Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Sentimenttrader.com

Noen som bruker denne tjenesten? Erfaringer? Jeg holder meg stort sett unna media når det gjelder “stemningen”, men slik jeg forstår det ut ifra nyhetsbrevet til Jesse Stine, så er dette brukbare indikatorer som ser “gjennom bullshitten” når det gjelder makrobildet.

1 Like

Skall sjekke ut!

Her er mitt sentiment:

3 Likes

Chartet er en av modellene fra sentimentrader.com. Smart money er institusjoner, dumb money er retail. Slik jeg forstår ser dem etter buy/sell, call/put i relasjonene.

1 Like