Diskusjon Triggere Porteføljer

Solon Eiendom (SOLON)

solon_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007fb714236e78>
#121

06/02-2019 13:01:35: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA - NEW SHARE CAPITAL REGISTERED

#122

07/02-2019 13:42:19: (SOLON) Primary insider notification

#123

20/02-2019 15:41:24: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Q4 2018: Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 201

#124

27/02-2019 08:00:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Sterke resultater i 201

#125

28/02-2019 16:23:59: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio

#126

07/03-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA ? Primary insider notification

#127

15/03-2019 13:06:55: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Primary insider notification

#128

18/03-2019 08:12:22: (SOLON) Mandatory notification of trade

#129

18/03-2019 15:07:55: (SOLON) Major shareholder disclosure in Solon Eiendom ASA by Danske Bank AS

#130

19/03-2019 08:41:09: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Meldepliktig handel

#131

18/03-2019 16:23:03: (SOLON) Mandatory notification of trade

#132

25/03-2019 17:07:49: (SOLON) Mandatory notification of trade

#133

27/03-2019 16:35:30: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Mandatory notification of trade

#134

28/03-2019 10:01:01: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Invitasjon til kapitalmarkedsdag

#135

28/03-2019 16:34:52: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Meldepliktig handel

#136

29/03-2019 16:36:03: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Meldepliktig handel

#137

01/04-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Salg i 1. kvartal 2019

#138

01/04-2019 16:42:26: (SOLON) Mandatory notification of trade

#139

03/04-2019 16:35:54: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Meldepliktig handel

#140

04/04-2019 16:36:06: (SOLON) Mandatory notification of trade