Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

Investeringer: #<Tag:0x00007f93beff2928>

Overview

The Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (the “Fund”) seeks long-term growth by tracking the investment returns, before fees and expenses, of the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index (the “Index”).

The Siren Nasdaq Blockchain Economy Index was created through a partnership between Siren and Nasdaq, and constitutes the joint research, analysis and investigation of both groups on the emerging development of blockchain technology. The Index is designed to measure the returns of companies that are committing material resources to developing, researching, supporting, innovating or utilizing blockchain technology for their use or for use by others.

Buying the ETF on Nordnet

References

1 Like

Klarer ikke finne utav hvilke blockchain firmaer denne ETF`en holder o_O

Kan du finne en link til meg @NoBrain

BLCN top ten holdings

Er vel ikke så mange “rene” blockchain-selskaper i fondet per dags dato. Overstock, SBI Holdings og Hive Blockchain er vel kanskje de tre som passer best inn i kategorien. I første omgang kan BLCN sees på mer som et “teknologifond”. Men regner med at nye “renere” blockchain-selskaper blir tatt inn i fondet etter hvert som de identifiserer nye potensielle kandidater iht. metodikken de har utviklet.

Se forøvrig artikkelen hos Seeking Alpha for en nærmere beskrivelse av fondet.

1 Like

Takk! Virker som en teknologi etf men et hint av blockchain! spennende ! :slight_smile: