Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Scana (SCANA)

Investeringer: #<Tag:0x00007fbd8beb61d0>

Noen som har noen tanker/formeninger om Scana framover?

1: Scana har gjennomgått en restrukturering og bidrar til det grønne skiftet ved å levere unike forankringskomponenter til flytende havvind.

2: Etter at :muscle: Bekkenes kom inn i selskapet har han forandret dette selskapet fra ett konkurscase til ett selskap som tjener penger med langsiktige kontrakter
3 : Topp 20 selger ikke aksjer, men fortsetter kjøpe.

3 Likes

Kopiert fra et annet forum:

 1. Incus: Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg
  Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringskomponenter til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft. Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere et ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. Selskapet har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet. For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021

 2. Scana Offshore har blitt tildelt en kontrakt på levering av et fortøyningssystem til et FPSO prosjekt i Brasil. Leveransen består av forankringsutstyr som kjettingstoppere, jekker og vinsjer. FPSO-en skal ombygges i Asia og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på verftet. Dette er Scana Offshore sin andre kontrakt på fortøyningsutstyr til en FPSO som skal operere i brasiliansk farvann. Selskapet har de siste årene jobbet systematisk for å utvikle robuste og kostnadseffektive fortøyningsløsninger.

 3. SCANA: Subseatec sikrer nok en viktig ordre
  Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Mexicogulfen. Samlet konktraktsverdi er ca. 20 MSEK. Subseatec skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart.Leveransen vil starte i tredje kvartal 2020 og forsette gjennom andre kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

 4. SCANA: Subseatec sikrer flere subsea-kontrakter
  Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Afrika og Sørøst-Asia. Samlet konktraktsverdi er ca. 13 MSEK, med opsjon på ytterligere 6 MSEK. Selskapet skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransen vil starte i fjerde kvartal 2020 og forsette gjennom tredje kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

 5. SCANA: Vant stor forankringskontrakt i LNG-markedet
  DSME i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems AS kontrakt på levering av forankringsutstyr og analyser til to flytende lagringsenheter for LNG. – Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, uttaler Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems AS. – Gledelig utvikling Den fysiske leveransen fra Seasystems består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere. Disse skal DSME installere på to flytende lagringsenheter (FSU-er) som verftet har under bygging. Produksjonen av skrogbraketter og kjettingstoppere er planlagt å starte i november. Leveransene til DSME vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året. Seasystems leverer i tillegg analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav. Systemet som skal leveres til DSME er basert på teknologi som selskapet allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien. – Kontrakten viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter. Dette bekrefter nok en gang at vi oppnår de strategiske målene vi setter oss gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere, sier Lisland. Han legger til at Front Energy, et selskap

6.Gjennom datterselskapet Scana Subsea er Scana tildelt en kontrakt på levering av smidde og maskinerte stigerørsapplikasjoner med høy strekkfasthet til en feltutvikling i Mexicogulfen.

Samlet kontraktsverdi er på ca. 45 MSEK. Scana Subseas skal stå for en totalleveranse av stigerørskoblinger i lavlegert stål, inkludert prosjektering, anskaffelser og dokumentasjon. Stresskoblingene er de første til SCR-stigerør som produseres av stål med høy strekkfasthet.

Kontrakten er en sterk anerkjennelse av selskapets kontinuerlige produktutvikling innen lange smistål-komponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann.

Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransene vil starte fra 3. kvartal 2020 og fortsette gjennom 2. kvartal 2021.

Så er det tekniske - en skikkelig kaffikopp (cup with handle) i SCANA.
Har ingen åpenbare kursmål men skal vi si at den skal kunne komme opp i 3,- ?

Det er ikke en cnh, men den bryter over forrige topp som er bra

Njaaa… tror du tar feil hvis du tenker at høyre siden av formasjonen skal være lavere eller like høy som høyre. Og jeg har target på ca 3 norske oljedollars.
Men du kan også ha rett at hanken ble formet fra toppen på 1.30.
Uansett så ser jeg for meg en videre oppgang.

Det har med markedspsykologi å gjøre, men du har rett i at få formasjoner er perfekte.

Cnh er etter min erfaring en relativt upålitelig formasjon i det som vanligvis er illikvide aksjer. Ville heller tolket det som brudd på lengre base og deretter en rekke higher highs og higher lows. Vi er vel enig i at det tekniske ser bra ut, bare ikke helt tolkningen av det.

Henta seg jo ganske fint inn igjen :sunglasses:

1 Like

https://newsweb.oslobors.no/message/514133

Druser på videre :sunglasses:

2 Likes

2,94 høy i dag… :+1:
Tok ett lodd

1 Like

Blir nok en test på 3kr i dag🤞

1 Like

Hva som egentlig er greia med scana nå da ?

De har en grønnerer profil, man trenger ikke stort mer i dagens marked og tradere utnytter dette :slight_smile:

1 Like

Imponert over avslutningen i dag. Starter vi over 3 i morgen? Blir noen spennende uker… Ny kontrakt hadde smakt nå :star_struck:

Ny dag på toppen av vinnerlisten?
Hvis det kommer melding om ny kontrakt så ligger vi over 5,- før vi aner det :slight_smile:

Ser ut til ballongen sprakk…

Tror nok vi skal opp å teste 3 igjen.

Ballongen sprakk fordi den er noen få prosent ned?

Det jobbes for å få billige aksjer. Kursen spretter hit og dit…
Dette går veien :slight_smile: