Diskusjon Triggere Porteføljer

Saniona (SANION)

Investeringer: #<Tag:0x00007f6ea7ef52c8>

Jeg kommer bare til å skrive en presentasjon i stikkordsform her, så får dere lese i kildematerialet jeg lenker til nederst dersom dere ønsker å vite mer om selskapet (det er grenser for hvor mye gratisarbeid man skal gjøre :slight_smile:).

Kort om selskapet
• Saniona er ikke en øy i Hellas, men et dansk legemiddelselskap notert på Nasdaq OMX i Sverige.
• Selskapet er delvis finansiert gjennom partnerskap.
• Fokuserer på molekyl-modulasjon av ion-kanaler, herunder medisiner med fokus rettet mot sentralnervesystemet, autoimmune og metaboliske sykdommer, og smertelindring.
• Lav burn-rate og hele 9 aktive prosjekter i utvikling hvorav 6 finansieres via partneravtaler. Nyeste partneravtale med Big Pharma i Tyskland; Boehringer Ingelheim (47 MSEK upfront payment + opp mot 475 MSEK milestone payments, og 332 MSEK royalties ved suksess).
• Det er innvestert rundt 300 millioner dollar i teknologiplattformen deres.

Kort om aksjen
• Antall aksjer: 20.841.467
• Fordeling: ledergruppe: 27.7%, storaksjonærer 22%, rest fordelt på 4600 aksjonærer pr. 31.12.16
• Likvide reserver ca. 65msek.
• Mcap: ca. 900 MSEK.
• Planer om å søke forflytting til Small-cap index i H12017 (som vil booste omsetningen).
• Ingen foreløpige planer om emisjoner da royalties og up-front payments fra partnere vil dekke driftskostnader og de likvide reservene vil dekke eventuelle R&D kostnader inneværende år.

Mer info
Saniona har flere partneravtaler som sikrer driftsinntekter samtidig som det reduserer risiko hvis det går galt (Saniona betaler ingenting for studiene, og beholder rettighetene hvis det går godt), de har et sterkt management som er opptatt av at driften skal finansieres av partnere og ikke aksjonærer (se videopresentasjon i kildehenvisningen). I tillegg har ikke aksjen gått fullt så mye som mange andre biotekaksjer (se analyse / kursmål lenger nede i tråden), så oppsiden er definitivt tilstede.

Sist men ikke minst, og kanskje viktigts ifht. risiko. Saniona har en bred pipeline med 9 aktive prosjekter hvorav 6 finansieres av partneravtaler.

NB! Merk at selskapet presenterte positive fase IIa resultater fra deres pågående kliniske diabetes studie for to uker siden. Kursen har falt noe tilbake siden den gang, og representerer da kanskje en god inngang nå?

Analyser fra meglerhus
Redeye (SE) – kursmål 70 SEK.
Biostock (SE) – kursmål 100 SEK.
Kapital Partners (DK) – 100 SEK.

Teknisk
Og helt til slutt, rent teknisk er grafen til Saniona bare et kunstverk å se på :slight_smile:
• Higher highs, higher lows.
• Stort volum på oppgang, lite volum på nedgang.
• 20 dagers brutt opp gjennom 50 og 100, og 50 i ferd med å bryte over 100.
• RSI på ca. 67 og vender opp igjen! :slight_smile:

Kilder:

http://saniona.com/
http://saniona.com/investors/
http://www.euroinvestor.no/nyheter/2017/01/03/saniona-ab-saniona-reports-positive-top-line-results-from-the-tesomet-phase-2a-study-in-type-2-diabetes/13507932


http://financialhearings.nu/151126/saniona/

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9266217.ece
http://www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2016-foraar-webtv/Saniona

DISCLAIMER :wink:

Å investere i finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko. En investering kan så vel øke som minske i verdi. En investor kan risikere å miste hele sin investerte kapital. Dette gjelder i særlig grad for bioteksektoren. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. All bruk av informasjonen i dette innlegget, for eksempel som beslutningsgrunnlag for investeringer, skjer på egen risiko.

Lesere oppfordres til å være kritisk til, samt å granske og analysere, materialet på egenhånd. Lesere bes også å kritisk vurdere påliteligheten av kilder, samt skribentenes tolkninger eller antagelser.

Lesere bes å spesielt være oppmerksomme på materialets objektivitet, da skribenten kan ha økonomiske interesser relatert til verdipapiret som er beskrevet. Det finnes også en risiko for at informasjonen er uriktig eller inneholder feil.

12 Likes

Spennende lesning, takker :slight_smile:

3 Likes

Takk for at du deler dette med oss, Nocturne! :slight_smile: Virker virkelig interessant!

Tenker å kjøpe meg en post her, men må nok vente til rundt slutten av Februar/ Mars når NANO å TRVX er på topp og jeg kan selge en liten post. Får ihvertfall god tid til å lese meg opp på caset før den tid kommer :slight_smile:

2 Likes

Bare merk at denne ikke er så volatil som andre Biotek-aksjer. Så forvent ikke 10% opp og ned daglig. I allefall det jeg ser i kursbildet denne uken jeg har vært inne er at kursen øker pent opp, men da med 1-2% pr. dag.

Mye sunnere egentlig - men tar desto lengre tid å nå kursmålene som skissert over :smile:

1 Like

Kanskje greit å ha en rolig aksje også i porteføljen :wink: Har et mål om bare 250% avkastning på porteføljen dette året (nesten halvering fra målet ifjor), så en dobling av denne iløpet av året skal være innenfor :smile:

1 Like

Ja, det er snakk om dobling ifht. kursmålene - men det er også bull case scenarios. Bare les analysene så ser du nedsiden er begrenset pga. partneravtalene. Maks halvering. Men de har nok cash på bok + royalty payments som kommer senere i år.

Jeg mener prisingen er litt lav mtp. at de nettopp mottok 47MSEK upfront av Boehringer Ingelheim og har 65MSEK på bok + 9 prosjekter i ulike faser. Priset under 1 mrd.

2 Likes

Siden du skrev ditt innlegg så har Nice and Green, shorthandlerne og pessimistene totalt ødelagt verdien på denne aksjen. Nyemmisjonen ligger på kr 18 nå i juni 2019. Det er mulig at det vil bære oppover igjen nå. Men med tanke på den kraftige nedturen denne aksjen har hatt, så bør en vel kun være forsiktig optimist enn så lenge? Inntektene begynner vel smått først å komme i 2020. Samt Saniona må får markedsføringstillatelsen i orden før den tid.

Må ærlig innrømme at besøket mitt i denne aksjen ble ganske kort. Det ble rett og slett for lite volatilt og kjedelig for min del, men ser jo at det var likegreit når man ser på kursutviklingen. Eller - det gikk ganske greit oppover etter min exit også, men ser nå 2 år senere at det ikke hadde fungert å være langsiktig her. Men kanskje - som du sier @hallais - er tiden inne for å kikke på denne igjen?