Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Skatteforskjeller ved kjøp på OSE hovedliste vs Euronext Expand og Growth?

Ved kjøp av aksjer på hovedlisten på Oslo Børs, har jeg forstått at all rapportering ved kjøp og salg “går av seg selv” og innrapporteres til skattemyndighetene automatisk.

Gjelder dette også ved kjøp av aksjer på Euronext Expand og Euronext Growth, eller må man påregne noe manuell jobb og innsendelse av grunnlag i tillegg til selvangivelsen da? Jeg regner med at evt forskjeller er en konsekvens av at disse mindre selskapene har en begrenset plikt til hva de innrapporterer til Oslo Børs ift de på hovedlisten.

1 Like