Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

SaltX Technology (SALT-B)

salt-b_st
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28fbddf60>

#104

At man nok en gang får handlet på disse summene er jo penger på gata :heavy_dollar_sign::point_up:️:point_up_2::point_up:️:point_up_2: skulle bare ønske jeg hadde mer midler tilgjengelig :sweat_smile:


#105

Vi er definitivt på vei oppover etter utvaskingen. Merkelig scenario. Og penger på gaten som blir nevnt her.
Fortsatt endel å gå på opp til «normalnivå».
Har man to-tre års perspektiv er det vel lite som kan sammenlignes med å kjøpe SaltX med Mcap på 1 milliard.


#106

Solid bunn!
Mulig vi får en liten pullback ved test av motstand ved trendlinje fra topp 07.03 og 13.03 før videre oppgang.
Denne vil ut fra trendlinjen aksjen har fulgt i dag møtes rundt 21,-

Tror det skal mye til for å bryte motstandene rundt 25,- i første omgang, da bør det komme gode nyheter med substans på bordet. 25,- har vist seg sterk begge veier i en lang periode.
Ser for meg at denne motstanden kan komme til å bli testet innen 2 uker.


#107

Der var pullback rundt 21,- i gang, mulig aksjen tester støtten rundt 20,- noen ganger til før nytt forsøk på brudd.
Brytes motstand på gårsdagen topp, samt trend fra topper 07.03 og 13.03 er det kort vei til rundt 25,-
Greit driv i aksjen og det store flertallet av aksjer er kjøpt på langt høyere kurser.


#108

Klar for nytt fraspark?


#109

Gikk ut i går på 19,60 da aksjen ikke reagerte opp ved trendkanal (ref rød pil)
Avventer og følger med for ny inngang.
At denne skal opp å teste 25,- innen relativt kort sikt er det etter min mening lite tvil i.


#110

Inne igjen tidligere i dag på 17.00,-
STO=0
Satser på en grei bounce fra dobbel bunn, ellers lite teknsik å hente.
ENDA en pris vunnet i dag, Bloomberg, bør gi en del internasjonal interesse.
Har relativt tight stop, dersom dobbel bunn ikke holder kan den falle et stykke til neste støttenivå.


#111

Tok litt til i dag på 16,67.
Vurderer inngang her som meget lukrativt mht. risk/reward med tight stop.
Meget lav salgsvilje!
Får vi en MACD crossing ser jeg for meg ny test oppover mot forrige topp og 1-day SMA30 rundt 21,- i løpet relativt kort tid


#112

16,68 her :wink:


#113

Oooh, fin den :smile: !
Bør skje noe spensig enten ene eller andre veien i løpet av et par dager :rofl:


#114

Der er vi nede i 15kr. SaltX og deres teknologi nevnes stadig med positivt fortegn og de sanker inn utmerkelser, senest Bloombergs new energy award, likevel går det bare nedover.

Er det noen her som fremdeles sitter på aksjen eller har alle hoppet av synkende skute?


#115

Kjøp og hold, det er strategien min :slight_smile:


#116

Selskapet er verdsatt til 900 millioner og omsatte for 5,3 millioner i 2017? Det er priset inn litt vekst her. :slight_smile:


#117

Livsfarlig å sitte i slike selskaper når momentumet går ut av aksjen, ikke det at jeg ikke tror på selskapet. Men når virkligheten inntreffer og investorene ønsker å se resultater og sliter med å regne hjem caset, ja da går luften ut av ballongen.
Om aksjen hadde halvert seg fra dagens nivå er det fortsatt priset inn masse vekst.


#118

Røk på stop @ 16,48 på forrige inngang…

Har tatt en liten post i dag på 15,10
Viktige støttenivåer nedover er 15,00, 14,50 og 12,85, bunner fra 2017.

Setter stop rett under 14,50 for dagens kjøp.

Kan gå noe sinnsykt på nyheter, så får nesten vondt i magen i periodene jeg sitter utenfor :joy:

Edit: tok en slant til på 14,50

Edit: RT 14,94, da var jeg i pluss :slight_smile:
Får se hvordan det utvikler seg, godt mulig dette var bunn!


#119

Begynner å rikke på seg nå :slight_smile:


#120

Det ligger vel visse forventninger til Q1 i morgen, kanskje?


#121

SaltX receives SunCool breakthrough order

  • To deliver 8,000 collectors to Ghana over three years, order value of 55 MSEK  Energy storage technology company SaltX Technology - listed on NASDAQ First North Premier - has received a breakthrough order of 8,000 SunCool-collectors from the solar energy provider SunAct in Ghana. The collectors are to be installed at thousands of sanitary stations throughout rural Ghana, most of which are off-grid. SunAct will be the provider of all energy including power, domestic hot water and cooling, and subcontracted to Thermodul Systems, which is under contract to build the stations for people in Ghana lacking toilet-, shower- and washing facilities. The order value is 55 MSEK and conditioned upon financing based on bank guarantee.  Deliveries are planned to start during the second half of 2018.

[image]

SaltX communicated at the renewable energy conference Ghana in October of last year that it had initiated a collaboration with the energy company SunAct (previously SolarX). SunAct has already purchased a small number of SunCool collectors that are now being installed for demonstration purposes at the institute of industrialization, CSIIR in Accra. 

“This order is important for us on several levels; it accelerates sales in Africa - a key market for SunCool outside of China, and it proves the strength of SunCool as an autonomous and cost efficient solar energy solution. It is also important to show that our technology can make a big difference for many people who today lack basic pre-requisites”,says Karl Bohman, CEO of SaltX Technology.

SunAct’s customer - Thermodul Systems - is a German house manufacturer with unique and cost-effective module-based building technology. The company recently signed a $300-million contract with Ghana First that will operate the stations on behalf of Ghana’s government. 

“We are pleased to have SaltX as partner in this important endeavor offering sustainable energy to autonomous sanitation buildings in Ghana. Our ambition is to become Ghana’s leading provider of solar energy solutions, and with our strong collaboration with CSIIR we can access 1,400 installers to implement solar energy systems including SunCool”, says Francis Asante, CEO of SunAct.

SunAct is to import SunCool collectors from SaltX and its Chinese partner NSECT but has an option to, after the first 1,000 collectors have been delivered, purchase the core tubes with SaltX material from NSECT, still via SaltX, and then assemble the collectors in Ghana.

Om SunAct
SunAct is a private, newly started energy company in Ghana with the ambition to deliver, install and operate innovative and cost efficient solar energy solutions. The company obtains in connection with this SunCool order an exclusive market right to, during the term of the contract, sell SunCool in Ghana.

Om Thermodul
Thermodul Systems - http://www.thermodulsystem.de- is a manufacturer of a unique and inexpensive module-based building technology that makes it possible to construct buildings in significantly less time than conventional technologies and/or material.  

Om SaltX Technology
SaltX Technology - www.saltxtechnology.com- develops and sells patented energy storage technology. Main customers are major global OEM partners and energy companies such as Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control and Rheem. SaltX Technology’s share is listed on NASDAQ First North Premier in Stockholm. SaltX Technology’s Certified Adviser is FNCA Sweden AB.

For further information, please contact: 
Karl Bohman, CEO SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

**************************************************

SaltX Technology is obliged to disclose this information under the EU Market Abuse Regulation (MAR). The information was provided by the contact person listed above, for publication on May 21, 2018, at 8 am CET.  

Stockholm
May 21, 2018

Ekstern link: http://news.cision.com/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-receives-suncool-breakthrough-order,c2525554
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2525554/844746.pdf
Ekstern link: http://news.cision.com/saltx-technology-holding-ab/i/major-suncool-deal,c2413320

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180521.Cision.20180520:BIT:1054:0


#122

SaltX får genombrottsorder för SunCool

  • Ska leverera 8 000 solfångare till Ghana under tre år - ordervärde 55 Mkr Energilagringsbolaget SaltX Technology - listat på NASDAQ First North Premier - har fått en genombrottsorder på 8 000 SunCool-solfångare från energibolaget SunAct i Ghana. Solfångarna ska installeras på tusentals sanitära stationer runt om hela Ghana varav de flesta är på landsbygden, utanför elnätet. SunAct är helhetsleverantör av all energi inklusive elektricitet, varmvatten och kyla till Thermodul Systems som är kontrakterad att bygga stationerna till Ghanas invånare som ofta saknar tillgång till toalett-, dusch- och tvättmöjligheter. Ordern är värd ca 55 Mkr och villkorad av att SunAct erhåller finansiering baserad på en bankgaranti. Leveranser planeras inledas under senare delen av 2018.

[image]

SaltX meddelade vid energikonferensen i Accra, Ghana i oktober förra året, att man inlett ett samarbete med energibolaget SunAct (tidigare SolarX). SunAct har redan köpt ett mindre antal SunCool-solfångare som nu installeras för demonstrationssyfte vid industrialiseringsinstitutet - CSIIR - i Accra. 

“Den här ordern är viktig för oss på många plan; dels för att den sätter ordentlig fart på försäljningen i Afrika - en nyckelmarknad för SunCool utanför Kina, och dels för att den visar på styrkan i SunCool som autonom och kostnadseffektiv solenergilösning. Det är också viktigt att visa att vår teknologi kan göra skillnad för så många människor som i dag saknar basala förutsättningar”,säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

SunActs kund - Thermodul Systems - är en tysk hustillverkare med unik och billig modulbaserad byggteknik. Det tyska bolaget tecknade nyligen ett kontrakt värt 300 miljoner dollar med Ghana First som ska driva stationerna åt Ghanas regering.

“Vi är glada att få SaltX som partner i den här viktiga satsningen att erbjuda en hållbar energilösning till autonoma sanitetsbyggnader i Ghana. Vår ambition är att bli Ghanas ledande leverantör av solenergilösningar, och med vårt starka samarbete med CSIIR får vi tillgång till 1 400 installatörer för att installera solenergisystem däribland SunCool-solfångare”, säger Francis Asante VD på SunAct.

SunAct kommer att importera SunCool-solfångare från SaltX och dess kinesiske partner NSECT, men har en option att, efter de första 1 000 solfångarna har levererats, endast köpa själva glastuberna med SaltX material från Kina, fortfarande via SaltX, för att sedan montera solfångarna lokalt i Ghana.

Om SunAct
SunAct är privat, nybildat energibolag i Ghana med ambitionen att leverera, installera och driva innovativa och kostnadseffektiva solenergianläggningar. Bolaget har i och med SunCool-ordern en exklusiv marknadsrättighet att under kontraktsperioden sälja SunCool i Ghana.

Om Thermodul
Thermodul Systems - http://www.thermodulsystem.de- är en tillverkare av en unik och billig modulbaserad byggteknik som gör det möjligt att uppföra byggnader på väsentligt kortare tid än konventionella tekniker och/eller material. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology - www.saltxtechnology.com- utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North Premier i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. 

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

**************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj, 2018 kl. 08.00 CET.

Stockholm
2018-05-21

Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-far-genombrottsorder-for-suncool,c2525560
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/11067/2525560/844744.pdf
Ekstern link: http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/i/stororder-suncool,c2413322

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180521.Cision.20180521:BIT:1060:0


#123

Da var jeg ute på 23 blank, hele potten gikk i Funcom.
Skal inn igjen, men føler det er dags for en konsolidering :slight_smile: