Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Sbanken (SBANK)

Investeringer: #<Tag:0x00007f878ec2ed78> #<Tag:0x00007f878ec2ec88>

Starter en tråd om Sbanken ASA (SBANK.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

La oss starte diskusjonen! @Sunhome @AAA @LilleUlv @ekd @ackb @Spletherfesk @griggen @tored @NaiTz @MissFantastic @Gaupe @Cornfed @pdx

Banken har skiftet navn og heter nå Sbanken.

1 Like

Sbanken ASA: Godt posisjonert i en krevende markedssituasjon

Renteregulering

Renteregulering

Renteregulering