Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Solon (SOLON)

solon_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28a50aad0>

#21

#22

Knallsalg for luksusboliger !
-Trosser nervøse boligkjøpere og labert marked.


#23

#24

#25

#26

#27

#28

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/05/Doblet-omsetningen


#29

#30

Solon Eiendom ASA : Annual general Meeting held 23 May 2018

Oslo, 23 May 2018: Solon Eiendom ASA (OSE: SOLON) held annual general meeting at the company’s offices in Olav Vs gate 5, 0161, Oslo, Norway on 23 May 2018.

The general meeting resolved the board’s proposal of a dividend of NOK 1.15 per share. The dividend shall accrue to the company’s shareholders as they appear in the company’s shareholder register in the VPS on 25 May 2018, being the company’s shareholders at the date of the general meeting, 23 May 2018, based on regular T+2 settlement.

The company’s shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive the right to receive dividend as from 24 May 2018. The dividend is expected to be paid on or about 29 May 2018.

All proposals were resolved as presented in the notice convening the general meeting, as further set out in the minutes from the general meeting attached hereto.

This information is subject to the disclosure requirements set out in section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Further informationbnm
Andreas Martinussen, CEO, Solon Eiendom ASA
E-mail: [email protected]iendom.no Cell Phone: +47 400 00 405

Scott Danielsen, CFO, Solon Eiendom ASA
E-mail: [email protected] Cell Phone: +47 952 55 620

About Solon Eiendom
Solon Eiendom is a Norwegian residential real estate development company focusing on the Oslo and Akershus region.

 

SEA20180523_SOLON_VPS_general_meeting_protocol
SEA20180523_SOLON_VPS_total_represented
SEA20180523_SOLON_minutes_annual_general_meeting


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solon Eiendom ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.GlobeNewswire.HUG2194737


#31

Solon Eiendom ASA : Generalforsamling avholdt 23.mai 2018

Oslo, 23. mai 2018: Solon Eiendom ASA (OSE: SOLON) avholdt 23.mai 2018 ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag om utbytte på NOK 1,15 per aksje. Utbyttet skal tilfalle selskapets aksjonærer slik det fremgår av selskapets aksjonærregister i VPS 25. mai 2018, som er selskapets aksjonærer på generalforsamlingens dato, 23. mai 2018, basert på vanlig T + 2 oppgjør.

Selskapets aksjer vil handle på Oslo Børs eksklusiv retten til å motta utbytte fra 24. mai 2018. Utbyttet forventes betalt den 29. mai 2018.

Alle forslag ble vedtatt som fremsatt i innkallingen til generalforsamlingen, som nærmere angitt i protokollen fra generalforsamlingen vedlagt.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:
Andreas Martinussen, CEO, Solon Eiendom ASA
E-mail: [email protected] tlf: +47 400 00 405

Scott Danielsen, CFO, Solon Eiendom ASA
E-mail: [email protected] tlf: +47 952 55 620

Om Selskapet

Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo- og Akershusregionen

SEA20180523_SOLON_VPS_total_represented
SEA20180523_SOLON_minutes_annual_general_meeting
SEA20180523_SOLON_VPS_general_meeting_protocol


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solon Eiendom ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.GlobeNewswire.HUG2194742


#32

Ex utbytte NOK 1.15 i dag

Aksjene i Solon Eiendom ASA noteres ex utbytte NOK 1.15 fra
og med i dag, 24.05.2018.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452055

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180524.OBI.20180524S27


#33

Ex dividend NOK 1,15 today

The shares in Solon Eiendom ASA will be traded ex dividend
NOK 1.15 as from today, 24.05.2018.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452056

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180524.OBI.20180524S28


#34

#35

Handel litt over halv ti i dag på ca 30 mill. Hmmm…


#36

#37#38

#39

Fra innboksen min :slightly_smiling_face:

Takk for at du meldte deg på nettmøtet med Solon Eiendom.

Gikk du glipp av møtet eller ønsker å se gjennomgangen på nytt, kan du se et opptak her:

Intervju med CEO Andreas Martinussen:


#40

Kjapp oppsummering? :slight_smile: