Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Solon (SOLON)

solon_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff291e2be78>

#81

Solon Eiendom ASA . Primary insider notification

(Oslo, Norway, September 26, 2018) Solon Eiendom ASA Board Member Tore Aksel Voldberg has today through his wholly owned company Skøien AS bought 35.000 shares in Solon Eiendom ASA at a price of NOK 29,003.

Following this transaction Tore Aksel Voldberg through Skøien AS holds 8 873 398 shares and through Dukat AS holds 3 726 602 for a total holding of 12 600 000 shares, equalling 22,292 % of the total share capital and votes of the Company.

This information is subject to the disclosure requirements set out in section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Further information
Andreas Martinussen
Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA
E-mail: Cell Phone: +47 400 00 405

Scott Danielsen
Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
E-mail: Cell Phone: +47 952 55 620

About Solon Eiendom
Solon Eiendom is a Norwegian residential real estate development company focusing on the Oslo and Akershus region.

Attachment

SEA20180926_MandatoryNotification_ToreAkselVoldberg

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180927.GlobeNewswire.GNW1000100526-en


#82

Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio

(Oslo, Norway, September 26, 2018) Solon Eiendom ASA Board Member Tore Aksel
Voldberg has today through his wholly owned company Skøien AS bought 35.000
shares in Solon Eiendom ASA at a price of NOK 29,003.

Following this transaction Tore Aksel Voldberg through Skøien AS holds
8 873 398 shares and through Dukat AS holds 3 726 602 for a total holding of
12 600 000 shares, equalling 22,292 % of the total share capital and votes of
the Company.

This information is subject to the disclosure requirements set out in section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Further information
Andreas Martinussen
Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected]) Cell Phone:
+47 400 00 405

Scott Danielsen
Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected]) Cell Phone:
+47 952 55 620

About Solon Eiendom
Solon Eiendom is a Norwegian residential real estate development company
focusing on the Oslo and Akershus region.

Attachment

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460285

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180927.OBI.20180927S18


#83

#84

Solon Eiendom ASA - Salg i 3. kvartal 2018

Oslo, 01. oktober, 2018 - Solon Eiendom solgte 41 boliger med en samlet
salgsverdi på 248 millioner kroner i 3. kvartal 2018 sammenlignet med 23 boliger
med en samlet verdi på 185 millioner kroner i tredje kvartal 2017. Akkumulert
per 30.09 har Solon Eiendom solgt 272 boliger med en samlet verdi på 1 807
millioner kroner sammenlignet med 149 boliger med en samlet verdi på 1 277
millioner kroner i samme periode i fjor.

I Q3 2018 ble 55 boliger fullført og 52 overlevert sammenlignet mot 46 fullførte
og 46 overleverte i Q3 2017.

Justert for Solon Eiendoms eierandel i samarbeidsprosjekter ble Q3-salget 41
boliger til en samlet salgsverdi på 246 millioner, sammenlignet med 23 boliger
med en samlet verdi på 185 millioner i tredje kvartal 2017.

Ved utgangen av kvartalet hadde Solon Eiendom 374 boliger under bygging hvorav
80 % var solgt.

For mer informasjon:
Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 400 00 405, email: [email protected]

Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 952 55 620, email: [email protected]

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460420

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181001.OBI.20181001S26


#85

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @NoBrain (1 likes)

Gratulerer!


#86

Solon Eiendom ASA - Primary insider notification

(Oslo, Norway, October 17, 2018) Runar Vatne has today acquired 500.000 shares
in Solon Eiendom ASA at a price of NOK 28,565 per share. Runar Vatne is a Board
Member of Solon Eiendom ASA.

Following this transaction Runar Vatne holds 4.500.000 shares privately and
5.303.867 shares indirectly through Vatne Equity AS, equaling 17.34% of the
total share capital and votes of the Company.

This information is subject to the disclosure requirements set out in section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Further information
Henrik Krefting
Chief Executive Officer, Vatne Capital AS
E-mail: [email protected] Cell Phone: +47 916 12 279

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461466

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181017.OBI.20181017S74


#87

Solon Eiendom ASA - Primary insider notification

(Oslo, Norway, October 19, 2018) Runar Vatne has today acquired 500,000 shares
in Solon Eiendom ASA at a price of NOK 29.1985 per share. Runar Vatne is a Board
Member of Solon Eiendom ASA.

Following this transaction Runar Vatne holds 5,000,000 shares privately and
5,303,867 shares indirectly through Vatne Equity AS, equaling 18.23% of the
total share capital and votes of the Company.

This information is subject to the disclosure requirements set out in section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Further information
Henrik Krefting
Chief Executive Officer, Vatne Capital AS
E-mail: [email protected] Cell Phone: +47 916 12 279

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461639

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181019.OBI.20181019S64


#88

Solon Eiendom ASA . Daglig leder Andreas Martinussen har sagt opp sin stilling i Solon Eiendom ASA

Oslo, 30. oktober 2018 . Daglig leder Andreas Martinussen har sagt opp sin stilling i selskapet. Han fortsetter i stillingen til ny daglig leder har tiltrådt. Styret har igangsatt rekrutteringsarbeid, og regner med å ha ny daglig leder på plass innen kort tid.

Uttalelse fra styreleder: Andreas har gjort en fantastisk innsats i jobben ved å bringe Solon dit vi er i dag. Nå er Solon klar til neste skritt i utviklingen, og i god prosess med å etablere ny ledelse.

Uttalelse fra daglig leder: Jeg er svært takknemlig for alle årene i Solon, og det er vemodig å forlate gode venner og kollegaer. Heldigvis er selskapet godt rustet til å gjøre det minst like bra framover.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For mer informasjon:

Simen Thorsen, Styreleder, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 91 886 886, e-post: [email protected]

Om Selskapet

Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo og Akershus regionen.

Attachment

SEA20181030_Daglig leder

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.GlobeNewswire.GNW1000104536-en


#89

Solon Eiendom ASA – Q3 2018: Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 201

Oslo, 31. oktober 2018 – Solon Eiendom ASA publiserer resultatet for 3. kvartal
2018 onsdag 7. november kl. 08.00. CEO Andreas Martinussen og CFO Scott
Danielsen presenterer kvartalstallene kl. 11.00 i Arctic Securities sine lokaler
i Haakon VIIs gate 5, Oslo.

Kvartalsrapporten og markedspresentasjon vil bli gjort tilgjengelig på
selskapets hjemmeside, www.soloneiendom.no og www.newsweb.no.
Presentasjonen vil holdes på norsk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For mer informasjon:
Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 400 00 405, email: [email protected]

Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 952 55 620, email: [email protected]

Om Selskapet
Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo og Akershus
regionen

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462445

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181031.OBI.20181031S21


#90

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181105.OBI.20181105S45


#91

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181107.OBI.20181107S16


#92

Financial calendar

Financial calendar for Solon Eiendom ASA

FINANCIAL YEAR 2018

27.02.2019 - Quarterly Report - Q4

FINANCIAL YEAR 2019

14.08.2019 - Half-yearly Report
10.04.2019 - Annual Report
07.05.2019 - Annual General Meeting

15.05.2019 - Quarterly Report - Q1
30.10.2019 - Quarterly Report - Q3

This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463349

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181112.OBI.20181112S43


#93

Solon Eiendom ASA - Flaggemelding

Et selskap kontrollert av Ubon Partners AS har i dag kjøpt 6.000 aksjer i Solon
Eiendom ASA til en kurs 29.129 per aksje. Etter kjøpet eier Ubon Partners
gjennom selskaper de kontrollerer 2.826.500 aksjer i selskapet, tilsvarende
5,0006 % av totale antall aksjer og stemmer.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463428

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181113.OBI.20181113S38


#94

14/11-2018 11:57:21: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Primary insider notification

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181114.OBI.20181114S55


#95

22/11-2018 08:09:17: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA – SHARE ISSU


#96

22/11-2018 08:15:06: (SOLON) Key information relating to the Subsequent Offering


#97

22/11-2018 08:19:13: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Major shareholding and primary insider notificatio


#98

23/11-2018 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio


#99

28/11-2018 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio


#100

28/11-2018 09:03:57: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Meldepliktig hande