority and is not a prospectus. Investors should not subscribe or purchase securities referenced in this press release, except on the basis of the information that will be contained in the prospectus that will be published.

Publication or distribution of this press release may in certain jurisdictions be subject to restrictions by law and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform and comply with such legal restrictions.

This press release may not be published, published or distributed, either directly or indirectly, in or to Australia, Japan, Canada, Hong Kong, New Zealand, Singapore or South Africa or any other country in which the offer or sale of subscription rights, paid subscribed shares or new shares are not permitted, in whole or in part, subject to legal restrictions or where such action would require additional prospectus, other offer documentation, registrations or other measures. The information in this press release may also not be forwarded, reproduced or displayed in a way that violates such restrictions.

No subscription rights, paid subscribed shares or new shares may be offered, sold, resold, transferred, delivered or distributed, directly or indirectly, to or within the United States or on behalf of such persons other than in derogation from, or in a transaction that is not subject to registration obligation under the Securities Act and is in accordance with applicable securities regulations in relevant state or jurisdiction in the United States.

Forward-looking statements
This press release contains certain forward-looking statements that reflect the Company’s current views and expectations of future events as well as financial and operational development, including statements regarding the Rights Issue, and statements regarding guidance, planning, prospects and strategies. Words that are “referred”, “expected”, “expected”, “planned”, “estimated”, “can”, and other expressions that imply indications or predictions about future developments or trends, and which are not based on historical facts, are forward-looking information. Although the Company believes that these statements are based on reasonable assumptions and expectations, the Company can not guarantee that such forward-looking statements will be implemented. As these forward-looking statements include both known and unknown risks and uncertainties, real outcomes can differ substantially from what is stated in forward-looking information. Prospective statements in the press release only apply at the time of the press release and may change without notice. The Company makes no commitment to publish updates or revisions of forward-looking statements as a result of new information, future events or the like beyond what is required by applicable laws or stock market regulation.


This information is such information as SaltX Technology is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication on October 29, 2018 at. 09.

Ekstern link: http://news.cision.com/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-presents-new-proposal-for-new-share-issue-due-to-prevailing-stock-market-climate,c2657813
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2657813/934947.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181029.Cision.20181029:BIT:4713:0


#141

Kallelse till extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma (“stämman”) onsdagen den 14 november 2018 klockan 15:00 i Bolagets lokaler, Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen 8 november 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen 8 november 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast torsdagen 8 november 2018. Anmälan om deltagande sker:

· per post: SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten, 
· per telefon: 08-794 03 70, eller
· per e-post: [email protected]

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast torsdagen 8 november 2018.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Förslag till dagordning

1     Stämmans öppnande.

2     Val av ordförande vid stämman.

3     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4     Val av en eller två justeringsmän.

5     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6     Godkännande av dagordning.

7     Beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

8     Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”).

9     Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman 

Det föreslås att Åke Sund väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Förslag till beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 14 646 902 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 171 752,16 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 14 646 902 teckningsoptioner av serie TO6 berättigande till teckning av totalt 7 323 451 aktier av serie B i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 585 876,08 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6. Högst kan aktiekapitalet öka med 1 757 628,24 kronor vid fullteckning av aktierna av serie B samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (“Företrädesemissionen”). En (1) Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6.

I övrigt ska följande villkor gälla:

(a)    Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. 

(b)   Tilldelning av uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 21 november 2018 (“Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2018.

©    Teckningskursen per Unit är 5,50 kronor, motsvarande en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

(d)   Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 23 november 2018 till och med den 7 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 

(e)    Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 23 november 2018 till och med den 7 december 2018, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt (i) nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

(f)     Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 23 november till och med den 7 december 2018. 

(g)    Handel med betald tecknad Unit (BTU) äger rum på Nasdaq First North Premier från och med den 23 november 2018 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

(h)   De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

(i)     För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

1.     I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2.     I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3.     I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

(j)     Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 13 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 framgår av Bilaga.

(k)    Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

(l)     Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till teckningsoptioner av serie TO2, ge samtliga optionsinnehavare av serie TO2 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i Företrädesemissionen. Beslutet innebär att teckningsoptionerna av serie TO2 inte kommer omräknas. För att optionsinnehavare i serie TO2 ska ha möjligt att nyttja denna rätt måste anmälan om teckning av teckningsoptioner ha skett senast den 31 oktober 2018. För de optionsinnehavare av teckningsoptioner av serie TO2 som inte har ingivit en anmälan om teckning per denna dag upphör teckningsoptionen av serie TO2 att gälla, varvid rätt att delta i Förträdesemissionen inte kommer att föreligga.

Punkt 8 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 959 688 aktier och det totala antalet teckningsoptioner som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 959 688 teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i Företrädesemissionen i punkt 7 ovan. Betalning ska kontant eller genom kvittning.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 8 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 56 162 551. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redogörelser och yttranden av styrelsen och revisorn kommer hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

SaltX Technology Holding AB (publ)

Stockholm i oktober 2018
Styrelsen

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-saltx-technology-holding-ab–publ-,c2658149
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2658149/935173.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181029.Cision.20181029:BIT:5049:0


#142

Skal si aksjonærene får kjørt seg om dagene😱


#143

Ja her ble det helomvendig, litt ufint å tenke på hvor ille i minus jeg hadde vært uten exit på 23 blank i mai :joy:
Tror nok denne fort kan gå under emi-kurs og vel så det, men vil nok vurdere inngang rundt/under 5 blank